Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı Makale Çağrısı

MAKALE ÇAĞRISI

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 2021 YILI MART AYI ÖZEL SAYISI

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI MAKALE ÇAĞRISI

Makale Son Kabul Tarihi: 30 Aralık 2020

Editörler

Prof. Dr. Emin Erdem/Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf Ustabulut/Bayburt Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Boylu/İstanbul Aydın Üniversitesi


Amacı, eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak; eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak olan Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 2021 Mart Özel Sayısı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanı ile ilgili olacaktır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır.

Yazarların makale gönderim süreçleri ile hakem değerlendirmeleri https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi internet sitesi ve “Dergipark” üzerinden sürdürülecektir. 

Dergimize gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir.

Özel sayıda yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanacaktır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

Özel sayıda yer almak isteyen yazarların, 30.12.2020 tarihine kadar makale tam metinlerini göndermeleri gerekmektedir. Dergi hakem kurulu tarafından onaylanan makaleler, özel sayıda yer alacaktır. 

Makale yazım kuralları https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/writing-rules adresinde yer almaktadır.

Makale yazımı ve hakem sürecinde makalelerin sisteme yüklenmesi konusunda etik kurallar https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/page/8867 adresinde yer almaktadır.

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Adem İşcan (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Göçer (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Alparslan Okur (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Sarıçoban (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmed (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilginer Onan (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Demir (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihan Özdemir (Bilecik Üniversitesi)

Prof. Dr. Dinçay Köksal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Doğan Günay (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Fahri Temizyürek (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Açık (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Ülper (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit Karatay (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Bağcı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan Erdem (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil İşeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer Nurlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Özbay (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Durmuş (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezir Temur (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gündüz (Bayburt Üniversitesi)

Prof. Dr. Sefa Yüce (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat Ungan (Trabzon Üniversitesi)

Prof. Dr. Tazegül Demir Atalay (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Akkaya (Adıyaman Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Benzer (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Başak Uysal (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Bayram Baş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir İnce (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Esin Yağmur Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya (Cerrahpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz Mete (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülden Tüm (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice Altunkaya (Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim Gültekin (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemalettin Deniz (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kara (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehtap Özden (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Mesut Bulut (Bayburt Üniversitesi)

Doç. Dr. Mesut Gün (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammed Eyyüb Sallabaş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) 

Doç. Dr. Murat Şengül (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Altun (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurşat Biçer (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Sedat Maden (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim Emiroğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Bulut (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi) 

Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ülker Şen (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Doğan (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Uyar (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Avcı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan (Dicle Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Aslı Fişekçioğlu (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Çevik (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Bekir Kayabaşı (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Burak Tüfekçioğlu ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kana (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Göçen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Moralı (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Atabey (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Bahar (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğretim üyesi Muhammet Raşit Memiş (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)

Dr. Cihat Burak Korkmaz (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Demet Kardaş (Gazi Üniversitesi)

Dr. Efecan Karagöl (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Emre Çelik (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)

Dr. Erol Barın (Emekli Öğretim Üyesi)

Dr. Erhan Yeşilyurt (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Gözde Demirel (İstanbul Üniversitesi) 

Dr. Haluk Güngör (Gazi Üniversitesi)

Dr. Kerim Sarıgül (Yunus Emre Enstitüsü)

Dr. Kürşat Kara (Bayburt Üniversitesi)

Dr. Latif İltar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Sedat Erol (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Umut Başar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

19202