Kabul Edilmiş Makaleler

 • AV TÜFEKLERİNDE BULUNAN KİLİT PARÇASI İÇİN HASAR ANALİZİ
  Hatice VAROL ÖZKAVAK, Mustafa Reşit USAL 11 Nis 2019
 • Investigation on Diet of Long-Eared Owl (Asio Otus) Inhabiting Fatih Natural Park (Turkey)
  Tarkan YORULMAZ, Nurhan ARSLAN 21 Nis 2019
 • Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop) İnfüzyonunun İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Necati Özok, İsmail Çelik 21 Nis 2019
 • Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda Arum rupicola'nın in vivo antioksidan potansiyeli
  Necati Özok, İnan Güneş 21 Nis 2019
 • Hedera helix L. Türünün Sürünücü ve Tırmanıcı Kısımlarında Bazı Pigment ve Antosiyanin İçeriklerinin Karşılaştırılması
  Emire Elmas, Sevda Türkiş 21 Nis 2019
 • Ahlat Sazlıklarındaki, Phragmitestralis (cav.) Trin. Ex stend, Typha angustifolia L., Lythrum salicaria L. Bitkilerinin ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
  Şükrü Hayta, Nurfeşan Avcil 26 Nis 2019
 • Lorentziyan Düzlem Hareketinde İkinci Eğrilik Merkezi
  Kemal Eren 2 May 2019
 • Granüle Yüksek Fırın Cürufu Ve Taban Külü İnce Agregaları İle Üretilmiş Betonun Gerilme Şekil Değiştirme Davranışının İncelenmesi
  Memduh KARALAR 7 May 2019
 • Toz Metalürjisi Yöntemi İle Üretilmiş Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Korozyon Duyarlılıkları
  Fevzi KELEN, Tarık Aydoğmuş, Mehmet Gavgalı, Burak Dikici 7 May 2019
 • Farklı Ilık Karışım Asfaltların Nem Hasarına Karşı Dayanımlarının İncelenmesi
  Taner ALATAŞ, Akın İSTEK 14 May 2019
 • FV-RES ile Beslenen Anahtarlamalı Relüktans Motorun Analizi
  Dilan DEMİR AKTAŞ, Serhat Berat EFE 28 May 2019
 • Prangos pabularia Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Fatih Çelikezen, Funda TURHAN AYKANAT, İbrahim Halil ŞAHİN, Şükrü HAYTA 28 May 2019
 • Denizli İlinin Peyzaj Bitkileri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma
  Fazlı ÖZTÜRK, Akif Acar 31 May 2019
 • Gama Işınları için Kolemanit Minerali Katkılı Koruyucu Yeni Cam Malzeme
  Nergiz YILDIZ YORGUN 1 Tem 2019
 • Lorenz Benzeri Doğrusal Olmayan Üç Boyutlu Yeni Bir Diferansiyel Denklem Sisteminin Kararlılık Analizi
  Yener ALTUN, Abdullah YİĞİT 1 Tem 2019
 • Evaluation of Environmental Noise And Vibration Levels of Dry Type Transformers And Determination of Solution Alternatives: Istanbul Case Study
  Edip Avşar, Haluk Erol, İsmail Toröz, Ezgi Piro 1 Tem 2019
 • Zeolitik-İmidazolat İskelet Yapılarının Adsorpsiyon ve Difüzyon-bazlı Soy-gaz Karışımı Ayırma Potansiyellerinin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi
  Yeliz Gürdal Durğun 1 Tem 2019
 • PECVD Yöntemi ile Polimerik Hidrojel İnce Filmlerin Üretimi
  Mehmet Gürsoy 1 Tem 2019
 • Adana ve Çevresinde Radyoaktivite Seviyesi ve Sağlık Riski
  Muhammet Karataşlı 1 Tem 2019
 • Van İli Kent Merkezinde Hava Kirliliği
  Dilara Öztürk, Tuba Bayram 1 Tem 2019
 • Karbontetraklorür İle Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Tribulus Terrestris’in Antihiperlipidemik Etkisinin Araştırılması
  Zafer ÇAMBAY, Naci Ömer Alayunt 1 Tem 2019
 • Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]arenin Bazı Toksik Metal ve Oksianyon Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi
  Ömer Güngör 1 Tem 2019
 • Yara Örtü Malzemesi Olarak Elektroeğrilmiş PCL/PHBV Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
  İsmail Alper İşoğlu 1 Tem 2019
 • Ramor 500 Çeliğinde Isıl İşlemin Mikroyapı, Mikrosertlik ve Abrasiv Aşınma Direncine Etkisinin Taguchi Metoduyla Değerlendirilmesi
  Ali Kaya GÜR, Semih TAŞKAYA, Çetin ÖZAY 1 Tem 2019
 • Poli (p-Tolil Metil Metakrilat)’ın Sentezi ve Karakterizasyonu
  MUSTAFA HAMDİ KARAGÖZ, Şinasi SEVEN 1 Tem 2019
 • Van Gölü’nde Sedimantasyon Hızının Fizyografik Değişimi, Doğu Anadolu/Türkiye
  Ayşegül Feray Meydan, Sefer ÖRÇEN 1 Tem 2019
 • Salgın Hastalıkların Tahmininde Kullanılan SI ve SIS Modellerin Uygulamaları
  Arzu Çilli, Kıvanç Ergen 1 Tem 2019
 • Ağırlıklandırılmış Çizgelerde Tf-Idf ve Eigen Ayrışımı Kullanarak Metin Sınıflandırma
  Taner UÇKAN, Cengiz HARK, Ebubekir SEYYARER, Ali KARCI 1 Tem 2019
 • Armoni Araması Yöntemi ile Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması: Elektrikli Araçların Etkisi
  Oguzhan Ceylan 1 Tem 2019
 • Küçük Hacimli Bir Sistemin Isıtılması Ve Soğutulmasında Arduino İle Sıcaklık Kontrolü
  Atilla Bayram 1 Tem 2019
 • Diferansiyel Gelişim Algoritma Tabanlı Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kısa Dönem Rüzgar Hızı Kestirimi
  Emrah Dokur, Uğur Yüzgeç, Mehmet Kurban 1 Tem 2019
 • Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonunun Engellenmesi Üzerine Nar (Punica granatum L) Suyunun Etkisi: Bir Optimizasyon Çalışması
  Muhammed Bora AKIN, Hasan Ökmen, Seval Alkan, Hülya Türkoğlu 1 Tem 2019
 • Investigation of Thermodynamic Properties of Ni30Ti50Cu20 Shape Memory Alloy
  Ercan ERCAN, Fethi DAĞDELEN, Mediha KÖK, Esra BALCI 8 Tem 2019
 • Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj Gölü’nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
  ÖZGÜR CANPOLAT, Seval KARABACAK UZUN 11 Tem 2019
 • Üç Etkili Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi
  Kenan SAKA 11 Tem 2019
 • Sıçan Böbrek Dokusunda Bakırın Neden Olduğu Oksidatif Stres ve DNA Hasarlarına Karşı Astaksantinin Koruyucu Etkisi
  Aydın şükrü Bengü, H. Turan AKKOYUN, Mahire BAYRAMOĞLU AKKOYUN, Mehmet Sait İZGİ 11 Tem 2019
 • Katmanlı İmalat ile Üretilen Metal Malzemelerin Kaynak Kabiliyeti
  Kadir AYDIN, Mustafa Karamolla 11 Tem 2019
 • Dicle Nehri'nin Belirli İstasyonlarında Unio tigridis Türü ve Su Örneklerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi
  Çiğdem Kaymak Abay, Gurbet Canpolat 11 Tem 2019
 • LSTM tabanlı Derin Sinir Ağı ile Ayak Taban Basınç Verilerinden VKİ Durumlarının Sınıflandırılması
  Ahmet Ali SÜZEN, Ziya YILDIZ, Tuğrul YILMAZ 11 Tem 2019
 • Ulusal enerji tüketiminin değerlendirmesi ve istatistiksel tahmini
  Can Aktaş 11 Tem 2019
 • Benzen Uçucu Organik Bileşiğinin Badem Kabuğundan Üretilen Char Üzerine Gaz Fazı Adsorpsiyonu: Kinetik, Denge ve Termodinamik
  SİNAN KUTLUAY 11 Tem 2019
 • Tarihi Rombaki Yığma Yapısının Performans Değerlendirmesi
  Memduh KARALAR, Murat Çavuşli 11 Tem 2019
 • A Case Study for Tunnel Lighting Lifetime Account
  Mehmet Sait CENGIZ 11 Tem 2019
 • Mamografi görüntülerindeki anormalliklerin yerel ikili örüntü ve varyantları kullanılarak sınıflandırılması
  Volkan Müjdat Tiryaki 11 Tem 2019
 • (p,q)-Baskakov Operatörleri
  Nazlım Deniz ARAL 11 Tem 2019
 • İndirgenmiş Grafen Oksit Modifiye Yüzey Baskılı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Beta-Bloker İlaçların Elektrokimyasal Davranışının Araştırılması
  Hilal Çelik Kazıcı 11 Tem 2019
 • EVA Bazlı Reçine Modifikasyonun Reolojik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonunu ile Karşılaştırılması
  Beyza Furtana, Erkut YALÇIN, Baha Vural KÖK, Mehmet YILMAZ 11 Tem 2019
 • Manyetik Fırtına Kaynaklı İyonosferik Değişimlerin GNSS Ölçüleri Kullanılarak İrdelenmesi
  SAMED İNYURT, ERMAN ŞENTÜRK 11 Tem 2019
 • Bitlis Devlet Hastanesinde 2010-2016 Yılları Arasında Görülen Gıda Zehirlenmesi Vakalarının İncelenmesi
  SEDA OĞUR 16 Tem 2019
 • Demiryolu Yük Taşımacılığının Çok Türlü Rotalara Etkisinin Vaka Analizi ile İncelenmesi: Hatay-Van
  Ömer Faruk CANSIZ, Kevser ÜNSALAN 17 Tem 2019
 • Stancu Tipli (p,q)-Baskakov Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri
  Kadir Kanat, Melek Sofyalıoğlu 17 Tem 2019
 • 3/2 Ağırlıklı Hecke Eigenformlar Üzerine
  İlker İnam, Ezgi Çıvgın 19 Tem 2019
 • Betonarme Yapılarda Kullanılan Malzeme Modellerinin Karşılıklı Etkileşimi
  Ercan IŞIK, Mesut Özdemir, İbrahim Baran Karaşin, Abdulhalim Karaşin 22 Tem 2019
 • Kapulukaya Barajı Aşağı Havza’sı Sediment Örneklerinde Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kızılırmak, Kırıkkale)
  Gökben Başaran Kankılıç 23 Tem 2019
 • Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın Ornitofaunası
  Hümeyra NERGİZ, Mehmet Mustafa ALAR 23 Tem 2019
 • Cu(II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Poli(Vinil Pirilidon)-Poli(Vinil Alkol)/Selüloz Membranlarla Ayrılması
  Cemal ÇİFCİ, Funda Mavili 23 Tem 2019
 • Adli Bilimlerde DNA Parmak İzine Adli Genetik ve Adli Antropolojik Bakış
  Elif ÇETLİ, Demet TATAR, Vahdet ÖZKOÇAK 23 Tem 2019
 • Multi-Source Energy Harvesting Architecture With A Common Control Circuit
  Ridvan Umaz 23 Tem 2019
 • Farklı Stator Oluk Yapıları için Senkron Generatör Uç Geriliminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Karşılaştırılması
  SELAMİ BALCİ 24 Tem 2019
 • Uzaktan Algılama Metodu ile Nazik Gölü İçin Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
  Mustafa AKKUŞ, Mustafa Sarı 25 Tem 2019
 • Elektrokoagülasyon ile Sulardan Renk Giderimine Elektrotlar Arası Mesafe ve Potansiyel Farkı Değişiminin Etkisi
  Orhan Taner CAN, Leyla GAZİGİL 26 Tem 2019
 • Kızılötesi Kurutucuda Nane Bitkisinin Optimum Kurutma Sıcaklığının Belirlenmesi
  Özgür Demir 26 Tem 2019
 • Bir Kesikli Sistemde Posidonia Oceanica (L.) Deniz Çayırları Kullanılarak Hg (II)’nin Sulu Çözeltiden Biyosorbsiyonu: Denge ve Kinetik Modelleme
  Dilek Yıldız, Ahmet Demirak 26 Tem 2019
 • Tıbbi Öneme Sahip Hatmiler İçin Etkili Bir Çimlendirme Yöntemi: Tohum Kabuğuna Çentik Atılması
  ABDULHAMIT BATTAL, GÜL GÖRMEZ, MUSA TÜRKER 29 Tem 2019
 • Yumuşak kabuklu kaplumbağa evrimi: Akdeniz’deki tek tür, Trionyx triunguis
  Özgür GÜÇLÜ, DİLEK KESKİN 29 Tem 2019
 • Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betona Farklı Polipropilen Lif ve Sıcaklığın Etkisi
  Muhammet ADAR, Ferhat Bingöl, Elanur ADAR 30 Tem 2019
 • Sapanca Gölü (Sakarya) Havzası Toprak ve Sedimentlerinden Streptomyces Cinsi Bakterilerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Teşhisi
  Kerem ÖZDEMİR, Dilara hande Ünal 30 Tem 2019
 • Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Kendi Kendini İyileştiren Sistemler
  Gökmen Hasançebi, Erdal Mustafa Yeğin, Korhan Karaarslan 31 Tem 2019
 • Memristör Temelli 2. Dereceden Aktif Yüksek Geçiren Filtrenin İncelenmesi
  İSHAK PARLAR, M. NURİ ALMALI 31 Tem 2019
 • Adilcevaz Bölgesinde Rüzgar Enerji Potansiyelinin İncelenmesi
  Soner ÇELİKDEMİR 31 Tem 2019
 • Yaygın Ve Yaygın Olmayan Sirke Çeşitlerinin Antioksidan Kapasite Düzeylerinin Değerlendirmesi
  Doğan Çetin, Metin Konuş, Can Yılmaz 1 Ağu 2019
 • 7-Etil-6-klor-2-metilkromon ve 7-Etil-6-klorflavonun Sentezi ve Teorik Hesaplamaları
  Bayhan Karabulut 1 Ağu 2019
 • K-Means Kümeleme Algoritması Kullanılarak Oluşturulan Yapay Zekâ Modelleri ile Sediment Taşınımının Tespiti
  RAMAZAN ACAR, Kemal SAPLIOĞLU 2 Ağu 2019
 • Pazarlama 4.0 İçin Genetik Algoritma Tabanlı Bir Karar Destek Modeli Önerisi
  Cemal AKTÜRK 2 Ağu 2019
 • Yeni Tip Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Deneysel Tasarım Yöntemi İle Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Oktay ADIYAMAN, Sönmez Fikret 5 Ağu 2019
 • Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirildikten Sonra Ponceau 4R’nin Şurup ve Meyve Şekerinde Spektrofotometrik Tayini
  Tufan GÜRAY, Şirin Alper 6 Ağu 2019
 • Pistacia vera L. ‘nın Dış Kabuğunun Antimikrobiyal Etkisi
  Şule İNCİ, Sevda KIRBAĞ 6 Ağu 2019
 • CELL-BASED EXPERIMENTAL ANALYSIS OF A PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEMFC)
  Adem YILMAZ, Seyfi ŞEVİK, Rifat YAKUT 6 Ağu 2019
 • Enerji Tüketim ve CO2 Salınım Değerlerinin Analizi; Bir Gıda Fabrikası Örneği
  Selmin ENER RÜŞEN, Mücahid KOÇ 7 Ağu 2019
 • Paraserbest Lie Cebirlerinin Ters Limiti
  Zehra Velioğlu 8 Ağu 2019
 • Metin Özetlemesi için Düğüm Merkezliklerine Dayalı Denetimsiz Bir Yaklaşım
  Cengiz Hark, Taner UÇKAN, Ebubekir Seyyarer, Ali Karcı 8 Ağu 2019
 • Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Emisyonları Üzerinde Biodizel Karışımlı Yakıtların Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
  İlker TEMİZER, Bünyamin ESKİCİ 9 Ağu 2019
 • Namlu Stabilizasyonunun Kayan Kipli Kontrol Yöntemi Desteği İle Dört Bacaklı Bir Robot Üzerinde Uygulanması
  Ahmet Burak Tatar, Oğuz Yakut 9 Ağu 2019
 • Myrtus communis L. (Mersin) Yaprak Ekstraktının Genoprotektif Etkisinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile Değerlendirilmesi
  Selda ÖZ, Şükran ÇAKIR ARICA 20 Ağu 2019
 • Bitlis Katı Atık Tesisi Çevresindeki Hypericum scabrum L., Achillea vermicularis Trin, Anchusa azurea Miller var. azurea Gard. Dict. Bitkilerinin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
  Şükrü Hayta, Nurfeşan AVCİL 20 Ağu 2019
 • HAKKARİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KURU FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Numan BİLDİRİCİ, Savaş DEMİR 11 Eyl 2019