Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 34 - 41 2019-08-31

The Effects of The Daylight Saving Time on The Quality of The Daily Life And Sleep of University Students
Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi

Hazal Kardelen Kahraman [1] , Gaye Atmaca [2] , Güliz Gülün [3] , Hasbiye Çalişkan [4] , İpek Örenbaş [5] , İrem Tokel [6] , Melike Saridoğan [7] , Mustafa Çağatay Büyükuysal [8] , Zehra Safi Öz [9]


Aim: The aim of this study was to investigate the effects of the  daylight saving time on the quality of the sleep/ daily life of university students. 
Material and Methods: This study was conducted with the participation of 237 students studying in Zonguldak Bülent Ecevit University Medical Faculty, Term II and Term II in January 2018. Our questionnaire consisting of 17 questions including three open ended, 14 closed-ended, was applied to the students of term II and term III on a voluntary basis. The data obtained from the questionnaire forms are included in the SPSS 19.0 package program. 
Results: When the gender distribution of the study group was examined, it was determined that 60.3 % of the women and 39.7% of the men. 84.4 % of the students stated that waking up in the dark weather had a very negative and negative impact on their daily life because they did not get the hours back, while 3 % said it had a very positive and positive effect. The question of whether they want the 
hours to be taken back by an hour, 69.2% yes, 30.8% of the answer 
is no. 76% of the participants who had difficulty in waking up in the morning did not want the hours to be taken back. When these students are affected by the late darkening of the evening air, it is seen that 58.1% of them give a positive answer. 
Conclusion: It has been observed that the new clock application, which has been applied in our country for several years, has a positive or negative effect on the daily life of the students. It can be concluded that some of our students give more importance to the evening time zone, but it is thought that a more detailed research 
should be done on the students who do not want the hours to be taken back even though they are negatively affected by both situations.

Amaç: Bu çalışmada, kalıcı saat uygulamasının, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamı ve uyku düzenleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 2018 Ocak ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ve Dönem III’de okuyan 237 öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiş anket çalışmasıdır. Üçü’ü açık uçlu, 14 tanesi kapalı uçlu olmak üzere 17 soruluk anketimiz dönem II ve dönem II öğrencilerine gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS 19.0 paket programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma grubunun cinsiyet dağılımları incelendiğinde %60,3 kadın, %39.7 erkeklerden oluştuğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %84.4’ü saatlerin geri alınmaması nedeniyle karanlık bir havada uyanmanın günlük yaşamları üzerine çok olumsuz ve olumsuz etkisi olduğunu belirtirken, %3’ü çok olumlu ve olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Saatlerin bir saat geri alınmasını isteyip istemedikleri sorusuna ise %69.2 evet, %30.8’i hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların %76’sı sabah uyanmakta zorluk çekmelerine rağmen saatlerin geriye alınmasını istememiştir. Bu öğrencilerden  %58.1’inin havanın geç kararmasından olumlu yönde etkilendiği belirlenmiştir.   

Sonuç: Ülkemizde bir kaç senedir uygulanmakta olan yeni saat uygulamasının öğrencilerin günlük yaşantıları üzerine olumlu ya da olumsuz yönde etkisi olduğu görülmüştür. Bulgularımızdan bazı öğrencilerin akşam zaman dilimini daha çok önemsediği ve bu değişimden olumsuz etkilendiği sonucu çıkmasına rağmen öğrencilerin çoğunluğu saatlerin geri alınmasını istememektedir. Kalıcı saat uygulamasından olumsuz etkilenmesine rağmen saatlerin geriye alınmasını istemeyen öğrenciler üzerinde, nedenlerin aydınlatılabilmesi adına daha ayrıntılı bir araştırma yapılması gerektiği düşünülmüştür. 

 • 1. Kocalar AO, Toros H. Yaz ve Kış Saati Uygulamasının Türkiye için Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt . 1, No.3,S.59
 • 2. Şahin L, Aşcıoğlu M. Uyku ve uykunun düzenlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 22(1) 93-98, 2013
 • 3. Sözlü S, Şanlıer N. Sirkadiyen ritm, sağlık ve beslenme İlişkisi. Turkiye Klinikleri J Health Sci 2017;2(2):100-9
 • 4. Özbayer C, Değirmenci İ. Sirkadiyen saat, hücre döngüsü ve kanser. Dicle Tıp Dergisi / 2011; 38 (4): 514-518
 • 5. Engin, E. & Özgür, G. (2004) Yoğun bakım hemşirelerinin uyku düzen özelliklerinin iş doyumu ile ilişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20 (2), 45-55.
 • 6. Chaudhary BA et al., Blanchard AR. Sleepmechanics. In: Collop NA, Phillips BA (Eds). Sleep Medicine. 2002; 1-11.
 • 7. Mc. Commirck DA. Neurotransmitteractions in the thalamus and cerebral cortex and their role in neuromodulation of thalamocorticalactivity. ProgNeurobiol 1992; 39: 337-388.
 • 8. Akıncı E, Orhan FÖ. Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):178-189 doi: 10.18863/pgy.81775
 • 9. Mayda, A. S., Kasap, H., Yıldırım, C., Yılmaz, M., Derdiyok, Ç., Ertan, D., ve ark. (2012). 4-5-6. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde uyku bozukluğu sıklığı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2 (2), 8-11.
 • 10. Aysan E, Karaköse S, Zaybak A, İsmailoğlu E. Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen FaktörlerDokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014,7(3),193-198
 • 11. Orzech, K.M., Salafsky, D.B. and Hamilton, L.A. (2011) The State of Sleep among College Students at a Large Public University. Journal of American College Health, 59, 612-619. https://doi.org/10.1080/07448481.2010.520051
 • 12. Tonetti L, Erbacci A, Fabbri M, Martoni M, Natale V. Effects of Transitions into and out of Daylight Saving Time on the Quality of the Sleep/Wake Cycle: an Actigraphic Study in Healthy University Students. Chronobiology International, 2013; 30(10): 1218–1222 13. Saygılı S, Çil Akıncı A, Arıkan H, Dereli E. Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk. Electronic Journal of Vocational Colleges 2011:1,1:88-94
 • 14. Curcio, G., Ferrara, M., &Gennaro, L. (2006). Sleeploss, learning capacity and academic performance. SleepMed Rev,10, 323-337.
 • 15. Abdulkadiroğlu, Z., Bayramoğlu, F., & İlhan, N. (1997). Uyku ve uyku bozuklukları. Genel Tıp Dergisi, 7 (3), 161-166
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9713-2733
Yazar: Hazal Kardelen Kahraman

Orcid: 0000-0003-3527-0767
Yazar: Gaye Atmaca

Orcid: 0000-0002-7638-7796
Yazar: Güliz Gülün

Orcid: 0000-0001-8430-4041
Yazar: Hasbiye Çalişkan

Orcid: 0000-0001-8044-5816
Yazar: İpek Örenbaş

Orcid: 0000-0002-7239-2993
Yazar: İrem Tokel

Orcid: 0000-0003-1589-6658
Yazar: Melike Saridoğan

Orcid: 0000-0001-9810-5633
Yazar: Mustafa Çağatay Büyükuysal

Orcid: 0000-0003-1359-5026
Yazar: Zehra Safi Öz (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { baktipd587334, journal = {Batı Karadeniz Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-0602}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İbn-i Sina Kampüsü 67600 Esenköy/Kozlu ZONGULDAK}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {34 - 41}, doi = {}, title = {Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kahraman, Hazal Kardelen and Atmaca, Gaye and Gülün, Güliz and Çalişkan, Hasbiye and Örenbaş, İpek and Tokel, İrem and Saridoğan, Melike and Büyükuysal, Mustafa Çağatay and Safi Öz, Zehra} }
APA Kahraman, H , Atmaca, G , Gülün, G , Çalişkan, H , Örenbaş, İ , Tokel, İ , Saridoğan, M , Büyükuysal, M , Safi Öz, Z . (2019). Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi , 3 (2) , 34-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/587334
MLA Kahraman, H , Atmaca, G , Gülün, G , Çalişkan, H , Örenbaş, İ , Tokel, İ , Saridoğan, M , Büyükuysal, M , Safi Öz, Z . "Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 34-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/587334>
Chicago Kahraman, H , Atmaca, G , Gülün, G , Çalişkan, H , Örenbaş, İ , Tokel, İ , Saridoğan, M , Büyükuysal, M , Safi Öz, Z . "Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 34-41
RIS TY - JOUR T1 - Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi AU - Hazal Kardelen Kahraman , Gaye Atmaca , Güliz Gülün , Hasbiye Çalişkan , İpek Örenbaş , İrem Tokel , Melike Saridoğan , Mustafa Çağatay Büyükuysal , Zehra Safi Öz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Batı Karadeniz Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 41 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-0602 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi %A Hazal Kardelen Kahraman , Gaye Atmaca , Güliz Gülün , Hasbiye Çalişkan , İpek Örenbaş , İrem Tokel , Melike Saridoğan , Mustafa Çağatay Büyükuysal , Zehra Safi Öz %T Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi %D 2019 %J Batı Karadeniz Tıp Dergisi %P -2587-0602 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kahraman, Hazal Kardelen , Atmaca, Gaye , Gülün, Güliz , Çalişkan, Hasbiye , Örenbaş, İpek , Tokel, İrem , Saridoğan, Melike , Büyükuysal, Mustafa Çağatay , Safi Öz, Zehra . "Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2019): 34-41 .
AMA Kahraman H , Atmaca G , Gülün G , Çalişkan H , Örenbaş İ , Tokel İ , Saridoğan M , Büyükuysal M , Safi Öz Z . Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 34-41.
Vancouver Kahraman H , Atmaca G , Gülün G , Çalişkan H , Örenbaş İ , Tokel İ , Saridoğan M , Büyükuysal M , Safi Öz Z . Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 41-34.