502 Bad Gateway


nginx

Yazı Gönderme Süreci

Hakemlik Sürecinden Önce

Değerlendirme sürecinde öncelikli olarak çalışmanın bilimsel açıdan yeterliliği ve yeniliği, kuramsal açıdan katkısının oluşu, alanda var olan ilgili çalışmaları (yerel ve evrensel) yansıtmadaki yeterliliği, dil kullanımının yeterliliği ve Türkçe yazım ve imla kurallarına uygunluğuna önem verilir.  Araştırma - inceleme çalışmalarında, çalışmada esas alınan araştırma deseninin uygunluğuna, analiz yöntemlerinin uygunluğuna, araştırma bulgularının doğruluğuna ve tartışma bölümünün buna uygun olmasına dikkat edilir. 

Gönderilen yazılar, dergi editörleri tarafından çalışmanın derginin amacına, dergi yazım kurallarına ve genel etik ilkelere uygunluğu açısından ön incelemeden geçirilir. 

Hakemlik Süreci ve Yayın

1- Gönderilen yazılar ön incelemeden geçtikten sonra, çalışmanın alanı ile ilgili iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. Hakemlere incelemelerini tamamlamaları için 30 gün süre verilir. Hakemlerden birinin kabul, diğerinin ret vermesi durumunda editör üçüncü bir hakeme daha gönderir. Hakemlerin düzeltme istemesi halinde, yazar(lar)a düzeltmelerin 30 gün içinde yapılması koşuluyla gönderilir.

2- Yayınlanmasına karar verilen yazılar, içeriklerine göre bir sıraya konulur.

3- Yayınlanan çalışmaların telif hakları dergiye aittir ve yazıların gönderilmesiyle yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılır.

4- Yayınlanan çalışmadaki görüşler ve fikirler yazar(lar)ın şahsi görüşleri olup derginin resmi görüşleri niteliği taşımaz.

5- Cumhuriyet International Journal of Education'ın yazım kurallarına göre yazılmayan yazılar editörler tarafından değerlendirilmeye alınmaz.

 

 

Dergiye makale gönderme adımlarını görmek için aşağıdaki bağlantıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. 

İlgili video için tıklayınız