Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-3107 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü |


"Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.pngGıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi

ISSN 1303-3107 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


"Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.pngSayı 24 - 30 Ağu 2020
 1. Kırmızı Et Tüketimi, Kolesterol ve Beslenme
  Sayfalar 1 - 7
  İ̇kbal Ayça SEVİNÇ , Hüdayi ERCOŞKUN
 2. Hayvansal Gıdalarda Antibiyotik Kalıntıları
  Sayfalar 8 - 15
  Arzu YAVUZ , İ̇smail AZAR , Ali ÖZCAN , Vesile ÇETİN
 3. Karabuğday’ın (Fagopyrum esculentum Moench) Önemi ve Kullanım Alanları
  Sayfalar 16 - 21
  Remziye ALKAY , Kağan KÖKTEN
 4. Mavi-Yeşil Alg Spirulina platensis’in Buğday Ekmeğinde Kimyasal, Duyusal ve Antifungal Etkisi
  Sayfalar 22 - 29
  Elif İLHAN , Ayşe Nur BÜYÜKİZGİ , Ertan ERMİŞ
 5. Glüten Analizinde HPLC, LC-MS/MS Yöntemlerinin ELISA ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 30 - 54
  Ali ÖZCAN , İ̇smail AZAR , Arzu YAVUZ , Hakan YAVAŞ , Emre TOKAT , Vesile ÇETİN
 6. Gemlik ve Memecik Çeşitlerinden Zeytinyağı Üretiminde Kullanılan Farklı Malaksasyon Parametrelerinin Biofenol Miktarı ve Duyusal Profili Üzerine Etkisi
  Sayfalar 55 - 64
  Müge NEBİOĞLU