Editör Kurulu

Editör Kurulu

Hakan ÇOBAN

Turkey
hcoban@beu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Sabir RUSTEMLI

Turkey
srustemli@beu.edu.tr
Konular: Elektrik Tesisleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Yüksek Gerilim
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. İsa SIDIR

Turkey
isidir@beu.edu.tr
Konular: Atom, Molekül ve Lazer Fiziği
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Nadjet LAOUET

Algeria
nadjet.laouet@umc.edu.dz
Konular: Nükleer Fizik

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL

Turkey
foral@beu.edu.tr
Konular: Rüzgar Enerjisi Sistemleri,Akışkanlar Mekaniği,Enerji,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Isı Transferi,Termodinamik,Yakıtlar ve Yanma,Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇIBUK

Turkey
mcibuk@beu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9028-2221
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Naida ADEMOVİC

Bosnia and Herzegovina
naidadem@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-3099-8265
Konular: İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Esra AKYÜZ

Turkey
heakyuz@beu.edu.tr
Konular: İstatistik,Biyoistatistik,İstatistiksel Analiz,Uygulamalı İstatistik
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER

Turkey
cigdemozer80@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3206-6288
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Su ve atıksu arıtma
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi

Arş. Gör. Ali Emre ULU

Turkey
aliemreulu@gmail.com
Konular: Akışkanlar Mekaniği
Kurum: BITLIS EREN UNIVERSITY

Arş. Gör. Murat BİNİCİ

Turkey
mbinici@beu.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği