Yıl 2012, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 103 - 114 2013-01-31

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

Derya ELMALI ŞEN [1]


The heaviness or lightness effect of a building that left to the user changes according to some different features such as its form, relation to topography, structure, fullness-emptiness rate of mass, organization and etc. The organization which gives the best lightness effect is transparency that is provided both with fullness-emptiness and material. The most valid material of transparency that provides lightness effect on the perception of façade is glass. Glass which made progress parallel to the development of technology in modern period turns into the skin of building now. In this study firstly, the development process of building façades on the basis of material from past to present -from heavy to light- is discussed. Then, the glass buildings that built in both new and historical environments are evaluated in terms of the heavy-light effect
Bir yapının kullanıcı üzerinde bıraktığı ağırlık ya da hafiflik etkisi; yapının formu, topografya ile ilişkisi, strüktürü, kütlenin doluluk-boşluk oranı, yapı yüzeyinin organizasyonu gibi farklı bir takım özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu özellikler içinde hafiflik etkisini en iyi veren organizasyon, gerek doluluk-boşlukla gerekse malzeme ile sağlanan saydamlıktır. Cephe algısında hafiflik etkisi sağlayan saydamlığın en geçerli malzemesi ise camdır. Modern dönemde teknolojinin gelişmesine paralel olarak aşama kaydeden cam, günümüzde yapı kabuğuna dönüşmüş durumdadır. Bu çalışmada öncelikle geçmişten günümüze yapı cephelerinin malzemeye dayalı olarak -ağırdan hafifenasıl bir süreç geçirdiği ele alınmıştır. Daha sonra camın, gerek yeni gerekse tarihi çevrelerdeki uygulamaları algı üzerindeki hafiflik-ağırlık etkisi açısından değerlendirilmiştir
Mimarlık, Cam, Saydamlık, Algı, Hafiflik
 • Conrads, U. (1991). 20. yy. Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Elmalı, D. (2005). Mimaride Saydamlık- Opaklık Kavramları ve Cephelerin Algılanmasına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Elmalı Şen, D. (2009). Mimarlıkta Algılama ve Anlamlandırma (Düzanlam/Yananlam) Bağlamında Saydamlık ve Opaklık Kavramları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Elmalı Şen, D., Candaş Kahya, N., Midilli Sarı, R. and Sağsöz, A. (2009)a. The Evolution of Glass in Architecture: Transformation From Material to Skin of Building. SERES 2009: I. International Seramic, Glass, Porcelain Enemal, Glaze and Pigment Congress, Papers Book 329-337, 12-14, Eskişehir.
 • Elmalı Şen, D., Sağsöz, A., Midilli Sarı, R. ve Candaş Kahya, N. (2009)b. Tarihi Çevre İçinde Saydamlık Uygulamaları ve Anlamları. Sempozyumu: Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Bildiriler Kitabı 133-144, Edirne.
 • Göker, K.M. (2006). Mimari Yapılarda Saydamlık ve Mekan Tasarımında Işık Kontrolü, Sanatta Yeterlik Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hasol, D. (1995). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, 2. Baskı, YEM Yayınevi, İstanbul.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta Süreç Kavramlar- İlişkiler, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Kortan, E. (1986). XX. Yüzyıl Mimarlığına Estetik Açıdan Bakış, Yaprak Yayınevi, İstanbul.
 • Mutlu, B. (1996). Mimarlık Tarihi Ders Notları 1, 1. Basım, Mengitan Matbaacılık.
 • Richards, B. (2006). New Glass Architecture, Laurence King Publishing, China.
 • Roth, L.M. (2000). Mimarlığın Öyküsü, Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, 1. Basım, İstanbul.
 • Turani, A. (1995). Dünya Sanat Tarihi, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Türkseven, İ. (1999). Mimarlıkta Camın Tarihsel Gelişim Serüveni, Ege Mimarlık, 29, 18-22.
 • Velioğlu, A. (1992). Tarihi Çevre İçinde Mimari Tasarım ve Süreci Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bern history museum, http://archrecord.construction.com, [accessed 15.09.2011]
 • Hafif, ağır, http://www.tdk.gov.tr, [accessed 05.09.2011]
 • Kanagawa institute, Basque health department, http://weburbanist.com, [accessed 15.09.2011] Kunsthaus, http://www.kunsthaus- bregenz.at/ehtml/k_arch.htm, [accessed 20.09.2011]
 • Louvre pyramid, http://www.aviewoncities.com/paris/louvr e.htm, [accessed 15.09.2011]
 • Nelson atkins museum, http://www.archdaily.com/4369/the- nelson-atkins-museum-of-art-steven-holl- architects, [accessed 20.09.2011]
 • Reichstag dome, www.galinsky.com/buildings/reichstag, [accessed 15.09.2011] Rose center of space and earth, http://mimoa.eu/projects, [accessed 20.09.2011]
 • Sendai mediatheque, http://toyo- ito.mr926.me/2011/sendai-mediatheque- toyo-ito, [accessed 15.09.2011]
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Derya ELMALI ŞEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2013

Bibtex @ { aubtda42165, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {103 - 114}, doi = {}, title = {THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE}, key = {cite}, author = {Elmalı Şen, Derya} }
APA Elmalı Şen, D . (2013). THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 13 (2) , 103-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3036/42165
MLA Elmalı Şen, D . "THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2013 ): 103-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3036/42165>
Chicago Elmalı Şen, D . "THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2013 ): 103-114
RIS TY - JOUR T1 - THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE AU - Derya Elmalı Şen Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 114 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE %A Derya Elmalı Şen %T THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE %D 2013 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Elmalı Şen, Derya . "THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 / 2 (Ocak 2013): 103-114 .
AMA Elmalı Şen D . THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE. AUBTD-A. 2013; 13(2): 103-114.
Vancouver Elmalı Şen D . THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2013; 13(2): 103-114.
IEEE D. Elmalı Şen , "THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF GLASS: TRANSPARENT ARCHITECTURE", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 13, sayı. 2, ss. 103-114, Oca. 2013