Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 82 2018-03-01

Effects to Speed and Strength Performance of Pliometric Training at Different Planes in Football Players
Futbolcularda Farklı Düzlemlerde Yapılan Pliyometrik Antrenmanların Sürat ve Kuvvet Performansına Etkileri

Özgür NALBANT [1] , Ahmet Metin KINIK [2]


This study was carried out to determine the effects of pliometric studies on the speed and strength performance of football players in sagittal and forentral plane. 60 athletes participated in the research and the average age of the team was 18.25 ± 0.6 year. The football players were randomly divided into three groups: sagittal group SG , frontal group FG and control group K . Although SG and FG groups did pliometric training in addition to their weekly training, K group didn’t any training. Body composition measurements, leg strength, standing long jump, 10-meter speed, 35-meter speed, and T-test measurements were performed before and after eight weeks of study. SPSS 20 package program was used for statistical analysis. A T test was performed to assess the difference between the measures and the level of significance was assessed at p
Bu çalışma, futbolcularda sagittal ve forantal düzlemde yapılan pliyometrik çalışmaların sürat ve kuvvet performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmaya Galatasaray futbol takımının altyapısında ve yaşları ortalaması 18,25±0,6 olan 60 sporcu katıldı. Gruplar rastgele yöntemle eşit olarak sagittal grup SG , frontal grup FG ve kontrol grubu K olarak üç gruba ayrıldı. SG ve FG haftalık antrenmanlarına ek olarak pliyometrik çalışma yapmalarına rağmen K grubu herhangi bir çalışma yapmadı. Sekiz hafta süren çalışmanın öncesinde ve sonrasında vücut kompozisyonu ölçümlerinin yanı sıra sürat ve kuvvetle ilgili; bacak kuvveti, durarak uzun atlama, 10 metre ve 35 metre sürat testleri ve T testi ölçümleri yapıldı. İstatistiksel analizde SPSS 20 paket programı kullanıldı. Ölçümler arasındaki farkın değerlendirilmesi için T Testi yapıldı ve anlamlılık düzeyi p
 • Akgün, Y. ve İşleğen, C. (1983). Futbolcuların fizyolojik profili, Spor Hekimliği Dergisi, 18 (3), ss. 105–123.
 • Ateş, M. (2006). Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1), ss. 21–28.
 • Ateş, M., Demir, M., Ateşoğlu, U. (2007). Pliometrik antrenmanın 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların bazı fiziksel ve Fizyolojik parametreleri üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 1 Sayı 1.
 • Bayraktar, B ve Kurtoğlu, M. (2004). Sporda performans ve performans arttırma yöntemleri. Ed.: Atasu, T. Doping ve futbolda performans artırma yöntemleri, Form Reklam Hizmetleri. İstanbul. ss. 269-270.
 • Bedı, E.J., Creswell, A., Engle, T.S., Nicols, M. (1987). Increase in jumping height associated withmaximal effort vertical depth jumps. Research Quarterly for Exercise and Sport. 58 (1): 11-15.
 • Brown, M.E., Mayhew, J.L., Boleach, L.W.(1986). Effect of plyometric training on vertical jump performance in high school basketball players. Journal Sports Med Phys Fitness. 1986 March; 26 (1):1-4.
 • Chelly M. (2010). Effects of in season short-tern plyometric training program on leg power, jump and sprint perfomance of soccer players, Journal of Strenght and Conditioning Association. 24 (10) / 2670-2676.
 • Dalwinder, S., Sukhwinder, S.(2013). Effects of vertical and horizontal plyometric exercises on running speed. Human Movemnet. vol. 14 (2) 144-147
 • Eker, H., Ağaoğlu, Y. ve Albay, F. (2003). Niğde Üniversitesindeki 20-25 yaş arası futbol oynayan, futbolu bırakan ve düzenli spor yapmayan öğrencilerin solunum ve antropometrik Parametrelerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. I (2) 89-97.
 • Eurofit (1983). Euro-fit experimental battery. Prosional hand-book. Strasbourg. Gencay, O.A. (1995). Hazırlık dönemlerinde profesyonel futbolcuların atletik performanslarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.
 • Günay, M. ve Yüce, A. (1996). Futbol antrenmanının bilimsel temelleri. Seren Ofset. Ankara. s: 245.
 • Kamar, A. (2003). Futbol oyuncularına 35 metre maksimal aerobic sprint ile dikey sıçrama ve durarak uzun atlama skorları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İ.Ü. Spor Bilim Dergisi. 47-150. Karatosun H. (1991). Futbol, çocuk ve gençlerin eğitimi. Altıntuğ Ofset 2. Baskı s: 3
 • Kızılet, A., Atılan, O., Erdemir, I. (2010). 12-14 yaş grubu basketbol oyuncularının çabukluk ve sıçrama yetilerine farklı kuvvet antrenmanlarının etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 12 (2) : 44-57.
 • Koca, B. (2002). Farklı kategorideki sporcuların somatotip özellikleri. Antropoloji Dergisi. ss. 91-102.
 • Kraemer, J.W., Gomez, L.A. (2001). High-performance sports conditioning; Edit.: Foran Bill;. Human Kinetics; US 2001. 83-95.
 • Meylan, C., Malatesta D. (2009). Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. Journal Strength Condition Research. Dec; 23 (9): 2605-13.
 • Özer, K. (1993). Antropometri sporda morfolojik planlama. İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Paul, E.L., Jeffrey, A.P., Mathew, W.H., John, P.T., Michael, J.C. and Robert, H.L. (2003).
 • Effects of plyometric training and recovery on vertical jump performance and anaerobic power. Journal of Strength and Conditioning Research. 17 (4).
 • Pauole, K., Madole, K., Garhammer, J., Lacourse, M. and Rozenek, R. (2000) Reliability and validity of the T-test as a measure of agility, leg power, and leg speed in college-aged men and women. Journal of Strength and Conditioning Research. 14 (4): 443-450.
 • Reilly, T. (1991). Physiological demands of soccer. Spor Hekimliği Dergisi, 26 (1), ss.41–46.
 • Ronnestad, B.R., Kvamme, N.H., Sunde, A., Raastad T. (2008). Short-term effects of strength and plyometric training on sprint and jump performance in professional soccer players. Journal Strength Condition Research, 22 (3): 773-80.
 • Sedano, C., Roel, V., Renaat, P., Gonzalo, C. (2009). Effects of lower-limb plyometric training on body composition, explosive strength, and kicking speed in female soccer players. The Journal of Strength and Conditioning Research 23 (6): 1714-22.
 • Şahin, M., Kırandı, Ö., Çambel, A., Kesler, A., Kamar, A., Güler, C. (2011). Farklı yükseklikteki yan pliometrik sıçramaların sürat ve dikey sıçrama parametrelerine akut etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi. 1 (1) 123-126.
 • Şiro, N. (1999). Diyarbakırspor ve Trabzonspor profesyonel futbol takımlarının fiziksel özellikleri ve sürat yeteneklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi.
 • Taheri E., Asghar N. (2014). The effect of 8 weeks of pliometric and resistance training on agility, speed and expolisive power in soccer players. Eropean Journal Of experimental Biology. 4 (1): 383:386.
 • Thomas, K., French, D., Hayes, P.R. (2009). The effect of two plyometric training techniques on muscular power and agility in youth soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research. 23 (1) 332–335.
 • Yüksek, S. ve Cicioğlu. İ. (2004). Türk ve Rus judo ümit milli bayan takımlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2 (4), ss. 139–140.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Özgür NALBANT
Kurum: Gedik University

Yazar: Ahmet Metin KINIK
Kurum: Gedik University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018

APA Nalbant, Ö , Kınık, A . (2018). Futbolcularda Farklı Düzlemlerde Yapılan Pliyometrik Antrenmanların Sürat ve Kuvvet Performansına Etkileri . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 71-82 . DOI: 10.30655/besad.2018.6