Hakkında

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi; bankacılık, sermaye piyasası, finansal piyasaları içeren konu başlıklarının oluşturduğu alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu alanlara katkı yapan araştırmalar, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi; “Özgün Makaleler”, “Tanıtım Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları” ve “Kitap Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da yayımlanabilir.
Tüm makaleler, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılır ve İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar kelimeleri içermelidir. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisinin Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki düzenli sayısı bulunmaktadır. Dergi, hakemli olup Dergipark sistemine üyedir.