Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 22, Sayfalar 37 - 44 2019-07-30

Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi

Mustafa KAPLAN [1] , Sevgi ESKİGÜN [2] , Okan LEVENT [3] , Harun DIRAMAN [4] , Azize ATİK [5]


Özet

Amaç: Malatya kayısıları fenolik bileşikler bakımından oldukça önemli bir kaynaktır. Fenolik bileşikler gıdalarda tat-koku oluşumundaki etkileri, antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olmaları bakımından önem taşırlar. Bu çalışmada farklı kurutma tekniklerinin Alkaya kayısı çeşidinde bulunan fenolik bileşikler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Materyal ve Yöntem: Bu amaçla Alkaya kayısı örneğine güneşte kurutma (GK), kükürtlü kurutma (KK) ve fırın kurutma (FK) yöntemleri uygulanmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Toplam fenolik madde miktarı (TFM) Folin-Ciocalteu yöntemi modifiye edilerek spektrofotometrik olarak 765 nm dalga boyunda saptanmıştır. Örneklerin TFM değerleri Gallik Asit Eşdeğeri (GAE) cinsinden hesaplanmıştır. Alkaya yaş kayısı örneğinde TFM miktarı 268,97 mg GAE100g KM-1 saptanırken, GK, KK ve FK yöntemlerinde sırasıyla 179,91, 451,67 ve 167,13 mg GAE100g KM-1 TFM miktarları tespit edilmiştir. KK yönteminde kükürt uygulaması ve miktarına bağlı olarak TFM miktarında artış saptanmıştır. 

Abstract

Objective: Malatya apricots are an important source of phenolic compounds. Phenolic compounds are important in terms of their effects on taste-smell formation and antioxidant and antimicrobial effect in foods. In this study, the effect of different drying techniques on phenolic compounds in Alkaya apricot cultivars was investigated.

Materials and Methods: For this purpose, sundried (S), sulfur drying (SD) and oven drying (OD) methods were applied to Alkaya apricot sample.

Resultand and Conclusion: The amount of total phenolic content (TPC) was modified determined spectrophotometrically at a wavelength of 765 nm by modifying the Folin-Ciocalteu method. TPC amount values of the samples were calculated in Gallic Acid Equivalent (GAE). While the amount of TFM in the apricot sample was 268.97 mg GAE100g KM-1, it was determined that the amounts of 179.91, 451.67 and 167.113 mg GAE100g KM-1 TPC were determined respectively in S, SD and OD methods. 

Alkaya Apricot, Different Drying Methods, Total Phenolic Content
 • Abdelhaq, E., H. and Labuza, T.P., 1987. Air Drying Characteristics of Apricots, Journal of Food Science, 52, 342-345
 • Acar, J ve Gökmen, V., 2005. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt 1- Meyve ve Sebze Suları Üretimi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ISBN: 975-491-179-7, Ankara, 674s.
 • Akın, E.B., Karabulut, İ. ve Topcu, A., 2008. Some Compositional Properties of Main Malatya Apricot (Prunus armeniaca L.) Varieties. Food Chem. 107, 939–948.
 • Alper, N., 2001. Nar Suyu Üretimi Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 151s.
 • Alzamora, S. M., Salvatori, D., Tapia, M. S., Lopez-Malo, A., Welti-Chanes, J. and Fito, P., 2005. Novel Functional Foods from Vegetable Matrices Impregnated with Biologically Active Compounds. J. Food Eng. 67, 205–214.
 • Arias, E., Gonzalez, J., Lopez-Buesa, P. and Oria, R., 2008. Optimization of Processing of Fresh-Cut Pear. J. Sci. Food Agr. 88, 1755-1763.
 • Asma, B. M., 2000. Kayısı Yetiştiriciliği. Evin Ofset Matbaası, Malatya, 243 s.
 • Asma, B.M., 2011. Her Yönüyle Kayısı. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, 20-23 s.
 • Brekke, J.E. and Nury, F.S., 1964. Fruits. In Food Dehidration, W.B.V. Arsdel and M.J. Copley (Eds.), Vol. II, AVI Publishing Co., Westport, CT.
 • Çam, M., Hışıl Y., 2003. Gıdalardaki Flavonoidler ve Önemleri, 3. Gıda Mühendisliği Kongresi, 2-4 Ekim, Ankara, Türkiye, s.67-82
 • Cemeroglu, B. ve Özkan, M., 2004. Kurutma Teknolojisi. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, B. Cemeroğlu (ed), Başkent Klişe Matbaacılık, s. 479-618, Ankara
 • Doymaz, İ., 2004. Effect of Pre-Treatments Using Potassium Metabisulphide and Alkaline Ethhyl Oleate on the Drying Kinetics of Apricots, Biosystems Engineering, 89 (3), 281-287.
 • Dragovic-Uzelac, V., Delonga, Levaj, B., Djakovic, S. and Pospisil, J., 2005. Phenolic Profiles of Raw Apricots, Pumpkins, and their Purees in the Evaluation of Apricot Nectar and Jam Authenticity. J. Agr.Food Chem. 53, 4836-4842.
 • Garcia-Alonso, M., Pascual-Teresa, S., Santos-Buelga, C. and Rivas-Gonzalo, J.,C., 2004. Evaluation of the Antioxidant Properties of Fruits, Food Chemistry, 84 (1), 13-18.
 • Güçlü, K., Altun, M., Özyürek, M., Karademir, S. E. and Apak, R., 2006. Antioxidant Capacity of Fresh, sun- and Sulphited-Dried Malatya Apricot (Prunus armeniaca) assayed by CUPRAC, ABTS/TEAC and Folin Methods. International Journal of Food Science and Technology, 41: 76–85.
 • Heim, K.E., Tagliaferro, A.R. and Bobilya, D.J., 2002, Flavonoid Antioxidants: Chemistry, Metabolism and Structure-Activity Relationships. Journal of Nutritional Biochemistry, 13: 572-584.
 • Özkan M. 2001. Kuru Kayısılardan Kükürt Dioksitin Uzaklaştırılma Yöntemleri Üzerinde Araştırma. Doktora Tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi, 113 s., Ankara.
 • Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. and Rice-Evans, C., 1999. Antioxidant Activity Applying an Improved ABTS Radical Cation Decolorization Assay. Free Radical Biology and Medicine, 26(9), 1231-1237.
 • Ruiz, D., Egea, J., Tomas-Barberan, F.A. and Gil, M.I., 2005. Characterization and Quantitation of Phenolic Compounds in New Apricot (Prunus armenica L.) Varieties, J. Agric. Food Chem., 53 (24), 9544-9552
 • Thaipong, K., Unaroj, B,, Crosby, K., Cisneros-Zevallosc, L. and Byrne, D.H., 2006. Byrnec Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC Assays for Estimating Antioxidant Activity from Guava Fruit Extracts Journal of Food Composition and Analysis 19 (2006) 669–675
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1027-2806
Yazar: Mustafa KAPLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MALATYA, TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2558-9611
Yazar: Sevgi ESKİGÜN
Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MALATYA, TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0415-0308
Yazar: Okan LEVENT
Kurum: İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, MALATYA, TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7431-7524
Yazar: Harun DIRAMAN
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, AFYONKARAHİSAR,TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3294-380X
Yazar: Azize ATİK
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sultandağı Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı, AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE-
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/13/A05/P03/ 39
Teşekkür Bu çalışma, TAGEM/HSGYAD/13/A05/P03/ 39 No’lu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olup, projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bursagida601543, journal = {Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi}, issn = {1303-3107}, address = {}, publisher = {Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {37 - 44}, doi = {}, title = {Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi}, key = {cite}, author = {KAPLAN, Mustafa and ESKİGÜN, Sevgi and LEVENT, Okan and DIRAMAN, Harun and ATİK, Azize} }
APA KAPLAN, M , ESKİGÜN, S , LEVENT, O , DIRAMAN, H , ATİK, A . (2019). Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi , 0 (22) , 37-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursagida/issue/47614/601543
MLA KAPLAN, M , ESKİGÜN, S , LEVENT, O , DIRAMAN, H , ATİK, A . "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi". Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi 0 (2019 ): 37-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursagida/issue/47614/601543>
Chicago KAPLAN, M , ESKİGÜN, S , LEVENT, O , DIRAMAN, H , ATİK, A . "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi". Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi 0 (2019 ): 37-44
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi AU - Mustafa KAPLAN , Sevgi ESKİGÜN , Okan LEVENT , Harun DIRAMAN , Azize ATİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 44 VL - 0 IS - 22 SN - 1303-3107- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi %A Mustafa KAPLAN , Sevgi ESKİGÜN , Okan LEVENT , Harun DIRAMAN , Azize ATİK %T Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi %D 2019 %J Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi %P 1303-3107- %V 0 %N 22 %R %U
ISNAD KAPLAN, Mustafa , ESKİGÜN, Sevgi , LEVENT, Okan , DIRAMAN, Harun , ATİK, Azize . "Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi". Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi 0 / 22 (Temmuz 2019): 37-44 .
AMA KAPLAN M , ESKİGÜN S , LEVENT O , DIRAMAN H , ATİK A . Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi. 2019; 0(22): 37-44.
Vancouver KAPLAN M , ESKİGÜN S , LEVENT O , DIRAMAN H , ATİK A . Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi. 2019; 0(22): 44-37.