Batı Karadeniz Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2587-0602 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.Batı Karadeniz Tıp Dergisi yalnızca elektronik olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (temel tıp bilimleri, klinik bilimleri, cerrahi bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar. Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir. Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi

e-ISSN 2587-0602 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.Batı Karadeniz Tıp Dergisi yalnızca elektronik olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi sağlık bilimleri ve mesleklerinin eğitim ve uygulama alanlarını kapsayan, bu alanlarda bilginin gelişimini ve değişimini teşvik etmek için çalışan hakemli bir dergidir. Derginin öncelikli amacı sağlık bilimleri (temel tıp bilimleri, klinik bilimleri, cerrahi bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik-ebelik, odyoloji ve gerontoloji) ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını sağlayarak bu alanlarda gelişmeye katkı sağlamaktır. Dergi ayrıca farklı kültürlerden ve toplumlardan gelen bilginin ve mesleklere kendi alanlarında yeni gelişme ve uygulamaların paylaşımını sağlar. Dergide sağlık bilimleri ve mesleklerinin tüm alanlarını kapsayan, bilimsel özgün araştırma, makale ve derleme yazılarına yer verilir. Dergi yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporları, bilimsel ve mesleki seminerlerde sunulan bildirileri, araştırma özetlerini, kitap tanıtımlarını ve çevirileri yayınlar.

Cilt 3 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. İmmunkompetan Yaşlı Hastada Gelişen Herpes Zoster Oftalmikus: Olgu Sunumu
  Sayfalar 61 - 65
  Sevil Alkan Çeviker, Özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç, Eda Köksal, Cemanur Aygün
 2. Duplication of The Inferior Vena Cava: A Rare Case
  Sayfalar 66 - 69
  Cihan Bedel, Sefa Türkoğlu
 3. Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu
  Sayfalar 70 - 74
  İsa şükrü Öz, Anıl Turhan Çakır, Burak Ün, Besim Haluk Bacanakgil
 4. Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi
  Sayfalar 34 - 41
  Hazal Kardelen Kahraman, Gaye Atmaca, Güliz Gülün, Hasbiye Çalişkan, İpek Örenbaş, İrem Tokel, Melike Saridoğan, Mustafa Çağatay Büyükuysal, Zehra Safi Öz
 5. Vasküler Demans Modelinde Çevresel Zenginleştirmenin Depresyon Benzeri Davranış, Kortikal ve Hipokampal BDNF ve IL-1β Seviyeleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 42 - 51
  Osman Çengil, Hale Sayan Özaçmak, İnci Turan, Veysel Haktan Özaçmak
 6. Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi
  Sayfalar 52 - 60
  Ahmet Erim Erdoğan, Alperi Orhon, Benazir Farhadi, Abdülkerim Horat, Ahmet Melih Özgül, Ethem Burak Özkan, Serhat Saygın, Fürüzan Köktürk