Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Enerji Tüketimi, Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırım ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 2, 269 - 288, 01.09.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji tüketimi, gelir, doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişi ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiyi 1974-2011 dönemi için araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Maki (2012) kointegrasyon yöntemi ve Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Kointegrasyon metodu sonuçları değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını göstermiştir. Sonuçlar aynı zamanda Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye için geçerli olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, karbon emisyonu ve DYY girişi arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi bulunduğundan ve DYY’nin negatif katsayılarından dolayı, DYY’nin çevre üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu savunan kirlilik hale hipotezi Türkiye için hem kısa hem de uzun dönemde geçerlidir. Granger nedensellik testine göre, enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek taraflı nedensellik ilişkisini savunan büyüme hipotezi de Türkiye için geçerlidir.

The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 2, 269 - 288, 01.09.2016

Öz

The purpose of this study is to explore the relationship between the energy consumption, income, foreign direct investment (FDI) inflows, and CO2 emission in Turkey, for the period 1974-2011. For this purpose, Maki (2012) cointegration method and Granger causality analysis have been used. The cointegration method results indicate that there is a long term relationship among the variables. Results also show that, both in the short and long run, Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis is supported in Turkey. In addition, the pollution halo hypothesis, meaning that FDI has positive effects on environment, is valid for Turkey in the short and long run since there is bilateral causality relationship between CO2 emission and FDI inflows, and also negative coefficients of FDI. According to Granger causality test, the growth hypothesis, which means there is a unilateral causality relation from energy consumption to economic growth, is also valid for Turkey

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Davranış Bilimleri
Diğer ID JA35GF89CS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zafer ÖZTÜRK Bu kişi benim


Damla ÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd365624, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, number = {2}, pages = {269 - 288}, title = {The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey}, key = {cite}, author = {Öztürk, Zafer and Öz, Damla} }
APA Öztürk, Z. & Öz, D. (2016). The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 269-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/32908/365624?publisher=karatekin
MLA Öztürk, Z. , Öz, D. "The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey" . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 269-288 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/32908/365624?publisher=karatekin>
Chicago Öztürk, Z. , Öz, D. "The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 269-288
RIS TY - JOUR T1 - Enerji Tüketimi, Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırım ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği AU - ZaferÖztürk, DamlaÖz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 288 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey %A Zafer Öztürk , Damla Öz %T The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey %D 2016 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Zafer , Öz, Damla . "The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Eylül 2016): 269-288 .
AMA Öztürk Z. , Öz D. The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 269-288.
Vancouver Öztürk Z. , Öz D. The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 269-288.
IEEE Z. Öztürk ve D. Öz , "The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 269-288, Eyl. 2016