ISSN: 1303-3107
e-ISSN: 2822-2873
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

2022 yılı 1. sayımız TR-Dizin tarafından "Dergi Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda yıllık bazda incelenmiş ve dizinlenmesinin devamına karar verilmiştir

Sistem güncellenmesi yakın zamanda gerçekleşecektir.


"Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png


Gıda ve Yem Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.


asos-index.png

DRJI_Logo.jpg

logo.png

COSMOS.png

logo.png

logo.png

ajiLogo.png

Agris_logo_2019.png
2022 - Sayı: 27

Derleme

1. Yemlerin kalite kontrolünde mikroskopik analiz tekniğinin kullanım alanları

Araştırma Makalesi

4. Organik gıda tüketim davranışlarına etki eden faktörlerin CHAID algoritması ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

5. Kombine güneş enerjisi destekli hava ve sıcak hava destekli radyo frekans kurutma sistemiyle kurutulan kayısıların nem içeriği, tekstürel ve duyusal özellikleri üzerine depolamanın etkisi

Araştırma Makalesi

8. Mihaliç peynirinden izole edilen laktik asit bakterilerinin farklı gruplarda yer alan bazı pestisitlerin yıkımı üzerine etkilerinin incelenmesi

Dizinler

asos-index.png

DRJI_Logo.jpg

logo.png

COSMOS.png

logo.png

logo.png

ajiLogo.png

Agris_logo_2019.png