Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-6699 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Atıf AKGÜN |


Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (BALTED),

Balkanlarda Türk Dili ve  Edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayınları buluşturmayı amaçlayan ULUSLARARASI-HAKEMLİ bilimsel bir dergidir. Dergiye yayın başvurusunda bulunan makaleler ön kontrol aşamasında bilimsel etiğe uygunluk bakımından intihal programıyla denetlenir. Dergiye makale gönderimi Dergipark sistemi üzerinden yapılmakta ve makalelerin değerlendirme süreci "Dergipark" sistemi üzerinden nesnel ölçütler dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarının uhdesindedir. Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'ne aittir.

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları

ISSN 2667-6699 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Atıf AKGÜN |
Kapak Resmi


Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (BALTED),

Balkanlarda Türk Dili ve  Edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayınları buluşturmayı amaçlayan ULUSLARARASI-HAKEMLİ bilimsel bir dergidir. Dergiye yayın başvurusunda bulunan makaleler ön kontrol aşamasında bilimsel etiğe uygunluk bakımından intihal programıyla denetlenir. Dergiye makale gönderimi Dergipark sistemi üzerinden yapılmakta ve makalelerin değerlendirme süreci "Dergipark" sistemi üzerinden nesnel ölçütler dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarının uhdesindedir. Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'ne aittir.

İNDEKS BİLGİSİ


İndex Copernicus
Directory Of Research Journal İndexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
ASOS İndex

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)