Yazar Rehberi

 • BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir.
 • Dergimizin Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 16 Aralık-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 16 Haziran-15 Ekim tarihleri arasıdır. 
 • BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergis, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
 • Tebliğden üretilen makalelerin işleme alınabilmesi için yazarın "Çalışmam, yayınlanmamıştır ve yayınlanmayacaktır." şeklinde ıslak imzalı taahhütname doldurarak sisteme yüklemesi gereklidir (Dublication / Tekrar Yayın / Bilimsel Yanıltma / Çoklu Yayın, suçtur. TÜBİTAK Yayın Etik Kurulu'na göre duplikasyon, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayınlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayınlanmışsa bunun dışındaki yayınlar duplikasyon sayılır.
 • Yazarlardan kitap değerlendirmesi ve sempozyum tanıtımı türündeki çalışmaları için de İngilizce başlık, abstract ve keywords istenmektedir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD ATIF SİSTEMİ'ni (http://www.isnadsistemi.org) kullanmaktadır. 

Değerlendirme için gönderilen makalelerin en az 4 000, en en fazla 8 000 kelime hacminde olması gerekmektedir.

 •      Makale Yazım Word Şablonunu buradan indirebilirsiniz. 
 •      Kitap Değrlendirmesi Yazım Kılavuzunu  indirebilirsiniz.
 •      Tahkikli Neşir Esaslarını buradan indirebilirsiniz  
 •      Kitap Değerlendirme Word Şablonunu buradan indirebilirsiniz.
 •      Sempozyum Değerlendirme Şablonunu buradan indirebilirsiniz.
 •      Doktora Tez Özeti Word Şablonunu buradan indirebilirsiniz  (Son 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır).
 •      Makale Değerlendirme Süreci hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.
 •      Makale Başvuru Rehberini buradan indirebilirsiniz.
 •      Makale Ön İnceleme Formunu buradan indirebilirsiniz.