Editör Kurulu

Editör Kurulu

Hakan ÇOBAN

Turkey
hcoban@beu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği

Prof.Dr. İsa SIDIR

Turkey
isidir@beu.edu.tr
Konular: Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Doç.Dr. Şükran KONCA

Turkey
skonca@beu.edu.tr
Konular: Matematiksel Analiz
Kurum: BITLIS EREN UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL

Turkey
foral@beu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Yakıtlar ve Yanma,Termodinamik,Isı Transferi,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Enerji,Akışkanlar Mekaniği,Rüzgar Enerjisi Sistemleri
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Musa ÇIBUK

Turkey
mcibuk@beu.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi HAYRİYE ESRA AKYÜZ

Turkey
heakyuz@beu.edu.tr
Konular: Uygulamalı İstatistik,İstatistiksel Analiz,Biyoistatistik,İstatistik
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER

Turkey
cigdemozer80@gmail.com
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Arş.Gör. Ali Emre ULU

Turkey
aliemreulu@gmail.com
Konular: Akışkanlar Mekaniği
Kurum: BITLIS EREN UNIVERSITY

Arş.Gör. Murat BİNİCİ

Turkey
mbinici@beu.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği