Yıl 1998, Cilt 8 , Sayı 20, Sayfalar 40 - 42 1998-03-01

Çevre ve konut güvenliği

Sefer ADA [1]


Doğumdan ölüme kadar, ömrümüzün büyük bir kısmı evde geçmektedir. Ev hem bizi birtakım olumsuz durumlardan koruyan bir barınak, hem de önlem alınmadığı takdirde bir takım tehlikelerin kaynığıdır. Konutlar, çevre sağlığı açısından son derece önemli bir durum arzetmektedir. “Son yıllarda çevre bilimi olarak adını duyuran ekoloji Yunanca iki kelimeden üretilmiştir. Okios: ev, yaşanılan yer; Logos: bilim ” Komisyon, 1992 .
Çevre, Konut, İnsan Sağlığı, Çevre Bilimi, Güvenlik
  • Ada, Sefer; “Halk Eğitim Merkezlerindeki Kurslara Katılanların Çevre ve İnsan Sağlığı ile ilgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması} 1997 (Yayınlanmamış Araştırma)
  • Cansever, Turgut, Habitat II Konferansı için Şehir ve Konut Üzerine Düşünceler, Ankara, Hak-Iş Yayını, 1995
  • Doğan, Musa ve Korkmaz, Nur, Çevre ve insan, Ankara, Secam Yayıncılık, 1993 Evinizde Güvende misiniz? Sabah Gazetesi, 24.2.1997
  • Fiske, Susan, Taylor-Shelly E. Social Cognition, Newyork, Raudom Housse, 1984.
  • Gezegenimizin Dostları. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu nun 1994 tarih ve 660 sayılı yazısı ile hizmete sunulan yayın.
  • Hesapçıoğlu, Muhsin ve Merçi, Beyhan. “Okul binalarının Tasarımı, Türkiye ve İstanbul ilinde Eğitim Tesisleri Nüfus İlişkisi-Eğitim Planlaması ve Ekonomisi Açısından Bir Ön Çözümleme” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl 1994, Sayı: 6 İlköğretimde Çevre Eğitimi (Komisyon) M.E.B., 1992.
  • Kor, Nevzat ve Diğerleri, uÇevre Kirlenmesinin Tarihi Gelişimi” İnsan ve Çevre İstanbul, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yayını, 1992.
  • Ortak Geleceğimiz yazar? Dünyada Çevre ve Kalkınma Komisyonu (Çev: Belkıs Çorakçı) Ankara, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, 1991.
  • Özdemir, Şevket Türkiye de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık, Ankara, Palme Yayını, 1988.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Sefer ADA
Kurum: M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Halk Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 1998

APA Ada, S . (1998). Çevre ve konut güvenliği . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 8 (20) , 40-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53438/711243