Yayın Etiği

YAYIN ETİĞİ

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayınlanan makalelerde ulusal ve uluslararası kabul edilen etik kurallarına uyumu zorunlu tutmaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen maddelere tüm paydaşların uyması önemle rica edilmektedir:

Yazarların Sorumlulukları

Başvurulan makalenin içerik özgünlüğünün olması, atıf veya alıntı yapılan tüm bilgilerin aktarılma biçiminin etik kurallarına aykırı olmaması ve eksiksiz aktarılması yazar tarafından temin edilmelidir.

Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Değerlendirme süreçleri boyunca hiçbir şekilde yazar isimleri belirtilmemelidir.

Başvurusu yapılan makalen başka bir dergiye değerlendirme amacıyla gönderilmemelidir.

Gerekli olduğu takdirde yazar ilgili kurumlardan izin belgeleri almalıdır.

Çıkar çatışması öngörüldüğü takdirde dergi kurallarında belirtilen kurallar geçerli olacaktır.

Çalışma içerisinde sadece çalışmaya katkı sağlayan yazarların adları bulunmalıdır; ilgili olmayan isimler eklenmemelidir.

Hakemler çalışmalar hakkında ilave bilgi talep etme hakkına sahiptirler, bu gibi durumlarda talep edilen bilgi yazarlar tarafından sunulmalıdır.

Yazarlar atanan hakemlere sürece etki etme amacıyla hiçbir şekilde ulaşmamalıdır.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem tarafsız olmalı ve değerlendirmeleri gizlilikle yapmalıdır.

Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.

Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.

Yapılan değerlendirmeler sadece çalışma içeriğine yönelik olup, din, cinsiyet, ırk, köken, siyasal, ticari vb. etkenler değerlendirmeyi etkilememelidir.

Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.

Çıkar çatışması öngörüldüğü durumlarda çalışmanın reddedilip dergi editörünün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.

Reddedilen çalışmaya dair hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.

 

Editörün Sorumlulukları

Editor başvurusu yapılan makalenin ön inceleme işlemini geçmesi durumunda tarafsız ve konu ile ilgili alandaki çift körleme hakem ataması gerçekleştirmelidir.

Editor tüm başvurulara karşı objektif olmalıdır.

Editor çıkar çatışması veya tartışmalı başvurular konusunda sorumlu davranmalıdır.

Editor başvuru süreçlerinin belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamalıdır.

Editor tüm süreçlerin etik kuralları çerçevesinde devam etmesini temin etmelidir.

 

Etik Uygunluk Kontrol Listesi Maddeleri

Başka çalışmalardan alınan araç veya veri kullandıysanız gerekli izinleri aldınız mı?

Başvurunuzdaki alıntı yaptığınız çalışmalardan alıntı veya atıf yaparken etik kuralları ve dergi yayın ilkeleri/kurallarına uydunuz mu?

Çalışmanızdaki veri toplama veya uygulama araçlarına ilişkin gerekli izinler alındı mı?

Çalışmanızın katılımcılarından bilgilendirme onayı aldınız mı veya katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri yaptınız mı?

Çalışmanızdaki katılımcıların sağladığı bilgilerin gizliliğini temin etmek için yeterli önlem aldınız mı?

Birden fazla yazarın olduğu çalışmalarda yazar adlarının sırası uygun biçimde belirtildi mi?

Telif hakkı olan içerik veya materyal kullanıldıysa, gerekli izinleri aldınız mı?

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için, etik kurul onayı alındı ve makalede belirtildi/belgelendi mi?