Veri Tabanı

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) Komitesi tarafından 09.03.2018 tarih ve 40 sayılı Komite toplantısında değerlendirilen dergimiz, 2017 yılından itibaren TR-DİZİN veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.Bitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr