Yıl 1998, Cilt 8 , Sayı 20, Sayfalar 37 - 39 1998-03-01

Beden eğitimi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarını hazırlamada üniversitenin rolü

Hayal KÖKSAL [1]


Universities being fundamental orgarıisations o f societies, have various missions and they try to accomplish these missions through certain activities and procedures. The systematic study ofthe teachers and the analysis ofactual teaching fo r evaluation purposes must be one of the most important goals o f the “academic” administration becaııse this is an objective manifestation of the achievement. After the evaluation ofthe success ofthe instructors, the next step will be the assessment ofthe training needs of the teachers and the development of the most appropriate in-service education program to meet these needs. The ro­le ofîhe administration in establishing and carrying out an in service education program fo r “teachers ofsports” cannot be overlooked. In order to get satisfactory outcomes such as; motivated students with the spirit o f “Olypism”, equal opportunities, and high quality instruction, teacher training and also development gain importance. To achieve this, what can be done by the administration at the Higher School o f Physical Education and Sports?
Top l umumuz un temel burumlarından biri olan üniversitelerimizin çeşitli görevleri vardır. Bu görevler değişik çalışma ve uygulamalarla yerine getirilmeye çalışılır. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, mezuniyet sonrası eğitimlerinin sürdürülmesi ve bu konuda sistemli çalışmaların, onların hizmet süresince yaptıkları çalışmaların sürekli takibi ve değerlendirilmesiyle yürütülmesi üniversite, akademik yönetiminin en önemli amaçlarından biri olmalıdır. Öğretmen başarısının değerlendirilmesinden sonraki safha; öğretmenlerin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenip bu amaçlara yönelik en uygun hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesidir. Okul-bazlı hizmet-içi eğitim son yıllarda Avrupa ülkelerinin üzerinde önemle durduğu konulardan biridir. Hizmet-içi eğitim konusu diğer tüm branşlarda olduğu gibi Beden Eğitimi öğretmenleri için de önemli ve hassas bir konu. Üniversitemizin “Beden Eğitimi” öğretmenlerine yönelik hazırlanacak bir seri “Hizmet-içi” eğitim programı konusundaki rolünün ne derece önemli olduğu yadsınamaz. Motive edilmiş, eşit şartlarla, standartlara uygun ve hatta üstün performansla, olimpizm ruhunu içinde duyarak yetiştirilmiş öğretmenlere ve dolayısıyla öğrencilere sahip olmak istiyorsak uHizmet öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimi” konusuna büyük önem vermemiz gerekmektedir. ha önce karşılaşmış olduğu buluğ çağı çocuklarındaki intihar ve cinayet oranlarının yüksekliği, çocuk yaştaki hamilelikler, öğretmen ve arkadaşlara karşı gösterilen saldırgan davranışlar ve okula devamsızlık olayının artışı, Türk toplumunu da rahatsız edip endişelendirmeye başladı.
Beden Eğitimi Öğretmenleri, Hizmet içi Eğitim Programı, Üniversitenin Rolü
  • COX, H., 1979. Turning east: The promise and Peril of the New Orientalism, Touchstone Books: New York.
  • CRAIG, D., 1982. What Values? Ethics in Education. Allyn & Bacon Ltd., Boston.
  • HELLISON, D. R., 1985. Goals and Strategies for Teaching Physical Education, Human Kinetics Publishers, Inc., Illinois.
  • SHEEHY, G. 1981. Pathfinders, Morrow & Co., New York
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Hayal KÖKSAL
Kurum: M.Ü. Beden Eğitimi, ve Spor Yüksekokulu Anadolu Hisarı!İstanbul.

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 1998

APA Köksal, H . (1998). Beden eğitimi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarını hazırlamada üniversitenin rolü . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 8 (20) , 37-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53438/711242