Yıl 2012, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2012-08-24

OPTIMIZATION OF LOCATING CASUALTY COLLECTION POINTS IN A POSSIBLE ISTANBUL EARTHQUAKE
OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU

Burcu DARENDE ŞİMŞEK [1] , Özgür YENİAY [2]


In this study, the selection of the casualty collection points that can be accessible for the wounded residents who have been damaged from the possible İstanbul earthquake is aimed to find the most appropriate location. In the four scenarios of earthquakes which take place in the İstanbul earthquake disaster plan, the most possible scenario earthquake plan and the number of estimated wounded people are used in the study. The problem is modelled as a maximum coverage problem using the appropriate coverage distances (1, 2, 3 km) and solved with SITATION software. The each of casualty collection points are considered to be a facility to supply a health care for wounded people reached/transported this point, while the center of districts are accepted as demand points where wounded people demanding health care. The results of the analysis for each of the appropriate coverage distances are shown in tables composed of being covered and uncovered demand for seriously injured. According to these compared results, when the coverage distance increases, the percentage of covering demands increase which is expected. In addition to this, the center of districts are determined as demand points since the number of estimated wounded people are attainable only for districts in the study. In addition to the efficieny of the wounded collection points which ministry of health has offered for İstanbul has been assessed and advised.
Bu çalışmada, olası bir İstanbul depreminden zarar görmüş bölge sakinlerinin erişebileceği yaralı toplama noktalarının en uygun konuş yerlerinin bulunması amaçlanmıştır. Çalışmada, İstanbul deprem afet planında yer alan dört senaryo deprem içerisinde meydana gelme olasılığı en yüksek olan senaryo deprem modeli ve ilçelere göre tahmini ağır yaralı sayıları kullanılmıştır. Problem, uygun kapsama uzaklıkları kullanılarak (1, 2, 3 km) bir maksimum kapsama problemi olarak modellenmiş ve SITATION yazılımı ile çözülmüştür. Yaralı toplama noktalarının her biri, bu noktalara ulaşan/ulaştırılan yaralılara sağlık hizmeti sunacağı için birer tesis olarak düşünülürken; sağlık hizmeti alacak yaralıların bulundukları ilçe merkezleri de talep noktaları olarak kabul edilmiştir. Uygun kapsama uzaklıklarının her biri için yapılan çözümleme sonuçları, ağır yaralı talebi karşılanan ve karşılanmayan ilçelerden oluşan tablolar halinde verilmiştir. Bu sonuçlar karşılaştırıldığında, kapsama uzaklığı arttığında talebin karşılanma oranı da beklendiği gibi artış göstermektedir. Ayrıca, çalışmada talep noktaları olarak ağır yaralı tahminlerine ilçeler bazında ulaşılabildiği için, her bir ilçenin ağır yaralı sayısı o ilçe merkezinin talebi olarak alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul için önerdiği yaralı toplama noktalarının ilgilenilen deprem senaryosu karşındaki yeterlilik durumu değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.
 • Akdur, R. (2001). Disaster preparedness and disaster management. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi T.C. Sağlık Ba- kanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatör- lüğü, TAKAV Matbaacılık, Ankara 1-62.
 • Akpek, A.E, Dönmez, A., Kızılkan, A. ve Arslan, G. (2002). Role of a back-up anaesthesia department after massive disaster: our experience during the Marmara Earthquake. Turkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri 22(5), 502–504.
 • Altıntaş, H. (2005). Disasters and disaster medicine, Bölüm 12. İn: Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Editörler Güler Ç, Akın L. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 646.
 • Balcık, B. and Beamon, B.M. (2008). Facility location in humanitarian relief. Interna- tional journal of Logistics: Research and Applications 11(2), 101–121.
 • Callaway, D.W. (2002). Emergency medical services in disaster: In Hogan D. E., Burstein J. L., eds. Disaster Medicine 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins 127- 139.
 • Church, R.L. and ReVelle, C. (1974). Maximal covering location problem. Papers of the Regional Science Association; 32 (1), 101–118.
 • Daskin, M.S. (1995). Network and discrete location: Models, Algorithms and Appli- cations. John Wiley & Sons, Inc., New York 520.
 • Drezner,T.(2004).Locationofcasualtycollection points.Environment and Planning C: Government and Policy 22(6), 899–912.
 • Drezner, T., Drezner, Z. and Salhi, S.A. (2006). multi-objective heuristic approach for the casualtycollectionpointslocationproblem. Journal Society 57(6), 727-734. Research
 • JICA-IMM “İstanbul Metropolitan Municipali- ty-Japan International Coorperation Agency, A Disaster Prevention/Mitigation Basic Plan in İstanbul”, Final Report, Aralık 2002.
 • Koehler, G.A., Foley, D. and Jones, M. (1992). Computer simulation of a California casualty collection point used to respond to a major earthquake. Operations Research and Health Care: A Handbook of Methods and Applications 7(4), 339-47
 • Kundak, S. ve Türkoğlu, H. (2007). Analysis of earthquake risk in İstanbul. İtü dergisi/a - Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi 6(2), 37- 46.
 • Owen, S.H. and Daskin, M.S. (1998). Strategic facility location: A review. European Journal of Operational Research 111(3), 423-447.
 • Özmen, B. (2002). Earthquake Scenario for Istanbul. Türkiye Mühendislik Haberleri; 417(47), 23-28.
 • ReVelle, C., Bigman, D., Schilling, D., Cohon, J.andChurch, R. (1977). Facility location: a review of context-free and EMS models. Health Services Research 12 (2), 129- 146.
 • Schultz, C.H., Koenig, K.L. and Noji, E.K. (1996). A medical disaster response to reduce immediate mortality after an earthquake. New England Journal of Medicine 334(7), 438–444.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Burcu DARENDE ŞİMŞEK

Yazar: Özgür YENİAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Ağustos 2012

Bibtex @ { aubtda42118, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU}, key = {cite}, author = {Darende Şi̇mşek, Burcu and Yeni̇ay, Özgür} }
APA Darende Şi̇mşek, B , Yeni̇ay, Ö . (2012). OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 13 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3035/42118
MLA Darende Şi̇mşek, B , Yeni̇ay, Ö . "OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2012 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3035/42118>
Chicago Darende Şi̇mşek, B , Yeni̇ay, Ö . "OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2012 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU AU - Burcu Darende Şi̇mşek , Özgür Yeni̇ay Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 13 IS - 1 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU %A Burcu Darende Şi̇mşek , Özgür Yeni̇ay %T OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU %D 2012 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Darende Şi̇mşek, Burcu , Yeni̇ay, Özgür . "OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 / 1 (Ağustos 2012): 1-11 .
AMA Darende Şi̇mşek B , Yeni̇ay Ö . OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU. AUBTD-A. 2012; 13(1): 1-11.
Vancouver Darende Şi̇mşek B , Yeni̇ay Ö . OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2012; 13(1): 1-11.
IEEE B. Darende Şi̇mşek ve Ö. Yeni̇ay , "OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE YARALI TOPLAMA NOKTALARININ KONUŞLANDIRILMASININ OPTİMİZASYONU", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 13, sayı. 1, ss. 1-11, Ağu. 2012