Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 66 - 78 2020-09-05

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarına Yönelik Hentbol Genel Alan Bilgisi Testi / Handball Common Content Knowledge Test for Pre-service Physical Education Teachers
Handball Common Content Knowledge Test for Pre-service Physical Education Teachers

Fatih DERVENT [1] , Bleda Buse TATLICI [2] , Meral KÜÇÜK YETGİN [3] , Erhan DEVRİLMEZ [4]


Genel alan bilgisi (GAB) beden eğitimi öğretmenlerinin etkili bir öğretim süreci gerçekleştirebilmeleri için gerekli temel unsurlardandır. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenleri ve adayları için geçerli ve güvenilir bir hentbol GAB testinin geliştirilmesidir. Çalışmaya üç farklı üniversiteden 67’si erkek 37’si kadın toplam 104 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Testte yer alan sorular deneyimli hentbol antrenörleri, öğretim elemanları, bir öğretim programı uzmanı ve bir Türkçe dil uzmanından oluşan uzman grubu tarafından oluşturulmuştur. Sorular GAB alt boyutları çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programında yer alan takım sporları ders içeriği ve bu programda işlenen hentbol derslerinin müfredatlarında yer alan öğrenme çıktıları, ortaokul ve ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programlarında yer alan öğrenme çıktıları ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Test geliştirme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 20 sorudan (7 kural, 6 teknik ve 7 taktik bilgisi) oluşan hentbol GAB testi geliştirilmiştir. Rasch modeli kullanılarak yapılan geçerlik ve güvenirlik analizinde 20 sorudan 18’i uyum indeksleri açısından beklenen değer aralığında bulunmuştur. Uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyi dışında kalan maddelerin test dışında bırakılması önerilmektedir. Maddelerin ve kişilerin ayırt edicilik ve güven indeksleri yeterli seviyededir. Sonuç olarak, Rasch analizi hentbol GAB testinin beden eğitimi öğretmenleri ve adayları için geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bölümlerin verim ve etkililikleri fiziksel aktivite ve spor dersleri özelinde ortaya koyabilmek adına farklı spor dallarında geçerli ve güvenilir GAB testlerinin geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Öğretmen yetiştirme, oyun kuralları, teknik, taktik, Rasch analizi
 • Ayvazo, S., Ward, P. & Stuhr, P.T. (2010). Teaching and assessing content knowledge in preservice physical education. Recreation & Dance Journal of Physical Education, 81(4), 40-44.
 • Ball D.L., Thames M.H. & Phelps G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59, 389-407.
 • Baghaei, P., & Amrahi, N. (2011). Validation of a multiple choice English vocabulary test with the Rasch model. Journal of Language Teaching & Research, 2(5).
 • Bond, T.G. & Fox, M.T. (2007). Applying the Rasch Model. Fundamental Measurement in the Human Sciences. 2nd edition. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Boone, W.J., Staver, J.R., & Yale, M.S. (2014). Rasch Analysis in the Human Sciences. Dordrecht: Springer.
 • Castelli, D. & Williams, L. (2007). Health-related fitness and physical education teachers’ content knowledge. Journal of Teaching in Physical Education, 26, 3-19.
 • Chen, W. H., Lenderking, W., Jin, Y., Wyrwich, K. W., Gelhorn, H. &Revicki, D. A. (2014). Is Rasch model analysis applicable in small sample size pilot studies for assessing item characteristics? An example using PROMIS pain behavior item bank data. Quality of life research, 23(2), 485-493.
 • Danıştay [Çin Halk Cumhuriyeti] (2015). Çin futbol reform ve gelişim programı. Nisan 3, 2020 http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-03/16/content_9537.htm
 • Dervent F., Devrilmez E., Ince M.L. & Ward P. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri için futbol genel alan bilgi testinin güvenirlik ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 2018, 29 (1), 39–52
 • Dervent F., Devrilmez E., Ince M.L. & Ward P. (Basımda). A national analysis of the content knowledge of Turkish physical education teacher education students. Physical Education and Sport Pedagogy.
 • Devrilmez E. (2016). Impact of badminton course designed for common and specialized content knowledge of prospective teachers. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Devrilmez, E. & Dervent, F. (2019). Özelleşmiş Alan Bilgisi Odaklı Badminton Eğitiminin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisne Etkisi. Sportive, 2 (1), 50-61
 • Devrilmez E., Dervent F. & Çotuk M.Y. (2019). Validation of Volleyball Common Content Knowledge Test. International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences, 5 (1), 31-39.
 • Devrilmez, E., Dervent, F., Ward, P., ve Ince, M.L. (2019). A test of common content knowledge for gymnastics: A Rasch analysis. European Physical Education Review, 25 (2), 512-523.
 • Education Testing Services (ETS). (2019). About the praxis tests. Nisan 3, 2020 https://www.ets.org/praxis/scores/understand/research_sections/
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education, New York: Teacher College Press.
 • Hastie, P., & Vlaisavljevic, N. (1999). The relationship between subjectmatter expertise and accountability in instructional tasks. Journal of Teaching in Physical Education, 19(1), 22–33. doi:10.1123/jtpe.19.1.22
 • He, Y., Ward, P., ve Wang, X. (2018). Validation of a common content knowledge test for soccer. Journal of Teaching in Physical Education, 37(4), 407-412.
 • Ince, M.L.,Ward, P. & Devrilmez, E. (2012, December). Common content knowledge and specialized content knowledge on physical activity and sport courses in Turkish PETE programs. Oral session presented at 12th International Sport Science Congress, Denizli, Turkey.
 • Iserbyt, P., Ward, P. & Li, W. (2017). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22, 71–88. doi:10.1080/17408989.2015.1095868
 • Kim, I., Ward, P., Sinelnikov, O., Ko, B., Iserbyt, P., Li, W. & Curtner-Smith, M. (2018). The Influence of content knowledge on pedagogical content knowledge: An evidence-based practice for physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 37(2), 133-143.
 • Kim, I. & Ko, B. (2019). Content Knowledge, EnactedPedagogical Content Knowledge and Student Performance Between Teachers With Different Levels of Content Expertise. Journal of Teaching in Physical Education, 1(aop), 1-10.
 • Kirk, D. (2010). Physical Education Futures. London: Routledge.
 • Linacre, J. M. (2008). Winsteps: A Rasch analysis computer program.[Version 3.68]. Chicago, IL
 • Linacre, J.M. (2011). A user’s guide to Winsteps/ Ministep Rasch-model computer program. Nisan 11, 2020, http://www.winsteps.com
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2006). Öğretmenlik genel alan yeterlilikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2017). Öğretmenlik genel alan yeterlilikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018a). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı: 5-8. sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018b). Ortaöğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2020).https://oygm.meb.gov.tr/www/2020-yilinda-yapilacak-ogretmenlik-alan-bilgisi-testi-oabt-duyurusu/icerik/780
 • Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), (2020). https://www.osym.gov.tr/TR,15611/ogretmenlik-alan-bilgisi-testi-oabt-test-konularinin-dagilimi-ve-yeni-eklenen-alanlara-ait-ornek-sorular-01022019.html
 • Rasch, G. (1980). Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Chicago: University of Chicago Press.
 • SHAPE America. (2017). 2017 national standards for initial physical education teacher education. Mart 10, 2020. https://www.shapeamerica.org//accreditation/upload/2017-SHAPE-America-Initial-PETE-Standards-and-Components.pdf
 • Sevim, Y. (2002) Hentbol; teknik taktik. Ankara: Nobel Yayın.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
 • Siedentop, D. (2002). Content knowledge for physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 368-377.
 • South Carolina Department of Education. (2000). South Carolina physical education curriculum standards. Columbia, SC: South Carolina Department of Education.
 • Tsuda, E., Ward, P., Yoshino, S., Ogiwara, T., He, Y. & Ohnishi, Y. (2019). Validity and Reliability of a Volleyball Common Content Knowledge Test for Japanese Physical Education Preservice Teachers. Advance Publicaiton by J-STAGE Published online November 19.2019
 • Ward, P. (2009). Content matters: Knowledge that alters teaching. Historic Traditions and Future Directions of Research on Teaching and Teacher Education in Physical Education. In L. Housner, M. Metzler, P. Schempp and T. Templin. (pp. 345-356) Morgantown WV. Fitness Information Technology.
 • Ward, P. (2013). The role of content knowledge in conceptions of teaching effectiveness in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 84(4), 431-440.
 • Ward, P., Kim, I., Ko, B. & Li, W. (2015). Effects of improving teachers' content knowledge on teaching and student learning in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 86(2), 130-139.
 • Ward, P., Tsuda, E., Dervent, F. & Devrilmez, E. (2018). Differences in the content knowledge of those taught to teach and those taught to play. Journal of Teaching in Physical Education, 37(1), 59-68.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı. Ocak 29, 2020. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Beden_Egitimi_ve_Spor_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2019). Birim istatistikleri. Kasım 21, 2019. https://istatistik.yok.gov.tr/
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2612-3549
Yazar: Fatih DERVENT
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3410-7485
Yazar: Bleda Buse TATLICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4916-5661
Yazar: Meral KÜÇÜK YETGİN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5136-7510
Yazar: Erhan DEVRİLMEZ
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Eylül 2020

APA Dervent, F , Tatlıcı, B , Küçük Yetgi̇n, M , Devri̇lmez, E . (2020). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarına Yönelik Hentbol Genel Alan Bilgisi Testi / Handball Common Content Knowledge Test for Pre-service Physical Education Teachers . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 12 (2) , 66-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/54813/744956