Yayın Etiği

Dergimiz, akademik çalışmalarda bilimsel etik kurallarına uygunluk ilkesini benimsemiştir. İntihalin önlenmesi ve daha nitelikli yayınların yayımlanması için aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:


1-Bilimsel çalışmalarda yararlanılan tüm kaynaklar mutlaka belirtilmeli, atıflar doğru ve kaynağa uygun olmalıdır.

2-Yazar, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne göndererek, makalesinin kendi alanında özgün ve bilimsel etik standartlarına uygun bir çalışma olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış yahut yayım aşamasındaki başka makalelerle herhangi bir benzerlik taşımadığını garanti etmiş olur.

3- Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar intihal önleme yazılımı olan iThenticate ile kontrol edilecek ve benzerlik oranı %15 ve üzeri olan makaleler yazarlara geri gönderilecektir. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi hâlinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.