Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 29 2018-01-01

Social inclusion of Immigrant students through Art
GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI

Betül ALTINTAŞ [1] , Yasemin TANYILDIZ BALÇIK [2]


According to the data of United Nations High Commissioner for Refugees, 12 million people have displaced after the Syrian civil war began in 2012. Over 3 million of these people migrated to Turkey with Turkey's "open-door" policy. Approximately half of these refugees are at the age of education. The education of these people, their inclusion to the society and school affect the development of labor force participation, economic mobility, social welfare and development of the society in the future. In consequence of the observation of 63 immigrant students by students' individual application to our counseling service, it was observed that immigrant students suffer from loneliness, cannot get on well with non-immigrants, they do not play games with each other and fight by forming groups. For their adaptation to school climate, conducting a series of common activities will do well to the immigrant students who were mostly traumatized, lost someone from family or show depression symptoms. The aim of our article is to emphasize the importance of the integration and discovery of immigrant children's abilities/talents within the education process. Art's unifying power will be a guiding light to solve these problems. Because Art creates equalitarian and peaceful atmosphere in mutual collaboration, understanding and empathy environment. Art will make immigrant and non-immigrant students communicate beyond the language, gender, age, class and all other cultural barriers. It also contributes to form emotional connection with a respectful cultural strategy.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2012’de başlayan Suriye Sivil Savaşıyla 12 milyon insan yer değiştirmiştir. Yer değiştirenlerin 3 milyondan fazlası Türkiye’nin açık-kapı politikasıyla ülkeye girmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2016 Türkiye Göç Raporuna göre bu göçmenlerin yaklaşık yarısı eğitim çağındadır. Göçmenlerin eğitimi topluma ve okula kabulü gelecekteki iş gücü katılımını, ekonomik hareketliliği, sosyal refahı ve toplumun gelişimini etkileyecek bir durumdur. Okulumuzdaki göçmen öğrencilerin rehberlik servisine bireysel başvuruları sonucunda yalnızlık çektikleri, göçmen olmayanlarla iyi anlaşamadıkları beraber oyun oynamadıkları ve küçük gruplar kurarak kavga ettikleri gözlenmiştir. Çoğunluğu travma geçirmiş, ailesinden birini kaybetmiş ya da depresyon belirtileri gösteren bu öğrencilerin okul iklimine uyum sağlayabilmeleri için bir dizi ortak aktivitede bulunmak onlarda iyi etkiler bırakacaktır. Makalenin amacı; eğitim sürecinde göçmen çocukların yeteneklerini keşfederek okul ortamına uyum sağlamalarının önemini vurgulamaktır. Sanatın birleştirici gücü problemleri çözmede yol gösterici bir ışık olacaktır. Çünkü sanat, karşılıklı işbirliği içinde eşitlikçi, barışçıl bir atmosferde, anlayışlı ve empatik bir çevre yaratır. Sanat; dil, toplumsal kimlik, yaş, sınıf ve diğer bütün kültürel farklılıkların ötesinde göçmen ve göçmen olmayan öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda, karşılıklı kültürel saygı stratejisi içinde duygusal bir bağın oluşmasına katkıda bulunur.

  • Anonim. 2012. Unicef and Save the Children; Education Rapid Needs Asseement for Displaced Syrian Children in Schools, Community, and Safe Spaces. Beırut: UNİCEF and Save the Children, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=535 (Erişim tarihi: 15.09.2017)
  • Anonim. 2016. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
  • Anonim. 2017a. Avrupa Komisyonu, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO); Suriye Crisis.
  • Anonim. 2017b. İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, http://www.goc.gov.tr/icerik6/2016-turkiye-goc-raporu-yayinlandi_363_377_10625_icerik, (Erişim tarihi: 19.06.2017)
  • Ekinci Y. 2015. Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma, Birikim, No: 311, İstanbul. http://sgdd.org.tr/gaziantep-baris-ve-sanat-merkezi (Erişim tarihi: 01.09.2016).
  • Kutlu, Z. 2015. Suriyeli Mülteciler- Bekleme Odasından Oturma Odasına; Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa bir Değerlendirme. Anadolu Kültür Vakfı, http://www.anadolukultur.org/images/UserFiles/Documents/Editor/Bekleme_Odasindan_Oturma_Odasina.pdf (Erişim tarihi: 07.10.2017)
  • Özdemir M. 2010. Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir OGÜ Sos Bil Derg, 11(1): 323-343.
  • Özer S, Şirin S, Oppedal B. 2013. Bahçeşehir Study of Syrian Refugee Children in Turkey. Oslo, Norway: Folkehelseinstituttet,https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/bahcesehir-study-report.pdf (Erişim tarihi: 15.09.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Yazar: Betül ALTINTAŞ
Kurum: Samsun 23 Nisan Ortaokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Yasemin TANYILDIZ BALÇIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Samsun 23 Nisan Ortaokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bssocialscience448682, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {26 - 29}, doi = {}, title = {GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI}, key = {cite}, author = {Altıntaş, Betül and Tanyıldız Balçık, Yasemin} }
APA Altıntaş, B , Tanyıldız Balçık, Y . (2018). GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI . Black Sea Journal of Public and Social Science , 1 (1) , 26-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448682
MLA Altıntaş, B , Tanyıldız Balçık, Y . "GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI" . Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 26-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/38642/448682>
Chicago Altıntaş, B , Tanyıldız Balçık, Y . "GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 (2018 ): 26-29
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI AU - Betül Altıntaş , Yasemin Tanyıldız Balçık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 29 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI %A Betül Altıntaş , Yasemin Tanyıldız Balçık %T GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI %D 2018 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Altıntaş, Betül , Tanyıldız Balçık, Yasemin . "GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI". Black Sea Journal of Public and Social Science 1 / 1 (Ocak 2018): 26-29 .
AMA Altıntaş B , Tanyıldız Balçık Y . GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2018; 1(1): 26-29.
Vancouver Altıntaş B , Tanyıldız Balçık Y . GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN SANATLA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2018; 1(1): 26-29.