Cilt: 0 - Sayı: 21, 25.02.2019

Yıl: 2019

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi

Araştırma Makalesi

3. Kırmızı Pul Biberde Bazı Azo Boyaların LC-MS/MS ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

3. Farklı Protein İçerikli Pamuk Tohumu Küspelerinin HPLC Yöntemi ile Gossipol Düzeylerinin Belirlenmesi