Yıl 2012, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 135 - 142 2013-01-31

NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES
İZNİK ÇİNİLERİNDE NANOMETRE BOYUTLU PİGMENT UYGULAMALARI

Esin GÜNAY [1] , Meryem SARIGÜZEL [2] , Bayise KAVAKLI VATANSEVER [3] , Ayşen KILIÇ [4] , Şenol YILMAZ [5] , İşıl AKBAYGİL [6]


Traditional İznik tiles are known as “unproducable” due to its high quartz content. İznik tiles contain four different layers as “body, engobe (slip), decors and glaze” and each one has some different starting materials. Recent studies have showed that the production techniques and the particle size of pigments are important parameters in development of colours. TUBITAK MRC and İznik Foundation carried out an experimental work to improve and understand the effects of nanotechnology application to İznik tiles. High quartz content was kept as it is and pigments were applied in decoration as nano-sized pigments. İznik tiles were produced and comparison was carried out between traditional and modern İznik tiles in colour and brightness. Characterization techniques were used in order to understand and compare the results and also the effects of nano-sized pigments to İznik tiles
Geleneksel İznik çinileri, bileşimlerinde bulunan yüksek kuvarstan dolayı “üretilmesi imkansız seramik” olarak bilinmektedir. İznik çinileri; “masse, astar, dekor ve sır” olarak adlandırılan ve her biri ayrı başlangıç malzemelerine ve hazırlanma tekniklerine sahip 4 farklı tabakadan oluşmaktadır. Son çalışmalar, seramiklerin renklerinde, üretim tekniklerinin ve pigment tane boyutlarının önemli parametreler olduğunu göstermiştir. TÜBİTAK MAM ve İznik Vakfı, İznik çinilerine nanoteknoloji uygulamalarının etkisini anlayabilmek için deneysel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yüksek kuvars içeriği değiştirilmeden, dekor aşamasındaki pigmentlerin boyutu nano boyuta indirgenmiştir. Geleneksel ve modern İznik çinileri üretilmiş, renk ve parlaklık özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Nanometre boyutlu pigmentlerin İznik çinilerine etkisinin anlaşılması ve karşılaştırma için karakterizasyon teknikleri kullanılmıştır.
İznik çinileri, Nanoboyutlu pigment, Geleneksel pigment
  • Antonic, S.E., Kostic-Gvozdenovic, L., Dimitrijevic, R., Despotovic, S. and Filipovic-Petrovic, L. (1997). Sol-gel method used for synthesis of ceramic pigments, Key Engineering Materials 132-136, 30-33.
  • Arcasoy, A. (1983). Ceramic Technology, Marmara University, Fine Arts Faculty, Ceramics Department Publication 277, (in Turkish).
  • Balogh, A. (1997). High stability ceramic pigments, Key Engineering Materials 132-136, 97-100.
  • Biswas, S.K., Dhak, D.D., Patnak, A. and Pramanik, P. (2008). Chemical synthesis of environment-friendly nanosized yellow titanate pigments, Materials Research Bulletin 43, 665-675.
  • Cavalcante, P.M.T., Dondi, M., Guarini, G., Raimondo, M. and Baldi, G. (2009). Colour performance of ceramic nano- pigments, Dyes and Pigments 80, 226- 232.
  • Ishbel, G., Jones, R. and Airey, T. (1997). CERAM.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Esin GÜNAY

Yazar: Meryem SARIGÜZEL

Yazar: Bayise KAVAKLI VATANSEVER

Yazar: Ayşen KILIÇ

Yazar: Şenol YILMAZ

Yazar: İşıl AKBAYGİL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2013

Bibtex @ { aubtda42169, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {135 - 142}, doi = {}, title = {NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES}, key = {cite}, author = {Günay, Esin and Sarıgüzel, Meryem and Kavaklı Vatansever, Bayise and Kılıç, Ayşen and Yılmaz, Şenol and Akbaygi̇l, İşıl} }
APA Günay, E , Sarıgüzel, M , Kavaklı Vatansever, B , Kılıç, A , Yılmaz, Ş , Akbaygi̇l, İ . (2013). NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 13 (2) , 135-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3036/42169
MLA Günay, E , Sarıgüzel, M , Kavaklı Vatansever, B , Kılıç, A , Yılmaz, Ş , Akbaygi̇l, İ . "NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2013 ): 135-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3036/42169>
Chicago Günay, E , Sarıgüzel, M , Kavaklı Vatansever, B , Kılıç, A , Yılmaz, Ş , Akbaygi̇l, İ . "NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 (2013 ): 135-142
RIS TY - JOUR T1 - NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES AU - Esin Günay , Meryem Sarıgüzel , Bayise Kavaklı Vatansever , Ayşen Kılıç , Şenol Yılmaz , İşıl Akbaygi̇l Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 142 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES %A Esin Günay , Meryem Sarıgüzel , Bayise Kavaklı Vatansever , Ayşen Kılıç , Şenol Yılmaz , İşıl Akbaygi̇l %T NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES %D 2013 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Günay, Esin , Sarıgüzel, Meryem , Kavaklı Vatansever, Bayise , Kılıç, Ayşen , Yılmaz, Şenol , Akbaygi̇l, İşıl . "NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 13 / 2 (Ocak 2013): 135-142 .
AMA Günay E , Sarıgüzel M , Kavaklı Vatansever B , Kılıç A , Yılmaz Ş , Akbaygi̇l İ . NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES. AUBTD-A. 2013; 13(2): 135-142.
Vancouver Günay E , Sarıgüzel M , Kavaklı Vatansever B , Kılıç A , Yılmaz Ş , Akbaygi̇l İ . NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2013; 13(2): 135-142.
IEEE E. Günay , M. Sarıgüzel , B. Kavaklı Vatansever , A. Kılıç , Ş. Yılmaz ve İ. Akbaygi̇l , "NANO-SIZED PIGMENT APPLICATIONS IN İZNİK TILES", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 13, sayı. 2, ss. 135-142, Oca. 2013