Kabul Edilmiş Makaleler

 • Zaman Yönetimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Hilal KUŞCU KARATEPE , Ulviye ÖZCAN YÜCE , Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM 17 Oca 2020
 • Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Termal Otel Seçimi: Afyonkarahisar Örneği
  Çağrı SÜRÜCÜ , Hasan YAVUZ , Ahmet ÖZTEL 2 Mar 2020
 • Bartın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisansüstü Derslerinin Ders İçeriklerinin Endüstri 4.0 İle Uyumunun İncelenmesi
  Hakan ÖZKÖSE , Emin Sertaç ARI 5 Nis 2020
 • Davranışsal İktisat Perspektifinde Bireylerin Tüketim Davranış Eğilimleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Örnek
  Serap BARIŞ 5 Nis 2020
 • How Demographic Factors Affect Employees’ Emotional Intelligence?
  Osman USLU 26 Nis 2020
 • Kamu Diplomasisi Bağlamında Barış Pınarı Harekatı
  Fırat DEMİRKOL 26 Nis 2020
 • 6360 Sayılı Kanun’un Mahalleye Dönüşen Birimler Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği
  Aykut ÇAVUŞOĞLU , Mustafa LAMBA 27 Nis 2020
 • Katılım Bankalarının Performansını Etkileyen Faktörler: Küresel Kriz Bağlamında Bir Dinamik Panel Veri Analizi
  Hasan Önder SARIDOĞAN 30 Nis 2020
 • Marka Kavram Haritalarında Metin Madenciliği Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma
  Cihangir KASAPOĞLU , Ramazan AKSOY 3 May 2020
 • ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİNDEN BALANCED SCORECARD VE PERFORMANS PRİZMASI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Saadet TULUM 4 May 2020
 • Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sistemi, Kuru Kayısı Sektöründe Lisanslı Depoculuğa Geçişin Kuru Kayısı Ticareti Üzerinde Oluşturacağı Etki
  Metin KETBOĞA 5 May 2020
 • Akıllı Turizmin Türkiye’de Uygulanabilirliği: İstanbul Örneği
  Süleyman AĞRAŞ , Azat YILDIZ , Eyüp AKTÜRK 14 May 2020
 • G-7 Ülkelerinde İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Nedensellik Analizi
  Ali KONAK 16 May 2020
 • Türk Bankalarının İflas Risklilikleri Üzerine GRA ile Analizi
  Figen TOPRAKDELEN , Mehmet PEKKAYA 23 May 2020
 • Theory of SHRM: Strategy and Performance
  Gürhan UYSAL 27 May 2020