Yazar Rehberi

BUJSS publishes manuscripts quarterly in the fields of economics, business, corporate management, organizational theory, finance, banking, accounting, marketing, human resources, innovation, leadership, organizational culture, international relations, international political economy, entrepreneurship, communication, logistics, cross-cultural studies, ethnicity, conflict, sociology and so on

The Journal is committed to upholding the highest standarts of publication ethics and takes all possible measures against any publication malpratices. Submitting researches by all authors mean that they assured their manuscripts are original and attest that the submitted papers represent their contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. All submissions will be checked by iThenticate before being sent to reviewers according to the Journal's Zero Tolerance on the Plagiarism Policy 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

MAKALE YAYIN KURALLARI

 

 Yazarlara Not: TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komitesi, bu yayın kurallarına %100 uyulmasını istemektedir. Lütfen makaleleri bu kurallara uygun olarak hazırlayıp gönderiniz.

GENEL KURALLAR

1.Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kez olmak üzere altı ayda bir yayınlanır. (Haziran-Aralık)

2. Hakemli bir dergidir. Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.

3. Basılacak yazı ve makalelerin daha önce yayımlanmamış ve yayın haklarının herhangi bir kuruma verilmemiş olması gerekmektedir

4. Dergide yayımlanacak yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe’dir. Dergi Yayın Kurulunun izniyle İngilizce yazılmış çalışmaların yayımlanmasına da izin verilebilir.

5. Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

6. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.

7. Dergiye gönderilen yazı ve makalenin içeriğinden yazarlar sorumludur.

8.Yazarlar makalelerinde hakemlerin de değerlemelerinde dikkate alacağı aşağıdaki ölçütleri gözden uzak tutmamalıdırlar.

8.1.  Makalelerindeki ekseni, dayandığı temel fikri, ikincil kaynak incelemesi ve bunlara göre yeniliği, sosyal bilimler ve uygulama alanına katkısını,

8.2.  Araştırmalarının makalenin ana eksenine katkısını, hipotez ve metodolojisi ile istatiksel analiz tekniğinin yeterliliğini,

8.3.  Makalenin mantıksal bütünlüğü ve kendilerini tatmin edip etmediğini,

8.4.  Makalenin başlığa uygunluğu ve anahtar kelimelerin makaleyi yansıtabilmesini ve özel kurallarda detayları yer alan model, şekil, tablo vb. ile öğretime katkı seviyesini değerlendirmelidirler.

9.  Gönderilen çalışmalar iThenticate intihal önleme yazılımından geçirilir ve benzerlik oranı %14 ve altı olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine kabul edilir.(Kaynakça bölümü harici)

10. Her bir çalışma için; yazarların bağlı bulunduğu kurum dışından ilgili alandan iki hakem atanır.

11. Hakemlerin çalışma hakkında düzeltme ve değişiklik talepleri var ise yazara bildirilir.

12. Yazarın gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmesinden sonra, çalışma tekrar hakemlerin değerlendirmesine sunulur.

13. Her iki hakemden de "Yayınlanabilir" yorumunu alan çalışmalar bir sonraki sayıya kabul edilir.

14. Hakem görüşlerinde farklılık oluşması durumunda, ilgili çalışmaya üçüncü bir hakem atanır. 

15. Makaleler internet/Web ortamında gönderilecektir. Makalelerin, hakem değerlendirilmesine girmek üzere, DergiPark sistemi üzerinden http://dergipark.gov.tr/bujss adresinden kayıt olarak gönderilmesi gerekmektedir.

16. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

ÖZEL KURALLAR

Makalelerin yayınlanabilmesi için, yazıların aşağıda açıklanan formata uygun yazılması gereklidir.

1.İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 200 kelimeyi aşmayacak özet (abstract) bulunması gereklidir.

Makalenin başlık ve yazar isminin altında, “ÖZ” ifadesinin altında Türkçe özet ve anahtar kelimeler; “ABSTRACT” ifadesi altında İngilizce özet ve keywords yer almalıdır.

2.Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.

3.Yazarların bölüm ve çalıştığı adres, iş telefonları,  ilgi alanlarının, e-mail adreslerinin İngilizce olarak makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

4. Kaynakça bölümü APA (American Psyhological Association) kurallarına uygun olacak şekilde, örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır

4.1. Makale yazılırken;

Yazı Karakteri: Times New Roman

Sayfa Yapısı: Kenar Boşlukları: Üst 2, Alt 1.7, Sağ 2, Sol 2cm

Satır Aralığı: 1,5 satır

Girinti: Özel, 1 cm.

Başlık: 12 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle.

Yazar Adı: 12 punto ortalı

Özet: 12 punto, tek aralık.

Ana Makale: 12 punto, tek sütun. Çalışmada giriş bölümünü yöntem/yaklaşım, bulgular, gelişme ve sonuç bölümleri izlemelidir. Çalışmanın içeriğine bağlı olarak ilgili bölümler yazar tarafından değiştirilerek, konu içeriğine uygun düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: 12 punto

Yararlanılan Kaynaklar: 12 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.

Makalelerin 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir

Metin içinde başlıklar örnekteki gibi numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir.

Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metninde atıf yapılmalıdır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

 

Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır

 

 

Şekil 1. Şekil Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır

 

Tablolar resim formatında olmamalı, yazar tarafından oluşturulmalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablolar sayfa kenar ölçülerini aşmamalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak, koyu ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde yer almalıdır.

 

Tablo 1. Tablo Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır

 

Değişkenler

dv

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablolar sayfa kenar ölçülerini aşmamalıdır.

 

KAYNAKÇA başlığı altında alfabetik sırada, makale metninde olduğu gibi 12 punto, tek aralıklı olarak yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın sol tarafında kalın (bold) olmalıdır. Kaynakça bölümü APA (American Psyhological Association) kurallarına uygun olacak şekilde, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır.

İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

 

KAYNAKLAR

 

Kitaplar:

Murat, S. (2007). Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul: İTO Yayınları

Dergiler:

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

Kitap: Yazarı olmayan

[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

 

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

Kitap: Editörlü

[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

 

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Kitap: Yazarı kurum olan

[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

 

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.

 

Çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve

ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin

Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Örneğin: Lucke, R. (2008). Girişimcinin el kitabı. (Ü. Şensoy, Çev.)

İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İnternet Kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi).

Yazının adı italik olarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar

özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Örneğin: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (10.01.2018).

Akademisyenlere yurt dışı imkanı. Erişim tarihi: 15.01.2018,

https://www.cnnturk.com/turkiye/akademisyenlere-yurtdisi-imkani.

Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen).

(Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

Örneğin: Tyldum, M. (Yönetmen). (2014). The İmitation Game.

ABD:Black Bear Pictures

 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik

olarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse

küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun

Adı, Kurumun Yeri.

Örneğin: Selimler, H. (2006). Türk bankacılık sektöründe sorunlu

kredilerin varlık yönetim şirketlerince tasfiyesi, seçilmiş ülkeler ve Türkiye

uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.


Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Beykent Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi

Dergimiz yılda iki sayı yayınlanmaktadır.

 

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Telif Hakkı Uyarıları

1. Açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:


  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
  2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
  3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).Gecikmeli açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:


  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yayımlandıktan [süre belirleyin] sonra; yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
  2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
  3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).
Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.