Kabul Edilmiş Makaleler

 • Tarihi Rombaki Yığma Yapısının Performans Değerlendirmesi
  Memduh KARALAR , Murat Çavuşli 11 Tem 2019
 • Mamografi görüntülerindeki anormalliklerin yerel ikili örüntü ve varyantları kullanılarak sınıflandırılması
  Volkan Müjdat TİRYAKİ 11 Tem 2019
 • İndirgenmiş Grafen Oksit Modifiye Yüzey Baskılı Karbon Elektrotlar Kullanılarak Beta-Bloker İlaçların Elektrokimyasal Davranışının Araştırılması
  Hilal ÇELİK KAZICI 11 Tem 2019
 • EVA Bazlı Reçine Modifikasyonun Reolojik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonunu ile Karşılaştırılması
  Beyza FURTANA , Erkut YALÇIN , Baha Vural KÖK , Mehmet YILMAZ 11 Tem 2019
 • Manyetik Fırtına Kaynaklı İyonosferik Değişimlerin GNSS Ölçüleri Kullanılarak İrdelenmesi
  Samed İNYURT , Erman ŞENTÜRK 11 Tem 2019
 • Cu(II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Poli(Vinil Pirilidon)-Poli(Vinil Alkol)/Selüloz Membranlarla Ayrılması
  Cemal ÇİFCİ , Funda MAVİLİ 23 Tem 2019
 • Uçucu Kül İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betona Farklı Polipropilen Lif ve Sıcaklığın Etkisi
  Muhammet ADAR , Ferhat BİNGÖL , Elanur ADAR 30 Tem 2019
 • Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Kendi Kendini İyileştiren Sistemler
  Gökmen HASANÇEBİ , Erdal Mustafa YEĞİN , Korhan KARAARSLAN 31 Tem 2019
 • Memristör Temelli 2. Dereceden Aktif Yüksek Geçiren Filtrenin İncelenmesi
  İshak PARLAR , M. Nuri ALMALI 31 Tem 2019
 • Adilcevaz Bölgesinde Rüzgar Enerji Potansiyelinin İncelenmesi
  Soner ÇELİKDEMİR 31 Tem 2019
 • Yaygın Ve Yaygın Olmayan Sirke Çeşitlerinin Antioksidan Kapasite Düzeylerinin Değerlendirmesi
  Doğan Çetin , Metin Konuş , Can Yılmaz 1 Ağu 2019
 • 7-Etil-6-klor-2-metilkromon ve 7-Etil-6-klorflavonun Sentezi ve Teorik Hesaplamaları
  Bayhan KARABULUT 1 Ağu 2019
 • K-Means Kümeleme Algoritması Kullanılarak Oluşturulan Yapay Zekâ Modelleri ile Sediment Taşınımının Tespiti
  Ramazan ACAR , Kemal SAPLIOĞLU 2 Ağu 2019
 • Pazarlama 4.0 İçin Genetik Algoritma Tabanlı Bir Karar Destek Modeli Önerisi
  Cemal AKTÜRK 2 Ağu 2019
 • Yeni Tip Taşlama Yönteminde Taşlama Parametrelerinin Deneysel Tasarım Yöntemi İle Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Oktay ADIYAMAN , Sönmez FİKRET 5 Ağu 2019
 • Paraserbest Lie Cebirlerinin Ters Limiti
  Zehra VELİOĞLU 8 Ağu 2019
 • Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Emisyonları Üzerinde Biodizel Karışımlı Yakıtların Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
  İlker TEMİZER , Bünyamin ESKİCİ 9 Ağu 2019
 • FeCo ve FeCoV Alaşımlarının SHS Yöntemiyle Üretilmesi ve Termodinamik Modellenmesi
  Mehmet BUĞDAYCI , Ahmet TURAN 19 Eyl 2019
 • Sıcak Presleme Yöntemi ile AZ91 Magnezyum Alaşımının Üretimi
  Tarık AYDOĞMUŞ , Fevzi KELEN , Erhan AYDEMİR 19 Eyl 2019
 • İkinci mertebeden lineer olmayan adi diferansiyel denklemlerin Laguerre serileri ile çözümü için hesaplamalı bir yaklaşım
  Burcu GÜRBÜZ 19 Eyl 2019
 • Mikrobiyal Biyokalsifikasyon ile Kumun Sertleştirilmesinde Yeni Deneysel Yaklaşımlar
  Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU , Alpcan ARIÇ , İrem DENİZ CAN 23 Eyl 2019
 • Veteriner İlaçlarının Çevrede Bulunuşu ve Etkileri
  AYŞE ÖZGÜVEN , Tuba Bayram 23 Eyl 2019
 • Düşük Güçte Bir Motor Test Düzeneği Kurulumu ve Örnek Bir Uygulama Gerçekleştirilmesi
  Salih ÖZER , Mehmet AKÇAY , İlker Turgut YILMAZ , Erdinç VURAL 23 Eyl 2019
 • Mekaniksel Alaşımlama ile Üretilen Nanoyapılı Al-Co-Cu Tozlarının Termal ve Mikroyapısal Özellikleri
  Mustafa OKUMUŞ 23 Eyl 2019
 • Çameli Depremi (5.1) Artçı Şoklarının Çift Fark Algoritması İle İncelenmesi
  Fahriye AKAR 23 Eyl 2019
 • Memristör Tabanlı Filtre Tasarımı ve ECG Sinyali için Uygulanması
  Muhammet Emin ŞAHİN , Barış KARAKAYA , Hasan GÜLER , Arif GÜLTEN , Serdar Ethem HAMAMCI 24 Eyl 2019
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü’nde Bazı Ofislerde Radon Gazı Ölçümü ve Çevrelerindeki Topraklarda Radyonüklid Seviyeleri
  Selcen UZUN DURAN , Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU 24 Eyl 2019
 • Bitlis İlinin Balık Yetiştiriciliğindeki Mevcut Durumu ve Yetiştiricilik Potansiyelinin Belirlenmesi
  Kenan KÖPRÜCÜ , İlbey DOĞAN 25 Eyl 2019
 • UHT Sütlerinde Kimyasal Parametre Değişimlerinin Tespiti
  Mustafa Güçlü SUCAK , Ahmet ÖZKAYA , Oğuz AĞYAR , Eray YILMAZ 1 Eki 2019
 • Kil Zeminin Dayanımı Üzerinde Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılarının Etkisi ve Karşılaştırmalı Analizi
  Hakan BİLİCİ , Derviş Volkan OKUR , Murat TÜRKÖZ , Hasan SAVAŞ 9 Eki 2019
 • Büyük Veri Analizi ile Borsada Derin Öğrenme Tabanlı Fiyat Tahmin
  Ozgur Koray SAHİNGOZ , Gözde ŞİŞMANOĞLU , Furkan KOÇER , Mehmet Ali ÖNDE 11 Eki 2019
 • Derin Evrişimsel Sinir Ağı Kullanılarak Kayısı Hastalıklarının Sınıflandırılması
  Muammer TÜRKOĞLU 16 Eki 2019
 • Üç Farklı Bölgeye Ait Pomzanın Yüksek Plastisiteli Kile Etkisinin Karşılaştırılması
  Ömür ÇİMEN , Burak DERELİ , Erhan KELEŞ 18 Eki 2019
 • Bitlis’teki Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutumları
  Seda OĞUR 18 Eki 2019
 • Farklı Yörelere Ait Sumak Ekşilerinin (Rhus Coriaria L.) Antimikrobiyal Aktivitesi ve Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması
  Sevim ÇİFTÇİ YEGİN , Duygu ODABAŞ ALVER 18 Eki 2019
 • Sinüzoidal Yük Etkisindeki İlkel Kusurlu Kirişlerin Doğrusal Olmayan Davranışı
  Ayfer TEKİN ATACAN , Receb Faruk YÜKSELER 18 Eki 2019
 • S-Bütünleyen Alt Modüller Tarafından Üretilen Öz Sınıf
  Yilmaz DURĞUN 18 Eki 2019
 • Merkez Kamu Kurumlarındaki Su ve Elektrik Tüketiminde Kurum Yöneticilerinin Rolü: Bursa İli Örneği
  Melike YALILI KILIÇ , Seval Kutlu AKAL SOLMAZ , Ayşe ELMACI 21 Eki 2019
 • Etriyesiz Dış Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesi için Kesme Dayanımı Tahmini
  Eren YAĞMUR 23 Eki 2019
 • İzole Sinyalize Kavşaklar için Çiçek Tozlaşması Algoritmasına Dayalı Optimum Devre Süresi Modelleri
  Ersin KORKMAZ , Ali Payıdar AKGÜNGÖR , Sevim YAVUZ , Erdem DOĞAN 28 Eki 2019
 • Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak Poli(VPi–ko-MA) / Grafen Kompozitlerinin İletkenliğinin Optimizasyonu
  Gülben TORĞUT 11 Kas 2019
 • Co-La-B Katalizörünün Sentezlenmesi ve Yakıt Pilinde Kullanılması
  Sabit HOROZ , Arzu EKİNCİ , Ömer ŞAHİN 28 Kas 2019
 • Cis ve Trans Formundaki 5-Floropirimidin-2-Karboksilik Asit Molekülünün DFT/TD-DFT ve NBO Analizleri
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN 2 Ara 2019
 • Developing Prediction System for Solar Power Plant Using Machine Learning Algorithms
  Yusuf UZUN 5 Ara 2019
 • P1 transdüksiyon yöntemi ile birden fazla gen bakımından mutant olan Escherichia coli suşlarının elde edilmesi
  Merve SEZER KÜRKÇÜ , Bekir ÇÖL , Esra DİBEK , Begüm Hazar ÇİFTÇİ 5 Ara 2019
 • RFID Kütüphane Sistemi İçin En Uygun RFID Etiketin AHP ve ANP Yöntemleriyle Belirlenmesi
  Ramazan YENİGÜN , Aytaç YILDIZ , Levent UĞUR 5 Ara 2019
 • Homojen Kum Zeminlerde Optimum İyileştirme Derinliğinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
  Hüseyin Suha AKSOY , Abdullah İÇEN 5 Ara 2019
 • Circularly Polarized Light on Graphene with Trigonal Warping
  Defne AKAY 5 Ara 2019
 • Fırçasız DC Motorlarda Eksantrik ve Mıknatıslanma Arızalarının Tespiti
  Mehmet Recep MİNAZ 6 Ara 2019
 • Tekstil Endüstrisi Atıksularının Dead End Filtrasyon Sistemi İle Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Membranları Kullanılarak Filtrasyonu
  Adem YURTSEVER , Deniz UÇAR , Erkan ŞAHİNKAYA 6 Ara 2019
 • Saf ve Modifiye Bitümlerin Farklı Frekans ve Sıcaklıklardaki Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Erkut YALÇIN 6 Ara 2019
 • Heterosiklik 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevinin Antioksidan Özelliğinin Erkek Ratlarda (Wistar albino) İn vivo Olarak Belirlenmesi
  Evren KOÇ , Haydar YÜKSEK , Murat BEYTUR , Onur AKYILDIRIM , Mustafa AKÇAY , Cansu BEYTUR 6 Ara 2019
 • Fe3O4/AC@SiO2@EDTA Manyetik Nano-Adsorbentin Sentezlenmesi ve Toluenin Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması
  Mehmet Şakir ECE 6 Ara 2019
 • Fe+ İyonu Aşılanmış TiO2 Tek Kristallerin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Özgül KARATAŞ 13 Ara 2019
 • Finsler Manifoldunda Genel Helisler Üzerine Bir Çalışma
  Yasin ÜNLÜTÜRK , Muradiye ÇİMDİKER 17 Ara 2019
 • SHS Yöntemiyle Üretilen Cr Takviyeli Katmanlı NiAl-Ni3Al İntermetalik Bileşiğinin Mikroyapı ve Mikrosertlik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Musa KILIÇ , Serkan BATI , İbrahim BİLİZ , Fatih DEMİR , Ayşenur Aslı AKAN 17 Ara 2019
 • A Morphological and Stereological Study on Cervical Spinal Cord of One and Five Months Age Male Rat
  Gamze ÇAKMAK , Mesude CANDAN AKYOL 27 Ara 2019
 • 3-Metil-4-(3-benzensulfoniloksi-4-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on molekülünün DFT(B3LYP/mPW1PW91) ve HF Yöntemleriyle Yapısının İncelenmesi
  Hilal MEDETLAİBEYOĞLU , Özlem AKTAŞ YOKUŞ , Haydar YÜKSEK 13 Oca 2020
 • Yarasa Gübresi (Guano)
  Atilla ARSLAN , Mesut BAŞ 4 Şub 2020
 • Eğirdir Gölü’nden Alınan Su Örneklerinde Organik Klorlu Pestisit, Poliklorlu Difenileter ve Poliklorlu Bifenil Bileşiklerinin Belirlenmesi
  Ulaş ACARÖZ , Ozgur KUZUKIRAN , Serkan KARATEKELİ , Sinan İNCE , Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ 4 Şub 2020
 • Yozgat ili Memeli Faunası (Classis: Mammalia)
  Tarkan YORULMAZ , Nurhan ARSLAN 4 Şub 2020
 • Sayısal İntegral Metodu ile Singüler Pertürbe Multi-Point Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümü
  Derya ARSLAN 4 Şub 2020
 • Asya Ülkelerinin Beklenen Yaşam Süresi Bakımından Sınıflandırılmasında Etkili Olan Sosyoekonomik Faktörlerin Kısmi En Küçük Kareler Diskriminant Analizi ile Belirlenmesi
  Esra POLAT , Alime Kıvılcım KOZAN 5 Şub 2020
 • Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Samsun) Florası, Vejetasyon ve Habitat Yapısı ile Genel Bitki Ekolojisi Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Okan ÜRKER 10 Şub 2020
 • Investigating the Effect of Geometrical and Dynamic Parameters on the Performance of Darrieus Turbines: A Numerical Optimization Approach via QBlade Algorithm
  Abdullah MURATOĞLU , Muhammed Sungur DEMİR 10 Şub 2020
 • Fenol Çözeltisinin Farklı Elektrotlar Kullanılarak Elektrooksidasyonu
  Orhan Taner CAN 11 Şub 2020
 • Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği
  Çağlayan BALKAYA , Açelya SEVER , Olcay ÇAKMAK , Fikret ÖZCAN 12 Şub 2020
 • Palynomorphological Studies on some Asperula and Galium (Rubiaceae) Taxa
  Birol BAŞER 14 Şub 2020
 • Mekanik Bir Robot Tutucusu Tasarımı ve İmalatı
  Savaş KOÇ , Cengiz DOĞAN 18 Şub 2020