Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 123 - 133 2018-09-01

Does sports and school run together? A needs analysis of university student-athletes
Okul ve Spor Bir Arada Gider mi? Üniversite Sporcu-Öğrencilerinin İhtiyaç Analizi

Kıvanç SEMİZ [1]


Student-Athletes are experiencing lots of challenges both in sports and education environments. Problems such as identity crisis, which is brought by the struggle to maintain two careers at the same time, force student-athletes to choose one career path or the other. Therefore, the purpose of the study was to reveal the problems and the difficulties experienced by student-athletes in university. A case study was selected as a research design in this study. A total of nine student-athletes One Football, one Wrestling, two Basketball, four Volleyball, and one Marathon Athletes was the participants of this study from Giresun University, Turkey. Focus group interviews and reflection notes were done for the data collection. Thematic Content Analysis was used for the data analysis. Three main topics emerged as school-sports club conflicts, stakeholders’ expectations and financial anxiety of student-athletes. The absenteeism problem of the student-athletes was seen as the main problem and since the location of the club that students transferred may be changed every year, the students have difficulties to go to the university regularly. Student-athletes are granted permission to go to universities only in the exam weeks by the clubs. Providing technology-integrated instructional designs according to the needs of student-athletes while protecting the level and the quality of instruction and educational gains, with developing new education policies for absenteeism were recommended.
Sporcu öğrencilerin gerek eğitim hayatlarında gerekse spor ortamlarında yaşadığı birçok zorluk bulunmaktadır. İki kariyeri aynı zamanda yürütmeye çalışmanın getirdiği kimlik karmaşası, her iki kariyerin getirdiği sorumlulukların mecbur bıraktığı iki kariyer yolundan birini tercih etmek zorunda bırakılmak, öğrencilerin kariyerlerine devam ettirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı sporcu öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, spor ve eğitim kariyerlerini sürdürmekte karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya çeşitli kademelerde mücadele eden 1 Futbolcu, 1 güreşçi, 2 basketbolcu, 4 voleybolcu ve 1 atlet olmak üzere 9 sporcu öğrenci katılmıştır. Odak grup görüşmesi ve alan yansıma notları ile veri toplanmıştır. Tematik içerik analizi ile sonuçlar elde edilmiştir. Üç ana tema altında sporcuların ihtiyaçları belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla okul-kulüp çatışması, paydaş beklentileri ve sporcu öğrencilerin maddi kazanç kaygısı olarak söylenebilir. Sporcu Öğrencilerin özellikle devamsızlık probleminin okulları ile problemlerinde öne çıktığı, sınav dönemleri haricinde takımlarından izin almada problem yaşadıkları görülmüştür. Her yeni sezonda anlaşılan kulüp ile okulun konumu arasındaki mesafe sürekli değiştiğinden sporcu-öğrencilerin bir ve ya her iki kariyerini bırakmayla yüz yüze kaldıkları görülmüştür. Söz konusu öğrencilerin ihtiyaçlarına özgü öğretim tasarımları sunmada teknolojiden faydalanılması ve devamsızlık konusunda üniversitelerin yeni eğitim politikaları geliştirmesi önerilmektedir
 • Arslan, F., Bayraktar, G., & Akdoğan, S. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda amatör ve profesyonel spor yapan öğrencilerle aktif spor yapmayan öğrencilerin kişilik özelliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 40-47.
 • Aquilina, D. (2013). A study of the relationship between elite athletes' educational development and sporting performance. The International Journal of the History of Sport, 30(4), 374- 392.
 • Bayram, L., Keskin, D. Ö. Y., Kabadayı, M., & Bostancı, Ö. (2016). Üniversitede Eğitim Gören Milli Sporcuların Sorunlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 75-84.
 • Brown, D. J., Fletcher, D., Henry, I., Borrie, A., Emmett, J., Buzza, A., & Wombwell, S. (2015). A British university case study of the transitional experiences of student- athletes. Psychology of sport and exercise, 21, 78-90.
 • Corrado, L., Tessitore, A., Capranica, L., & Rauter, S. (2012). Motivation for a dual-career: Italian and Slovenian student-athletes. Kinesiologia Slovenica, 18(3).
 • Creswell, JW. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Sage Publications: California.
 • De Subijana, C. L., Barriopedro, M., & Conde, E. (2015). Supporting dual career in Spain: Elite athletes' barriers to study. Psychology of Sport and Exercise, 21, 57-64.
 • Geraniosova, K., & Ronkainen, N. (2015). The experience of dual career through Slovak Athletes’ Eyes. Physical Culture & Sport. Studies & Research, 66, 53–64.
 • Guidotti, F., Cortis, C., & Capranica, L. (2015). Dual career of european studentathletes: a systematic literature review. Kinesiologia Slovenica, 21(3).
 • Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., & Karataş, F. (2013). Üniversiteli sporcu öğrencilerin kariyer değeri algıları. Doğuş Üniversitesi Dergisi 14(1), 86-94.
 • Koca, C. (2017). Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı. Spor Bilimleri Dergisi, 28(1), 30- 48.
 • Lally, P. S., & Kerr, G. A., (2005). The career planning, athletic identity and student role identity of intercollegiate student-athletes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 76(3), 275- 285.
 • McQuown Linnemeyer, R., & Brown, C. (2010). Career maturity and foreclosure in student athletes, fine arts students, and general college students. Journal of Career Development, 37(3), 616-634.
 • Morrison, G. R., Ross, S. M., Kemp, J. E., & Kalman, H. (2010). Designing effective instruction. John Wiley & Sons.
 • Pato, A. S., Isıdori, E., Calderon, A., & Brunton, J. (2017). An innovative european sports tutorship model of the dual career of student-athletes. UCAM
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). SAGE: Thousand Oaks.
 • Ryba, T.V., Stambulova, N.B., Ronkainen, N.J., Bundgaard J., & Selanne, H. (2015). Dual career pathways of transnational athletes. Psychology of Sport and Exercise, 21, 125- 134.
 • Sorkkila, M., Aunola, K., & Ryba, T. V. (2017). A person-oriented approach to sport and school burnout in adolescent student-athletes: The role of individual and parental expectations. Psychology of Sport and Exercise, 28, 58-67.
 • Stambulova, N. B., Engström, C., Franck, A., Linnér, L., & Lindahl, K. (2015). Searching for an optimal balance: Dual career experiences of Swedish adolescent athletes. Psychology of Sport and Exercise, 21, 4-14.
 • Sum, R. K. W., Tsai, H. H., Ching Ha, A. S., Cheng, C. F., Wang, F. J., & Li, M. (2017). Social- Ecological Determinants of Elite Student Athletes’ Dual Career Development in Hong Kong and Taiwan. SAGE Open, 7(2).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Seçkin: Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Kıvanç SEMİZ
Kurum: Giresun University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

APA Semiz, K . (2018). Okul ve Spor Bir Arada Gider mi? Üniversite Sporcu-Öğrencilerinin İhtiyaç Analizi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 123-133 . DOI: 10.30655/besad.2018.10