Kabul Edilmiş Makaleler

 • Öğretmen Adaylarının Etik Değerleri ile İlgili Görüşleri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ, Aynur PALA 7 Ağu 2019
 • Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  SELMAN ABLAK, BAHADIR KILCAN, TURHAN ÇETİN, MERVE GÜRGÜR 27 Ağu 2019
 • Metaphorical Perceptions and Views of Teachers About Gifted and Talented Students and Their Education
  H. Gülhan ORHAN-KARSAK 27 Ağu 2019
 • Okul Öncesi Eğitim Ortamının Kalitesinin Çocukların Yaratıcılığına Etkisi
  İpek Karlıdağ, Mübeccel Gönen 2 Eyl 2019
 • GaCiTa -The Google Spreadsheet Add-on for Classical Items and Test Analysis: Development and Evaluation Study
  Mehmet TEKDAL 5 Eyl 2019
 • Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Deneyimlerine Göre Matematiksel İnançlarının İncelenmesi
  Figen Uysal, Yüksel DEDE 9 Eyl 2019
 • Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Mustafa Doğuş, Pınar Şafak 16 Eyl 2019
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konularla İlgili Karar ve Gerekçelerinin İncelenmesi
  Gizem TÜRKÖZ, Nurhan ÖZTÜRK 16 Eyl 2019
 • Farklılaştırılmış Öğretimin Sınıf İklimine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
  Rıza Salar, Ümit Turgut 25 Eyl 2019
 • Birleştirme II Tekniğinin Yaşam Becerileri Gelişimi Üzerine Etkisi
  Gamze YAYLA ESKİCİ, Tuncay Özsevgeç 1 Eki 2019
 • Montessori Eğitim Programına Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerindeki Değişimin İncelenmesi
  Aycan Buldur 6 Eki 2019