Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 169 - 187 2017-06-30

The Economic Policies Applied To The Kazakh Soviet Socialist Republic In Khrushev’s Period
Khruşev Döneminde Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne Uygulanan Ekonomik Politikalar

Zhanture Zhetibayev [1]


The most important policies applied to the Kazakh Soviet Socialist Republic during Khrushev’s period was Copper Soil Project and the creating of a Complex industrial centers. Through these policies, there have been a number of developments achieved in Kazakhstan's agriculture and industry. The kinds of policies carried out during Khrushev’s period is tried to be explained in this article. Khrushev's famous project in this context i.e. the Copper Soil Project has been shown to contribute greatly to the development of Kazakh SSR’s agriculture. And also moderate economic reforms such as increment in the purchase price of agricultural products and erasing the debt of the kolkhozes was also noted.Later, with the establishment of complex industrial enterprises, the Kazakh SSR experienced some industrial developments but however, it tried to explain that it remained a predominantly raw material-centered region.


Khruşev döneminde Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne uygulanan politikaların en önemlileri Bakir Topraklar Projesi ve kompleksli endüstri merkezlerinin oluşturulmasıydı. Bu politikalar sayesinde Kazakistan’ın tarımında ve endüstrisinde bir takım gelişmeler sağlanmıştır. Makalede Khruşev’in iktidarda olduğu döneminde ne tür politikaların uygulanılmaya çalışıldığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Khruşev’in ünlü Bakir Topraklar Projesi’nin Kazak SSC’nin ziraatının gelişmesinde büyük katkı sağladığı ortaya konulmuştur. Bir de zirai ürünlerin alım fiyatını yükseltme ve kolhozların borçlarının silinmesi gibi ılımlı ekonomik reformlar yapıldığı dile getirilmiştir. Daha sonra kompleks endüstri işletmelerinin kurulmasıyla Kazak SSC’nin endüstrisinde bir takım gelişmelerin yaşandığı ama yeni de Kazak SSC’nin ağırlıklı olarak hammadde merkezli bir bölge olarak kaldığı ifade edilmeye çalışılmıştır.


 • Samohin, Y.M. (2001). Rusya’nın Ekonomik Tarihi. Moskova.
 • Abalkin, L.İ. (2007). SSCB’nin Ekonomik Tarihi. Moskova
 • Kolektif çalışma. (1968). 1966 yılındaki Kazakistan’ın ulus ekonomisi. İstatistik toplama. Almatı
 • Kolektif çalışma. (1956). Kazakistan Komünist partisinin 8. Konsey kararı Kazak SSC MK KP gelişim raporundan. Almatı
 • Kolektif çalışma. (1957). Kazakistan’daki altıncı beş yıllık dönemin yeni inşaatları. Almatı
 • Kolektif çalışma. (1963). 1960 ve 1961 yıllarındaki Kazakistan’ın ulus ekonomisi. Almatı
 • Kolsov, V. (1961). Kazakistan endüstrisinin gelişmesi. Almatı
 • Ahmedova, N.B. (1961). Kazakistan 40 sene içerisinde. Almatı
 • Auyezov, M. 1959. Kazak SSC tarihi. Almatı
 • Khruşev, N.S. (1962). SSCB’de komünizmin inşası ve ziraatın geliştirilmesi. Cilt-1. Moskova
 • Neyştodt, Solomon. (1962). Sosyolist üretimi yerleştirme ilkeleri ve Kazak SSC ekonomisinin gelişmesi. Almatı
 • Aşimbayev, Tüymebay. (1977). Kazak SSC’nin ekonomik potansiyeli. Almatı
 • Kolektif çalışma. (1975). 1974 yılındaki Kazakistan‘ın ulus ekonomisi. Almatı
 • Vinogradova, V.A. (1976). SSCB’nin sosyalist ekonomisinin tarihi. Moskova
 • Kunayev, D.A. (1966). Kazakistan Komünist Partisinin XII Kongresine Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin Raporu. Almatı
 • Master, Abram. (1967). Cumhuriyetler birliği yeni beş yıllıkta (1966-1970), Moskova
 • Tursunbayev, A. B. (1970). Kazakistan’ın sosyalizme doğru yolu. Almatı
 • Kolektif çalışma. (1971). Kazakistan’ın ulus ekonomisi. Almatı
 • Ketebayev, K. (1970). Kazakistan ekonomisi 50 yılda. Almatı
 • Bayişev, Saktagan. (1980). Kazak SSC’nin tarihi. Almatı
Konular İşletme
Bölüm Yayın İlkeleri
Yazarlar

Orcid: Doktora öğrencisi
Yazar: Zhanture Zhetibayev
Kurum: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi
Ülke: Kazakhstan


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

APA Zhetibayev, Z . (2017). The Economic Policies Applied To The Kazakh Soviet Socialist Republic In Khrushev’s Period. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 2 (2) , 169-187 . DOI: 10.25229/beta.293239