Amaç ve Kapsam

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT UAM) tarafından bilimsel olarak desteklenen  açık erişimli, uluslararası, hakemli bir dergidir.


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, bütünleşik tıp alanındaki akademik araştırmalara ve klinik çalışmalara odaklanan disiplinler arası bir dergidir. Bütünleştirici tıp alanındaki çalışmalar için lider bir dergi olmayı ve geleneksel tıbbi sistemler, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve geleneksel Anadolu, Çin ve Avrupa tıbbı arasındaki iletişimi ve entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Editör kurulu, bütünleşik tıp konusunda yüksek kaliteli makaleler yayınlamayı ve uluslararası bilimsel topluluğun görüş alışverişinde bulunabileceği, araştırma ve klinik deneyimlerini paylaşabileceği, bütünleştirici tıp eğitimini tartışabileceği ve çeşitli disiplinlerimizdeki sorunlar ve problemler hakkında konuşabileceği açık bir forum oluşturma konusunda kararlıdır. Dergi uluslararası kapsamı sayesinde, dünyanın tüm bölgelerinden gelen araştırma ve ilerlemenin yaygın olarak ele alınmasına imkân sağlamaktadır.

Kapsanan konular arasında, akupunktur ve yakma, geleneksel Anadolu tıbbı, Çin tıbbı, Ayurveda tıbbı, bitkisel ilaç, homeopati, beslenme, kayropraktik, zihin-vücut tıbbı, Taichi, Çigong, meditasyon ve diğer herhangi bir şekli gibi bütünleştirici tıbbın tüm yönleri bulunmaktadır.

Dergi, öncelikle temel bilim çalışmaları, sistematik incelemeler, randomize kontrollü çalışmalar içeren orijinal araştırma makalelere odaklanır, preklinik ve klinik çalışmalar, hasta merkezli etkinlik sonuç çalışmaları, vaka serileri ve raporları, klinik deneme protokolleri, nitel, gözlemsel ve epidemiyolojik çalışmalar, meta-analizler, metodoloji üzerine makalelerde dergide yayınlanabilir. Ayrıca dergide derleme makale yayınlanabilmektedir. Ek olarak tıbbi geçmiş veya eğitim, konferans işlemleri, başyazılar, yorumlar, kısa raporlar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar, sağlık hizmetleri ve politikası, sağlık ekonomisi ve psikolojisi ile ilgili makaleler yayınlama imkânı mevcuttur. 

Makale türleri arasında, farmakolojik çalıoşmalar, randomize kontrollü ve pragmatik araştırmalar, derleme ve hasta merkezli etkinlik sonuç çalışmaları, vaka serileri ve raporları, klinik deneme protokolleri, preklinik ve temel bilim çalışmaları, sistematik incelemeler ve meta-analizler, metodoloji üzerine makaleler yer almaktadır. Ayrıca tıbbi geçmiş veya eğitim, konferans işlemleri, başyazılar, yorumlar, kısa raporlar, kitap incelemeleri ve editöre mektuplar yayınlama imkânı mevcuttur.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine