Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2019-03-01

Improving Physical Fitness in Individuals with Autism Spectrum with Game Console Physical Activity Program
Oyun Konsollu Fiziksel Aktivite Programı ile Otizm Spektrumundaki Bireylerde Fiziksel Uygunluğun Geliştirilmesi

Yeşim GÖKGÖZ [1] , Mehmet Ata ÖZTÜRK [2] , Salih PINAR [3]


The aim of this study was to investigate the effects of game consoles on the physical fitness levels of young individuals with autism spectrum disorders. Sample consisted of 8 individuals 4 male, 4 female , aged 11-18 years who were attending a sports training center. ABAB - multiple baseline across participants, single case research design was used. Overall study period was 14 weeks and the minimum research group participation period was 12 weeks. Camera was used to record the activities. The alternative treatment groups were given a routine training program that is provided by the center. The experiment group received an adapted physical activity training program using the kinect game console. Eurofit test battery was used for physical fitness assessments. Pre-test post-test measures were reported regarding the physical fitness levels were. Considering the evaluated results; The average percentage of the percentage increase in the Flamingo equilibrium test was 60.15%, the average of the increase percentage in the elasticity measurement results was 62.39, the mean percentage of the increase in body strength test was 45.46%, the average of the increase in running speed was 12.37%, the average of the increase in durability was 43.14%. Findings show significant improvements on the physical fitness levels of participants in the experimental group console training in contrast to the alternative treatment group routine program .
Bu araştırmanın amacı, Otizm Spektrum Bozukluğu olan OSB’li bireylerin katıldığı oyun konsollu uyarlanmış fiziksel aktivite antrenman programının; fiziksel uygunluğa etkilerini belirlemektir. Araştırma grubu 11-18 yaş aralığında olan sekiz OSB’li bireylerden oluşmuştur. Sporcular araştırma başlamadan önce de merkezde spor yapmakta olan 8 kişilik 4’ü erkek 4’ü kadın OSB’li bireylerdir. 8 kişilik bu grup rastgele seçilen 4’er kişilik kadın ve erkek gruplarından oluşmaktadır. Antrenmanların programlanması sürecinde araştırma yöntemi olarak Tek Denekli Araştırma Yöntemlerinden ABAB modeli kullanılmıştır. Araştırmaya alınan bireylere 14 hafta boyunca haftada 4 gün, her gün birer saat olmak üzere haftada 4 saat antrenman yaptırılmıştır. Antrenmanlar çalışmaların yapıldığı alanlarda kameraya çekilmiştir. Kontrol gruplarına standart antrenman programları uygulanırken araştırma gruplarına ise “Oyun konsollu uyarlanmış fiziksel aktivite antrenman programı isimli özel bir antrenman programı uygulanmıştır. Araştırmada fiziksel uygunluk düzeyleri ile ilgili gelişimler izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Fiziksel uygunluk değerlendirmesinde eurofit test bataryası kullanılmıştır. Sporculara ön test son test ölçümleri uygulanarak fiziksel uygunluk düzeyleri de değerlendirilmiştir.Değerlendirilen sonuçlar ele alındığında; Flamingo denge testi artış yüzdesinin ortalaması 60.15, Esneklik Ölçüm sonuçlarındaki artış yüzdesinin ortalaması 62.39, Gövde Kuvveti Testi artış yüzdesinin ortalaması %68.67, Bükülü kol asılmada artış yüzdesinin ortalaması %62.16, Kol hareketinin süratindeki artış yüzdesinin ortalaması %13.84, Durarak Çift Bacak Öne Sıçrama artış yüzdesinin ortalaması %45.46, Koşu Sürati artış yüzdesinin ortalaması %12.37, Dayanıklılıktaki artış yüzdesinin ortalaması ise %43.14 gözlemlenmiştir. Sonuç olarak uyarlanmış antrenman programına katılan OSB’li bireylerin fiziksel uygunluk testlerinin sonuçları incelendiğinde sonuçlarda artan bir fark olduğu ve farkın uyarlanmış antrenman programı uygulaması lehine anlamlı olduğu bulunmuştur
 • Akyol, A.G.A., Bilgiç, & A.G.P., Ersoy, G. (2008). Fiziksel aktivite, beslenme ve sağlıklı yaşam. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
 • Alp, H., & Çamlıyer, H. (2016) Otistik çocuklarda görülen davranış problemlerinin düzeltilmesiyle hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerin ilişkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2/26): 252-264, ISSN: 2146-9199.
 • Bahrami, F.,Movahedi, A., Marandi, S.M., & Abedi, A. (2012). Kata technique straining consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities, 33(4), 1183-1193.
 • Bumin, G., Uyanık, M., Yılmaz, I., Kayıhan, H., Topçu, M., Topçu, M., & Topçu, M. (2003). Hydro therapy for Rett syndrome. Journal of Rehabilitation Medicine, 35(1), 44-45.
 • Cottenceau, H., Roux, S., Blanc, R., Lenoir, P., Bonnet-Brilhault, F., & Barthélémy, C. (2012). Quality of life of adolescents with autism spectrum disorders: comparison to adolescents with diabetes. European Child & Adolescent Psychiatry, 21(5), 289-296.
 • İlhan, L., (2009). Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların çocuklarının özel eğitimleri sürecinde beden eğitimi ve spor etkinliklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2009.
 • Kern, L., Koegel, R. L., & Dunlap, G. (1984). The influence of vigorous versus mild exercise on autistic stereotyped behaviors. Journal of Autism and Developmental Disorders, 14(1), 57-67.
 • Kırcaali-İftar, G., & Tekin, E. (1997). Tek denekli araştırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kırcaali-İftar, G. (2012). Otizm spektrum bozukluğuna genel bakış. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde, 17-44.
 • Korkmaz, O. T., & Diken, I. H. (2010). Effectiveness of the approaches used in reducing the stereotypical behaviors: A descriptive meta-analysis. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi- Ankara University Faculty Of Educational Sciences Journal of Special Education, 11(2), 1-17.
 • Lang, R., Koegel, L. K., Ashbaugh, K., Regester, A., Ence, W., & Smith, W. (2010). Physical exercise and individuals with autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 565-576.
 • Lee, J., & Porretta, D. L. (2013). “Document analysis of sports literature for individuals with disabilities. Perceptual and Motor Skills, 116(3), 847-858.
 • Menear, K. S., & Neumeier, W. H. (2015). Promoting physical activity for students with autism spectrum disorder: Barriers, benefits, and strategies for success. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 86(3), 43-48.
 • Müller-Riemenschneider, F., Nocon, M., Hiemann, T., Thalau, F., Roll, S., & Willich, S. N. (2008). Association of physical activity with all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 15(3), 239-246.
 • Nicholson, H., Kehle, T. J., Bray, M. A., & Heest, J. V. (2011). The effects of antecedent physical activity on the academic engagement of children with autism spectrum disorder. Psychology in the Schools, 48(2), 198-213.
 • Olin, S.S. et al. (2017). The Effects of Exercise Dose on Stereotypical Behavior in Children with Autism. Medicine & Science in Sports & Exercise, 49(5):983–990.
 • Pitetti, K. H., Rendoff, A. D., Grover, T., & Beets, M. W. (2007). The efficacy of a 9-month treadmill walking program on the exercise capacity and weight reduction for adolescents with severe autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 997-1006.
 • Powers, S., Thibadeau, S., & Rose, K. (1992). Antecedent exercise and its effects on self‐stimulation. Behavioral Interventions, 7(1), 15-22.
 • Reid, P. D., Factor, D. C., Freeman, N. L., & Sherman, J. (1988). The effects of physical exercise on three autistic and developmentally disordered adolescents. Therapeutic Recreation Journal, 22(2), 47-56.
 • Robledo, J. A., & Donnellan, A. M. (2008). Properties of supportive relationships from the perspective of academically successful individuals with autism. Intellectual and Developmental Disabilities, 46(4), 299-310.
 • Ruef, M. B., & Turnbull, A. P. (2002). The perspectives of individuals with cognitive disabilities and/or autism on their lives and their problem behavior. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 27(2), 125-140.
 • Russell, G., Kelly, S., & Golding, J. (2010). A qualitative analysis of lay beliefs about the aetiology and prevalence of autistic spectrum disorders. Child: Care, Health and Development, 36(3), 431-436.
 • Seabra, A., Mendonça, D., Maia, J., Welk, G., Brustad, R., Fonseca, A. M., & Seabra, A. F. (2013). Gender, weight status and socioeconomic differences in psychosocial correlates of physical activity in schoolchildren. Journal of Science and Medicine in Sport, 16(4), 320-326.
 • Sorenson, C.A., Zarrett, N. (2014). Benefits of Physical Activity for Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Comprehensive Review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI 10.1007/s40489-014-0027-4.
 • Srinivasan, S. M., Pescatello, L. S., & Bhat, A. N. (2014). Current perspectives on physical activity and exercise recommendations for children and adolescents with autism spectrum disorders. Physical Therapy, 94(6), 875-889.
 • Tekin, E. (2000). Karşılaştırmalı tek-denekli araştırma modelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(04), 1-12.
 • Tekin-İftar, E., & Kırcaali-İftar, G. (2006). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin-İftar, E., & Değirmenci, H. D. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların öğretimi. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde, 267-313.
 • T.C.Sağlık Bakanlığı, (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. Ankara: Yaşlılarda Fiziksel Aktivite.
 • Todd, T., & Reid, G. (2006). Increasing physical activity in individuals with autism. Focus on autism and other developmental disabilities, 21(3), 167-176.
 • Yarımkaya, E., İlhan, E. L., & Karasu, N. (2017). Akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(02), 225-252.
 • Yılmaz, I., Yanardağ, M., Birkan, B., & Bumin, G. (2004). Effects of swimming training on physical fitness and water orientation in autism. Pediatrics International, 46(5), 624-626.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Yeşim GÖKGÖZ
Kurum: Institute of Health Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey

Yazar: Mehmet Ata ÖZTÜRK
Kurum: Department of Physical Education and Sports, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Yazar: Salih PINAR
Kurum: Faculty of Sport Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2019

APA Gökgöz, Y , Öztürk, M , Pınar, S . (2019). Oyun Konsollu Fiziksel Aktivite Programı ile Otizm Spektrumundaki Bireylerde Fiziksel Uygunluğun Geliştirilmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 1-11 . DOI: 10.30655/besad.2019.11