Sayı: 22, 30.07.2019

Yıl: 2019

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi

Araştırma Makalesi

5. Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi

Araştırma Makalesi

6. Alternative Techniques For Fruit and Vegetable Waste Valorization in Turkey