Batı Karadeniz Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-0602 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.Batı Karadeniz Tıp Dergisi yalnızca elektronik olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (temel tıp bilimleri, klinik bilimleri, cerrahi bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar. Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir. Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi

e-ISSN 2587-0602 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.Batı Karadeniz Tıp Dergisi yalnızca elektronik olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (temel tıp bilimleri, klinik bilimleri, cerrahi bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar. Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir. Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar.

Cilt 3 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Akciğer Kanserli Hastada Gelişen Bilateral Irvine-Gass Sendromu
  Sayfalar 109 - 113
  Göktuğ Demirci
 2. Atipik İzoenzim Paternli Benign Geçici Hiperfosfatazemi Olgu Sunumu
  Sayfalar 114 - 118
  AHMET GİRGEÇ
 3. Tiroidektomi Sonrası Gelişen Geçici ve Kalıcı Hipokalsemi, Hipoparatiroidi ve Ses Kısıklığı Komplikasyonlarının Retrospektif İncelenmesi
  Sayfalar 75 - 83
  Onur Amaç , Ömer Batuhan Öztürk , Nurşah Uslu , Osman Alperen Balık , Nurhayat Karaca , Ömer Tarık Çok , Mustafa Sinan Kuşcuoğlu , Ali Uğur EMRE
 4. Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Oluşan Renal Arter Psödoanevrizmanın Tedavisinde Selektif Mikrokateter Koil Embolizasyonunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 84 - 92
  Bekir Turgut , Mahmud Zahid Ünlü
 5. Çocuklarda Konjenital Böbrek ve Üriner Kanal Anomalisi(CAKUT); Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 93 - 100
  Atilla Gemici , Bahriye Atmış , Raziye Ergün
 6. Çevresel Zenginleştirme Bilateral Karotid Arter Oklüzyonu ile Oluşan Retinal Oksidatif Stresi Azaltır
  Sayfalar 101 - 108
  İnci Turan , Osman Cengil , Büşra Onar , Birgül Altuğ , Hale Sayan Özaçmak , V. Haktan Özaçmak