Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 598 - 603, 27.09.2021
https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.887180

Öz

Kaynakça

 • 1. Şahin H, Bekir H. Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi. 2016;20(3).
 • 2. Subaşıoğlu F. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “engellilik farkındalığı” üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası. 2008;9(2):399-430.
 • 3. Organization WH. World report on disability 2011: World Health Organization; 2011.
 • 4. DevletİstatistikEnstitüsü TCBÖİvTCB. Türkiye Özürlüler araştırması. Ankara: DİE. 2002.
 • 5. Sevinç İ. ÇM. Fiziksel Engelli Bireylerin Üniversite Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (Akdeniz Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. 2017(13):219-38.
 • 6. Yılmaz T. GD, Şavklı F, Çeşmeci S. Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 2012;9(3).
 • 7. Olkin R. Could you hold the door for me? Including disability in diversity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. 2002;8(2):130.
 • 8. Yau Y, Lau WK. Property management, disability awareness and inclusive built environment. Property Management. 2016.
 • 9. Wilson S, Lieberman L. dis Ability awareness in physical education. Strategies. 2000;13(6):12-29.
 • 10. Kanun ÖVBKVKHKDYH. Kanun No. 5378 Kabul Tarihi: 01.07. 2005.
 • 11. Çalbayram NÇ, Aker, M. N., Akkuş, B., Durmuş F. K., Tutar S. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin engellilere yönelik tutumları. 2018.
 • 12. ILDIZ G. Türkiyede Engelli Bireylere Yönelik Tutumlara İlişkin Çalışmaların İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi. 2018;3(2):599-609.
 • 13. Özyürek M. Tutumlar ve yetersizlikten etkilenmişlere yönelik tutumların değiştirilmesi (8. Baskı). Ankara: Karatepe Yayınları. 2010.
 • 14. Altiparmak S, Sari HY. Manisa ilinde engelli bireylere karşı toplumsal tutum. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2012;13(2).
 • 15. Azizi AAN, Rabun MN, Badarin NAS. Are We Disabled among The Disabled?: Disability Awareness Among University of Malaya Students. Journal of Administrative Science. 2018;15(1).
 • 16. Thompson TLC, Emrich K, Moore G. The effect of curriculum on the attitudes of nursing students toward disability. Rehabilitation Nursing. 2003;28(1):27-35.
 • 17. Chan F, Hedl JJ, Parker HJ, Lam CS, Chan T-N, Yu B. Differential attitudes of Chinese students toward people with disabilities: a cross-cultural perspective. International Journal of Social Psychiatry. 1988;34(4):267-73.
 • 18. True E. M. THS. Yapılı çevrelerin fiziksel engelliler yönüyle kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği. Artium. 2013;1(1).
 • 19. Hayward L. F-PMSJ, Coe M., Vargas C., Wassenar A., Emmons M, Lizzio C, Hayward J, Torres D. Examination of the short-term impact of a disability awareness training on attitudes toward people with disabilities: A community-based participatory evaluation approach. Physiotherapy Theory and Practice. 2019:1-14.
 • 20. Lundälv J, Ehrlington H, Johansen A. Disability awareness arena in Sweden: voices of learning toward community facilities, universal design and disability perspective. Facilities. 2020.
 • 21. Yorke AM, Ruediger T, Voltenburg N. Doctor of physical therapy students’ attitudes towards people with disabilities: A descriptive study. Disability and rehabilitation. 2017;39(1):91-7.

Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 598 - 603, 27.09.2021
https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.887180

Öz

Objective: The "Disabled Friendly Campus" is relatively new consept in the world. In this study we aimed to evaluate the awareness of preclinical medical students about the Disabled Friendly Campus. Methods: Cross-sectional study was conducted at a public university’s Faculty of Medicine Campus. In our study, 362 students were included and the data were obtained between March and June 2019. A questionnaire was prepared in the light of the literature. In the first part of the questionnaire, socio-demographic features were questioned; In the second part of the questionnaire there were 13 questions about the arrangements required for a disabled person on a campus. Answer options such as 1= I don't agree, 2= I have no idea and 3= I agree. The score varied between 13-39, and as the total score obtained increases, it was assumed that the awareness of Disabled Friendly Campus will increase. Results: In our study 3.3% (n = 12) of the participants had any disability, and 18.2% (n = 66) had a disabled person in their family. A statistically significant difference was observed between the participants' disabled friendly campus awareness scores according to their gender, class, their participation in an activity related to disabled people and whether they found their campuses suitable for disabled people. Conclusion: It can be suggested that the questionnaire, which is assumed to evaluate the awareness of preclinical medical students on Disabled Friendly Campus, can be made into a scale with high validity and reliability.

Kaynakça

 • 1. Şahin H, Bekir H. Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi. 2016;20(3).
 • 2. Subaşıoğlu F. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “engellilik farkındalığı” üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası. 2008;9(2):399-430.
 • 3. Organization WH. World report on disability 2011: World Health Organization; 2011.
 • 4. DevletİstatistikEnstitüsü TCBÖİvTCB. Türkiye Özürlüler araştırması. Ankara: DİE. 2002.
 • 5. Sevinç İ. ÇM. Fiziksel Engelli Bireylerin Üniversite Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (Akdeniz Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. 2017(13):219-38.
 • 6. Yılmaz T. GD, Şavklı F, Çeşmeci S. Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 2012;9(3).
 • 7. Olkin R. Could you hold the door for me? Including disability in diversity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. 2002;8(2):130.
 • 8. Yau Y, Lau WK. Property management, disability awareness and inclusive built environment. Property Management. 2016.
 • 9. Wilson S, Lieberman L. dis Ability awareness in physical education. Strategies. 2000;13(6):12-29.
 • 10. Kanun ÖVBKVKHKDYH. Kanun No. 5378 Kabul Tarihi: 01.07. 2005.
 • 11. Çalbayram NÇ, Aker, M. N., Akkuş, B., Durmuş F. K., Tutar S. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin engellilere yönelik tutumları. 2018.
 • 12. ILDIZ G. Türkiyede Engelli Bireylere Yönelik Tutumlara İlişkin Çalışmaların İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi. 2018;3(2):599-609.
 • 13. Özyürek M. Tutumlar ve yetersizlikten etkilenmişlere yönelik tutumların değiştirilmesi (8. Baskı). Ankara: Karatepe Yayınları. 2010.
 • 14. Altiparmak S, Sari HY. Manisa ilinde engelli bireylere karşı toplumsal tutum. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2012;13(2).
 • 15. Azizi AAN, Rabun MN, Badarin NAS. Are We Disabled among The Disabled?: Disability Awareness Among University of Malaya Students. Journal of Administrative Science. 2018;15(1).
 • 16. Thompson TLC, Emrich K, Moore G. The effect of curriculum on the attitudes of nursing students toward disability. Rehabilitation Nursing. 2003;28(1):27-35.
 • 17. Chan F, Hedl JJ, Parker HJ, Lam CS, Chan T-N, Yu B. Differential attitudes of Chinese students toward people with disabilities: a cross-cultural perspective. International Journal of Social Psychiatry. 1988;34(4):267-73.
 • 18. True E. M. THS. Yapılı çevrelerin fiziksel engelliler yönüyle kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği. Artium. 2013;1(1).
 • 19. Hayward L. F-PMSJ, Coe M., Vargas C., Wassenar A., Emmons M, Lizzio C, Hayward J, Torres D. Examination of the short-term impact of a disability awareness training on attitudes toward people with disabilities: A community-based participatory evaluation approach. Physiotherapy Theory and Practice. 2019:1-14.
 • 20. Lundälv J, Ehrlington H, Johansen A. Disability awareness arena in Sweden: voices of learning toward community facilities, universal design and disability perspective. Facilities. 2020.
 • 21. Yorke AM, Ruediger T, Voltenburg N. Doctor of physical therapy students’ attitudes towards people with disabilities: A descriptive study. Disability and rehabilitation. 2017;39(1):91-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Articles
Yazarlar

Selin DAVUN> (Sorumlu Yazar)
Marmara University
0000-0001-5765-7757
Türkiye


Merve KURNAZ AY>
Marmara University
0000-0002-0089-0467
Türkiye


Melda KARAVUŞ>
Marmara University
0000-0003-2629-2374
Türkiye


Fatma KİLVAN Bu kişi benim
Marmara University
0000-0002-0848-6055
Türkiye


İrem KURALAY Bu kişi benim
Marmara University
0000-0002-3479-799X
Türkiye


Burçe AKBAĞRA Bu kişi benim
Marmara University
0000-0001-7648-5786
Türkiye


Onur AKALIN Bu kişi benim
Marmara University
0000-0001-6058-0834
Türkiye


Seyhan HIDIROĞLU>
Marmara University
0000-0001-8656-4613
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 28 Şubat 2021
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { clinexphealthsci887180, journal = {Clinical and Experimental Health Sciences}, eissn = {2459-1459}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, number = {3}, pages = {598 - 603}, doi = {10.33808/clinexphealthsci.887180}, title = {Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus}, key = {cite}, author = {Davun, Selin and Kurnaz Ay, Merve and Karavuş, Melda and Kilvan, Fatma and Kuralay, İrem and Akbağra, Burçe and Akalın, Onur and Hıdıroğlu, Seyhan} }
APA Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Karavuş, M. , Kilvan, F. , Kuralay, İ. , Akbağra, B. , Akalın, O. & Hıdıroğlu, S. (2021). Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus . Clinical and Experimental Health Sciences , 11 (3) , 598-603 . DOI: 10.33808/clinexphealthsci.887180
MLA Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Karavuş, M. , Kilvan, F. , Kuralay, İ. , Akbağra, B. , Akalın, O. , Hıdıroğlu, S. "Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus" . Clinical and Experimental Health Sciences 11 (2021 ): 598-603 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/clinexphealthsci/issue/65106/887180>
Chicago Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Karavuş, M. , Kilvan, F. , Kuralay, İ. , Akbağra, B. , Akalın, O. , Hıdıroğlu, S. "Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus". Clinical and Experimental Health Sciences 11 (2021 ): 598-603
RIS TY - JOUR T1 - Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus AU - SelinDavun, MerveKurnaz Ay, MeldaKaravuş, FatmaKilvan, İremKuralay, BurçeAkbağra, OnurAkalın, SeyhanHıdıroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33808/clinexphealthsci.887180 DO - 10.33808/clinexphealthsci.887180 T2 - Clinical and Experimental Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 598 EP - 603 VL - 11 IS - 3 SN - -2459-1459 M3 - doi: 10.33808/clinexphealthsci.887180 UR - https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.887180 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Clinical and Experimental Health Sciences Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus %A Selin Davun , Merve Kurnaz Ay , Melda Karavuş , Fatma Kilvan , İrem Kuralay , Burçe Akbağra , Onur Akalın , Seyhan Hıdıroğlu %T Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus %D 2021 %J Clinical and Experimental Health Sciences %P -2459-1459 %V 11 %N 3 %R doi: 10.33808/clinexphealthsci.887180 %U 10.33808/clinexphealthsci.887180
ISNAD Davun, Selin , Kurnaz Ay, Merve , Karavuş, Melda , Kilvan, Fatma , Kuralay, İrem , Akbağra, Burçe , Akalın, Onur , Hıdıroğlu, Seyhan . "Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus". Clinical and Experimental Health Sciences 11 / 3 (Eylül 2021): 598-603 . https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.887180
AMA Davun S. , Kurnaz Ay M. , Karavuş M. , Kilvan F. , Kuralay İ. , Akbağra B. , Akalın O. , Hıdıroğlu S. Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus. Clinical and Experimental Health Sciences. 2021; 11(3): 598-603.
Vancouver Davun S. , Kurnaz Ay M. , Karavuş M. , Kilvan F. , Kuralay İ. , Akbağra B. , Akalın O. , Hıdıroğlu S. Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus. Clinical and Experimental Health Sciences. 2021; 11(3): 598-603.
IEEE S. Davun , M. Kurnaz Ay , M. Karavuş , F. Kilvan , İ. Kuralay , B. Akbağra , O. Akalın ve S. Hıdıroğlu , "Preclinical Medical Students’ Awareness About Disabled Friendly Campus", Clinical and Experimental Health Sciences, c. 11, sayı. 3, ss. 598-603, Eyl. 2021, doi:10.33808/clinexphealthsci.887180

14639   14640