ISSN: 1303-3107
e-ISSN: 2822-2873
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

"Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


tagem_journals.png


Gıda ve Yem Bilimi ve Teknolojisi Dergisi TR Dizin ve çeşitli yabancı dizinlerde taranmaktadır.


2022 - Sayı: 28

Derleme

2. Gıdalarda yenilebilir filmler ve kaplamalar

Araştırma Makalesi

2. Evaluation of individuals' perspectives and preferences for entomophagy

Araştırma Makalesi

4. Mekanik ayrılmış et içeren kanatlı et ürünlerinin histolojik ve kimyasal yöntemler ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

5. Spirulina platensis ekstraktlarının antifungal aktivitelerinin incelenmesi