Kabul Edilmiş Makaleler

 • Sudûr Köken ve Süreç Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Eyüp Şahin Yayınevi Yayınları, Ankara, 2017
  İrfan Karadeniz 14 Mar 2019
 • Ahlak ve Yasama İlkeleri
  Metin Aydın 17 Nis 2019
 • KEMÂL YOLCULUĞU OLARAK DİNÎ TECRÜBE: GAZÂLÎ ÜZERİNDEN BİR OKUMA
  Abdullah Akgül 30 Nis 2019
 • Lübnanlı Dilci: eş-Şeyh İbrahim el-Yâzicî
  Hüseyin Günday, Nesrin Dursun 22 May 2019
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ VE BARIŞA İLİŞKİN TUTUMLARI
  Özge MAVİŞ SEVİM, Ramazan DİLER 10 Ağu 2019
 • TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİ TEZLERİNDE DİNDARLIK ÖLÇEKLERİ: BİBLİYOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA (1997-2018)
  Ahmet Albayrak, EMİNE KURT 10 Ağu 2019
 • Özel Eğitim ve DKAB Öğretmenlerine Göre Otizmlilerde Din-Ahlak Eğitimi ve DKAB Dersleri
  Sümeyra Bilecik 10 Ağu 2019
 • KİTAB-I MUKADDES ELEŞTİRİSİNİN ÖNCÜLERİNDEN KATOLİK RAHİP RİCHARD SİMON’UN (1638–1712) İSLAM’A YAKLAŞIMI
  Ramazan ADIBELLİ 11 Ağu 2019
 • KUR’AN’DA GELECEĞE DAİR ĞAYBÎ HABERLER -el-İsra 17/79, er-Rûm 30/1-5, el-Fetih 48/27. Ayetler Örneğinde-
  Ayşenur Fidan 12 Ağu 2019
 • GÖÇLERİN BİLİMSEL ÜRETİME KATKISI (FUAT SEZGİN ÖRNEĞİ)
  Cengiz Kanık 28 Ağu 2019
 • AKADEMİSYENLERİN FAİZ ve FAİZSİZ FİNANS KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
  Yahya Turan, İslam Demirci 28 Ağu 2019
 • FUAT SEZGİN`E GÖRE MÜSLÜMANLARIN BİLİMSEL BAŞARILARININ ARKASINDAKİ ETKENLER
  Cenan Kuvancı 29 Ağu 2019
 • İBLİS’İN ŞÜPHELERİNE MOLLA SADRÂ’NIN FELSEFÎ CEVAPLARI
  Fevzi Yiğit 29 Ağu 2019
 • Tevellâ ve Teberrâ’nın Nizârî İsmâilî Yorumu: Nâsirüddîn Tûsî Örneği
  Harun Işık 6 Eyl 2019
 • Mülkiyetin Sebebinin Tebeddülü ve Bu Tebeddülün Etkileri
  Soner DUMAN, İBRAHIM ALBAKKAR 8 Eyl 2019
 • SADREDDİN KONEVÎ`YE GÖRE TANRI HAKKINDA KONUŞMANIN İMKÂNI
  Cenan Kuvancı 13 Eyl 2019