Yıl 1998, Cilt 8 , Sayı 20, Sayfalar 20 - 22 1998-03-01

DIFFICULTIES in THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS in PRIMARY SCHOOLS and SOME SUGGESTIONS for SOLUTION SAMPLE OF İSTANBUL
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM İÇİN BAZI ÖNERİLER İSTANBUL ÖRNEĞİ

Seydi KARAKUŞ [1]


Everybody has a guarantee in the Turkish Republic most of the population are chilclren and teenages first of ali principle of the sport should be given in the primary schools. If we capture 1993, we have 490 primary schools, 228.758 students and 487 teachers of the physical education. These school once a just 10 saloons. Ali activites are not enough. There are some advices w ere offered.
Türkiye Cumhuriyeti nde her vatandaşın beden ve ruh sağlığı Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Nüfusun büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Bunlara spor yaptırılacak yer birinci derece ilköğretim okullarıdır. İstanbul da 1995’e göre 736 ilköğretim okulunda 294.310 öğrenci, 738 beden eğitimi öğretmeni vardır. Bu okullarda salon sayısı sadece 45’dir. Her şeyiyle yetersizlik mevcuttur. Bunların giderilmesi için bazı teklifler sunulmuştur.
Physical Education, Spor Education, Difficulties
  • Anayasa 58-59, İstanbul, 1982.
  • Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü nün Ar­ şivi, İstanbul, 1984.
  • Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara, 1993.
  • İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Arşivi, İstanbul, 1984.
  • İstanbul M illî Eğitim Müdürlüğü, İstatistik Şube Müdürlüğü Arşivi, İstanbul, 1994.
  • Millî Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu. M.E.B. Sayı: 1739, 14.6.1973 tarihli kanun. An­ kara, 1987
  • Güner Ekenci. uKamu Kuruluşlarının Spor Tesisi Yapımında Bütünleşmesi”, yayınlanmamış doktora Tezi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1990.
  • Mustafa Keten, Türkiye de Spor, Polat Ofset, 1993. 22 Spor B ilim
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Seydi KARAKUŞ
Kurum: DPU: Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 1998

APA Karakuş, S . (1998). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM İÇİN BAZI ÖNERİLER İSTANBUL ÖRNEĞİ . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 8 (20) , 20-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53438/711238