Yayın Ücret Politikası

Black Sea Journal of  Public and Social Science (BSJ Pub Soc Sci) Açık Erişimli bir dergidir ve makale yükleme, değerlendirme, yayınlanma ve teslimat aşamalarında yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez.