Ücret Politikası

Derginin grafik çalışmaları, web tasarımı ve belirli aralıklar ile güncellenmesini kapsayan basım ve yayım gideri yayın sahibi ve makale yazarları tarafından müşterek karşılanacaktır. Bu sebeple, makalenin yayımlanabilmesi için editör ve hakem aşamasından başarı ile geçmiş her makaleden 500 TL talep edilecektir. İlgili tutar; aşağıdaki hesap numarasına yatırılmalı ve EFT/Havale açıklama kısmına mutlaka “BSPA Dergisi Makale Değerlendirme Gideri” şeklinde yazılmalıdır.

Makale İşlem Ücreti: 500.00 TL