Amaç ve Kapsam

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından çıkarılan Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide, özgün araştırma ürünü makaleler ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme makaleleri yayımlanır. Önemli bir potansiyeli ya da bulgusu olmayan ve sadece yerel ilgi çekecek makaleler basıma kabul edilmez. Dergide yayınlanan makale dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Dergide yayımlanacak makaleler; gıda, yem, bunlara ait katkı maddeleri ve hammaddeler, su-atık su, su ürünleri, gıda ile temas eden madde ve malzemeler konularında ve
• Güvenilirlik ve kalite,
• İşleme teknolojileri,
• Analiz yöntemleri,
• Biyogüvenlik ve biyoteknoloji
• Sosyo-ekonomik araştırmalar
• Mevzuat
• Diğer konular (geleneksel gıdalar, organik gıda ve yem, beslenme, gıda kimlik belirleme, gıda ve yem sanayi atıklarının değerlendirilmesi vb.) ile ilgili olmalıdır.