Kabul Edilmiş Makaleler

  • Ali er-Rıza Meşhed’i Bağlamında Şiilikte Ölüm, Yas, Türbe ve Ziyaret
    Mustafa KÖSE 4 Şub 2020
  • SU KASİDESİ’NDE “ÖZGÜNLÜK”LER ÜZERİNE
    Ömer Demirbağ 16 Şub 2020