İletişim Bilgileri

Başeditör

Nazan ÇÖPLÜ
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bursa
nazan.coplu@tarimorman.gov.tr

Editör Yardımcısı

Vesile ÇETİN
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bursa
vesile.cetin@tarimorman.gov.tr