Bedayi - İslam Sanatları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mehmet BÜKÜM |


YAZI DAVETİ

İslâm sanatlarının tüm kollarına dair Türkçe ilmî inceleme ve araştırma makalelerine tek çatı altında yer veren akademik bir dergi ihtiyacı hissedilmekteydi. Bu ihtiyaca binaen Bedâyi - İslâm Sanatları Dergisi yayın hayatına adım atmıştır. Modern çağın töreli İslâm sanatları üzerindeki etkilerini düşünmek, tartışmak, yorumlamak, bu çerçevede üretilen sanat eserlerinin günümüzdeki durumunu ve varsa eviriliş istikametini sorgulamak da bu derginin ana çizgisini belirleyici kılan özelliklerdendir.

Bedâyi - İslâm Sanatları Dergisi’nde töreli İslâm sanatları kapsamındaki

1. Mûsıkî

2. Mekân ve Kitap Süsleme Sanatları: (Hüsn-i Hatt, Nakkaşlık/Minyatür, Ciltçilik, Tezhip, Ebrû, Katı', Hakkâklik, Sadefkârî, Kündekârî, Naht, Mimarî)

3. İslâm Edebiyatı (Arap, Fars, Türk ve Urdu Edebiyatları) (Şiir, Nesir, Belâgat, Kitâbet, Hitâbet, Mizâh)

konularında yazı ve değerlendirmelere yer verilecektir. Bu çerçevede tartışma, eleştiri ve değerlendirme makaleleri; kitap tanıtım yazıları, literatür ve bibliyografya değerlendirmeleri; tekli ve çoklu sohbet metinleri; çalıştay ve sempozyum değerlendirme yazıları; vefeyât, ödül vs. haber metinleri şeklindeki çalışmalar bu dergide yer bulacaktır.

Bedayi - İslam Sanatları Dergisi

Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Mehmet BÜKÜM |
Kapak Resmi


YAZI DAVETİ

İslâm sanatlarının tüm kollarına dair Türkçe ilmî inceleme ve araştırma makalelerine tek çatı altında yer veren akademik bir dergi ihtiyacı hissedilmekteydi. Bu ihtiyaca binaen Bedâyi - İslâm Sanatları Dergisi yayın hayatına adım atmıştır. Modern çağın töreli İslâm sanatları üzerindeki etkilerini düşünmek, tartışmak, yorumlamak, bu çerçevede üretilen sanat eserlerinin günümüzdeki durumunu ve varsa eviriliş istikametini sorgulamak da bu derginin ana çizgisini belirleyici kılan özelliklerdendir.

Bedâyi - İslâm Sanatları Dergisi’nde töreli İslâm sanatları kapsamındaki

1. Mûsıkî

2. Mekân ve Kitap Süsleme Sanatları: (Hüsn-i Hatt, Nakkaşlık/Minyatür, Ciltçilik, Tezhip, Ebrû, Katı', Hakkâklik, Sadefkârî, Kündekârî, Naht, Mimarî)

3. İslâm Edebiyatı (Arap, Fars, Türk ve Urdu Edebiyatları) (Şiir, Nesir, Belâgat, Kitâbet, Hitâbet, Mizâh)

konularında yazı ve değerlendirmelere yer verilecektir. Bu çerçevede tartışma, eleştiri ve değerlendirme makaleleri; kitap tanıtım yazıları, literatür ve bibliyografya değerlendirmeleri; tekli ve çoklu sohbet metinleri; çalıştay ve sempozyum değerlendirme yazıları; vefeyât, ödül vs. haber metinleri şeklindeki çalışmalar bu dergide yer bulacaktır.