Amaç

Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide, özgün araştırma ürünü makaleler ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme makaleleri yayımlanır. Gıda-yem bilimi ve teknolojisindeki son gelişmeleri ve araştırmaları kapsayan ve/veya farkındalık yaratmak amacıyla orijinal metne sadık kalınarak yapılan çeviri makaleler de değerlendirilir. Çeviri makalelerde orijinal eserin yabancı dildeki adı, yazarı, yayınlandığı yer ve yılı belirtilmelidir. Olgu sunumu türündeki yazılar da kabul edilerek değerlendirilir.  Önemli bir potansiyeli ya da bulgusu olmayan ve sadece yerel ilgi çekecek makaleler basıma kabul edilmez. Dergide basılacak İngilizce makale sayısı toplam makale sayısının üçte birini geçemez.


Kapsam

Dergide yayımlanacak makaleler; gıda, yem, bunlara ait katkı maddeleri ve hammaddeler, su-atıksu, su ürünleri, gıda ile temas eden madde ve malzemelerde;

 

Ø  Güvenilirlilik ve kalite

Ø  İşleme teknolojileri

Ø  Analiz yöntemleri

Ø  Biyogüvenlik ve biyoteknoloji

Ø  Sosyo-ekonomik araştırmalar

Ø  Mevzuatlar

Ø  Diğer konular (geleneksel gıdalar, organik gıda ve yem, beslenme, gıda kimlik belirleme, gıda ve yem sanayi atıklarının değerlendirilmesi vb.) ile ilgili olmalıdır.