Özel Sayı Davet

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE
Lozan’dan Günümüze Sorunlar, Tartışmalar ve Çözümler
AVRASYAD Özel Sayısı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık süreçte, yaşadığı ve muhtemelen karşılaşacağı, siyasi, diplomatik, kimlik ve toplumsal alanlardaki temel tartışmalar, sorunlar ve çözümler sürecini/önerilerini kapsamaktadır.
Yazım Kuralları: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları
Makale Son Kabul Tarihi: 30 Haziran 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023


TURKEY IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC

Problems, Discussions and Solutions from Lausanne to the Present
AVRASYAD Special Issue; It covers the main debates, problems and solutions/suggestions in the political, diplomatic, identity and social fields that the Republic of Turkey has experienced and likely will encounter in the 100-year period.
Editorial Rules: Eurasia International Journal of Research Authoring Rules
Submission Deadline: 30 June 2023
Special Issue Release Date: October 29, 2023276152761827616

27448

       cope (Yayın Etiği)                                                               BOAI (Budapeşte Açık Erişim Girişimi)                      OpenCitiation (Açık Alıntılar)

               Open Access (Açık Erişim)


27609

2757427574

2761327613

ithenticate (İntihal Tarama)

Aperta (Veri Paylaşım Platformu)

         Lisanslama

Avrasyad'de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası