Etik Kurul Onayı

25 Şubat 2020 tarihli Ulakbim kararıyla "Tüm bilim dalları için (Sosyal Bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu şartı ilgilendiren çalışmalarında ilgili belgeleri temin etmesi ve çalışmalarıyla beraber sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar dergiye kabul edilmeyecektir.