İndeks Bilgileri

Bilgi Yönetimi Dergisi 2018 yılı itibariyle  Index Copernicus- ICI Journals Master List''te taranmaktadır.