EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SÜT ENDÜSTRİSİNDE SU KALİTESİ VE ÖNEMİ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 14, 15.07.2014

Öz

Su değerli ve vazgeçilemez bir kaynaktır. Özellikle gıda fabrikaları için suyun önemi büyüktür. Su, ürün bileşiminde bulunmasının yanında soğutma, yıkama, temizleme, buhar üretimi ve hammaddenin taşınması gibi gıda proseslerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Süt endüstrisinde ise su ayran, yoğurt, tereyağı, peynir gibi ürünlerin kalitesini ve özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla suyun kalitesi ve güvenliği önem
taşımaktadır. Suyun içilebilir kalitede olup olmadığının anlaşılabilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Suların gıda endüstrisi açısından uygun hale getirilmesi için genellikle klorlama, ozon, filtrasyon ve UV radyasyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Suda oluşabilecek tehlikeler söz konusu yöntemlerle kontrol altına alınmalı ve kontrollerin etkinliği belirlenmelidir.


Anahtar Kelimeler: Su kalitesi, gıda endüstrisi, süt ürünleri, süt endüstrisi, dezenfeksiyon yöntemleri.

Kaynakça

 • Anonim, 2007. Megep (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi),
 • Gıda Teknolojisi, Ayran, Ankara, 50 s.
 • Anonim, 2010. Süt ve Süt Ürünleri İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
 • Rehber no:7, 42 s.
 • Dawson, D., 2005. Foodborne protozoan parasites. Int. J. Food Microbiol. 103(2): 207-227.
 • Gün, İ., Ekinci, F.Y., 2009. Biyofilmler: Yüzeydeki mikrobiyal yaşam. Gıda, 34(3): 165-173.
 • Kayardı, S., 2004. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, SİDAS Yayınları, Manisa, 146 s.
 • Kirby, R.M., Bartram, J., Carr, R., 2003. Water in food production and processing:
 • quantity and quality concerns.Food Control,14: 282-299.
 • Kuşçu, A., Pazır, F., 2004. Gıda endüstrisinde ozon uygulamaları. Gıda 29(2):123-129.
 • Mostert, J. F., Buys, E. M., 2008. Hygiene by Design, Water Quality, 75-114. Advanced Dairy Science and Technology,
 • Britz T. J., Robinson, R. K. (Ed). Blackwell Publishing, UK.
 • Numanoğlu, E., 2006. UHT içme sütlerinde gelişen acılaşma ve jelleşme kusurlarının nedenleri ve çözüm yolları,
 • Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 123 s.
 • Robertson, L. J., Campbell, A. T., Smith, H. V., 1992. Survival of Cryptosporidium parvum Oocysts under various
 • enviromental presures. Applied and Enviromental Microbiology, 58(11): 3494-3500.
 • Şahin, M., 2008. Gıda sanayinde su ve önemi, Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • Süt Teknolojisi Bölümü, İzmir.
 • Uğur, M., Nazlı,, B., Bostan, K., 2001. Gıda Hijyeni, Teknik Yayınevi, 274 s.
 • Üçüncü, M., 2004. A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi-1, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova/İzmir, 543 s.
 • Winkler, A., Nikoleski, D., 2012. Ensuring water quality in food processing. New Food, 15(1): 51-53.
 • Wujie, Zhufei, Xujing, 2011. The influence of water quality on food quality and the treatment of water for food
 • processing, Procedia Enviromental Sciences 10: 2671-2676.
 • Yetişmeyen, A., 1995. Süt Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 229s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif ÖZER Bu kişi benim


Harun KESENKAŞ Bu kişi benim


Özer KINIK>

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Özer, E. , Kesenkaş, H. & Kınık, Ö. (2014). SÜT ENDÜSTRİSİNDE SU KALİTESİ VE ÖNEMİ . Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi , 0 (14) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursagida/issue/3968/52516