Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 70 - 74 2019-08-31

Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu
A Case Report Of Isolated Pleural Effussıon Due To Ovarıan Hyperstımulatıon Syndrome

İsa şükrü Öz [1] , Anıl Turhan Çakır [2] , Burak Ün [3] , Besim Haluk Bacanakgil [4]


Ovarian Hipersitümülasyon Sendromu (OHSS) infertil hastaların tedavilerinde yardımcı üreme tekniklerinin kullanımının bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilen overlerin uyarılması amacıyla verilen ilaçlara karşı aşırı bir cevap ve duyarlılık halidir. OHSS’nin farklı klinik evreleri vardır. Yaşamı tehdit edecek kadar ileri evrede olabileceği gibi hafif belirtiler gösteren, hastaların ayaktan takip edilebileceği hafif bir klinik tabloda da olabilir. Her geçen gün daha da artış gösteren yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı ile daha sık gözlenecek olan OHSS’nin tanı ve tedavisinde sağlık profesyonellerinin bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir. Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğimize nefes darlığı ile başvuran plevral efüzyon saptanmış bir vakayı sunarak, öyküsünde over indüksiyonu olan hastalarda OHSS’ye bağlı izole plevral efüzyon gelişebileceğini ve bu durumun pulmoner emboli ayırımında önem arz ettiğini belirtmeyi amaçladık.

Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) is an excessive response and sensivity to the drugs given for the stimulation of ovaries which can appear as a complication of the use of assisted reproductive techniques in a treatment of infertile patients. There are different clinical stages of OHSS. As it can be in the advanced stage where it may threaten life, it can also be seen in a low-profile clinical picture in which it shows mild symptoms and patients can be followed up remotely. It is important for health professionals to be knowledgeable in the diagnosis and treatment of OHSS which will be observed more frequently with the use of assisted reproductive techniques increasing day by day. By presenting a case in which a patient applied to our Emergency Obstetrics and Gynecology Clinic with dsypnea, we have aimed to express that in patients who have ovarian induction in their case story, pleural effusion may occur due to OHSS and this situation is important in the differentiation of pulmonary embolism.  

 • 1-)Delvigne A, Demoulin A, Smitz J, et al. The ovarian hyperstimulation syndrome in in-vitro fertilization; A Belgian multicentric study; clinical and biological features. HumReprod 1993; 8: 1353- 60
 • 2-)Elchalal U, Schenker J. The pathophysiplogy of ovarian hyperstimulation syndrome: Views and ideas. Hum Reprod1997; 12: 1129- 37.
 • 3-)Alataş E, Alataş Ö, Kasapoğlu E. Effect of ovulation induction on liver histopathology and functions in an experimental model of ovarian hyperstimulation syndrome. Med SciRes 1995; 24: 629- 30.
 • 4-)Levin MF, Kaplan BR, Hutton LC. Thoracic manifestations of ovarian hyperstimulation syndrome. Canad Assoc Radiol J 1995; 46: 23- 6.
 • 5-)Alataşl E. Ovaryan hiperstimulasyon sendromu ve sitokinler.Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Dergisi 1999; 5
 • 6-)The management o f ovarian hyperstimulation syndrom London, Green-top Guideline No. 5, 2016.
 • 7-)McClure N, Healy DL, Rogers PA, Sullivan J, Beaton L, Haning RV , Jr, et al. Vascular endothelial growth factor as capillary permeability agent in ovarian hyperstimulation syndrome Lancet 1994;344:235-6
 • 8-) Delvigne A, Rozenberg S, Epidemiology and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome(ohss): A review. Hum Reprod Update 2002;8:559-77
 • 9-)Man A, Schwarz Y, Greif J. Pleural effusion as a presentingsymptom of ovarian hyperstimulation syndrome. EurRespir J 1997; 10: 2425- 6
 • 10-) Rinaldi ML, Spirtos NJ. Chest tube drainage of pleuraleffusion correcting abdominal ascites in a patient with severe ovarian hyperstimulation syndrome: a case report.1995;63:114-7
 • 11-)Loret de Mola JR, Arredando-Soberon F, Randle C. Markedly elevated cytokines in pleural effusion during the ovarian hyperstimulation syndrome:Transudate or ascites? Fertil Steril 1997;67:780-2.
 • 12-)Alataş F, Uçgun I, Moral H, ve ark. Over hiperstimülasyonsendromuna bağlı plevra sıvısı . Tüberküloz ve Toraks 2003; 51: 48- 51.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: İsa şükrü Öz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ülke: Turkey


Yazar: Anıl Turhan Çakır
Kurum: Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Yazar: Burak Ün
Kurum: Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Yazar: Besim Haluk Bacanakgil
Kurum: İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @olgu sunumu { baktipd492768, journal = {Batı Karadeniz Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-0602}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İbn-i Sina Kampüsü 67600 Esenköy/Kozlu ZONGULDAK}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {70 - 74}, doi = {}, title = {Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Öz, İsa şükrü and Turhan Çakır, Anıl and Ün, Burak and Bacanakgil, Besim Haluk} }
APA Öz, İ , Turhan Çakır, A , Ün, B , Bacanakgil, B . (2019). Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu. Batı Karadeniz Tıp Dergisi , 3 (2) , 70-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/492768
MLA Öz, İ , Turhan Çakır, A , Ün, B , Bacanakgil, B . "Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 70-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/492768>
Chicago Öz, İ , Turhan Çakır, A , Ün, B , Bacanakgil, B . "Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 70-74
RIS TY - JOUR T1 - Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu AU - İsa şükrü Öz , Anıl Turhan Çakır , Burak Ün , Besim Haluk Bacanakgil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Batı Karadeniz Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-0602 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu %A İsa şükrü Öz , Anıl Turhan Çakır , Burak Ün , Besim Haluk Bacanakgil %T Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu %D 2019 %J Batı Karadeniz Tıp Dergisi %P -2587-0602 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Öz, İsa şükrü , Turhan Çakır, Anıl , Ün, Burak , Bacanakgil, Besim Haluk . "Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2019): 70-74 .
AMA Öz İ , Turhan Çakır A , Ün B , Bacanakgil B . Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 70-74.
Vancouver Öz İ , Turhan Çakır A , Ün B , Bacanakgil B . Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 74-70.