Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 318 - 341 2019-11-30

Restoran Menülerindeki Yöresel Yemeklerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Yusuf İslam YURDAY [1] , Said KINGIR [2]


Yapılan çalışmanın amacı ‘Gastronomi Turizmi’ açısından birçok avantaja sahip olan İstanbul ilinde mevcut restoranların potansiyellerini ne derece kullanabildiklerini tespit edebilmek ve benzer kriterlere sahip başka ülkelerde bulunan şehirlere kıyaslandığında arada ne gibi farklılıklar bulunduğunu karşılaştırabilmek olmaktadır. Çalışmada İstanbul ilinde 1.sınıf restoran kategorisinde faaliyet gösteren 30 restoranın menülerine Tripadvisor internet sitesi üzerinden ulaşılmıştır. Ulaşılan menüler aracılığıyla restoranların menülerinde yer alan ana yemeklerin ait olduğu kültürler (Avrupa, Japonya, İtalya, Fransa) tespit edilmiştir. Kültürleri tespit edilen ana yemeklerin servis edildikleri restoranların isimleriyle ve oluşturdukları beklentiyle uyumu, yapılan yemeklerin gastronomi turizmi kapsamında Türk yemek kültürünü aslına uygun bir şekilde yansıtıp yansıtamadığı konusu irdelenmiştir. Değerlendirmelerin daha objektif bir bakış açısına sahip olabilmesi için ayrıca dünyada İstanbul şehrinin turist ağırlama kapasitesi, restoran sayısı ve ülkelerinin gastronomi açısından popüler olma gibi özelliklerine benzer özelliklere sahip olan Paris ve Roma şehirlerinde bulunan 1.sınıf 10 adet restoranın menülerine yine Tripadvisor internet sitesi üzerinden ulaşılmış ve menüleri aynı kriterlerle değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda İstanbul’da faaliyet gösteren ve değerlendirmeye alınan 1.sınıf restoranların satış ve pazarlama, menü tercihi ve kullanılan restoran isimleri açısından Roma ve Paris’te bulunan ve aynı değerlendirmelere alınan restoranlara göre tam anlamıyla oturmamış olduğu ve sözü edilen faaliyetler açısından yetersiz çalışmalar yapmış oldukları tespit edilmiştir.

Menü, Gastronomi, Restoran
  • AKAY, A. ve SARIIŞIK, M. (2015) Restoran Yöneticilerinin Menü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma: Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 6 Sayı: 12
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0153-7232
Yazar: Yusuf İslam YURDAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5459-3484
Yazar: Said KINGIR
Kurum: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 8 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

APA YURDAY, Y , KINGIR, S . (2019). Restoran Menülerindeki Yöresel Yemeklerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 318-341 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/572297