Yıl 2017, Cilt 15 , Sayı 29, Sayfalar 9 - 23 2017-06-01

The Relationship Between Economic Development and State Spendings: The Case of Turkey in 2007:1-2015:3 Quarter
Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği

Hale AKBULUT [1]


This paper aims to test the relationship between economic development and different public expenditures in terms of Turkey. For that purpose, the relationship between central government budget expenditures/local administrations and income level are handled separately. The quarterly data set of 2007:1-2015:3 is employed. Moreover, bounds testing approach of Pesaran, Shin and Smith and error correction model are preferred as the series are not stationary at the same order. The findings of the paper indicate no evidence for the relationship between economic development and central government budget expenditures in both short and long terms. However, a positive relationship between budget expenditures of local administrations and economic development level is observed in the long run
Bu çalışma; ekonomik gelişmişlik düzeyi ile farklı kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi; Türkiye açısından sınamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; merkezi yönetim bütçe harcamaları ile mahalli idareler bütçe harcamalarının gelir düzeyi ile olan ilişkisi ayrı olarak ele alınmıştır. Çalışmada 2007:1-2015:3 dönemi; üçer aylık veri setinden yararlanılmıştır. Ayrıca ele alınan serilerin aynı dereceden durağan olmamaları nedeniyle Pesaran, Shin ve Smith’in sınır testi yaklaşımı ve hata düzeltme modeli analiz yöntemi olarak tercih edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; ekonomik gelişmişlik düzeyi ile merkezi yönetim bütçe harcamaları arasında hem kısa dönem hem de uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığına rastlanmamıştır. Bununla birlikte mahalli idareler bütçe harcamaları ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında uzun dönemde pozitif bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir
 • Bağdigen, Muhlis and Hakan Çetintaş. ‘Causality Between Public Expenditure and Econo- mic Growth: The Turkish Case’, Journal of Economic and Social Research, Vol. 6, No. 1, 2003, s. 53-72.
 • Bairam, Erkin I., ‘Level of Aggregation, Variable Elasticity and Wagner’s Law’, Economics Letters, Vol. 48, No. 3-4, 1995, s. 341-344.
 • Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee. ‘Expenditure Decentralization and the Delivery of Public Services in Developing Countries’, CIDER Working Paper No. C98-104, 1998, Berkeley, California: Center for International and Development Economics Research.
 • Brennan, Geoffrey and James M. Buchanan. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
 • Chow, Ying-Foon, John A. Cotsomitis and Andy C. C. Kwan. ‘Multivariate Cointegration and Causality Tests of Wagner’s Hypothesis: Evidence from the UK’, Applied Econo- mics, Vol. 34, No. 13, 2002, s. 1671-1677.
 • Demirbaş, Safa. ‘Cointegration Analysis-Causality Testing and Wagner’s Law: The Case of Turkey, 1950-1990’, Discussion Papers in Economics, 1999, Department of Economics, University of Leicester, U.K.
 • Dickey, David A. and Wayne A. Fuller. ‘Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root’, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, 1979, s. 427-431.
 • Gemmell, Norman, Richard Kneller and Ismael Sanz. ‘Fiscal Decentralization and Econo- mic Growth: Spending versus Revenue Decentralization’, Economic Inquiry, Vol. 51, No. 4, 2013, s. 1915-1931.
 • Henrekson, Magnus. ‘Wagner’s Law: A Spurious Relationship?’, Public Finance, Vol. 48, No. 2, 1993, s. 406-415.
 • Işık, Nihat ve Mehmet Alagöz. ‘Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki’, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, s. 63-75.
 • Iyare, Sunday O. and Troy Lorde. ‘Co-integration, Causality and Wagner’s Law: Tests for Selected Caribbean Countries’, Applied Economics Letters, 2004, Vol. 11, No. 13, s. 815–825.
 • Karagianni, Stella, Maria Pempetzoglou and Soultana Strikou. ‘Testing Wagner’s Law for the European Union Economies’, Journal of Applied Business Research, Vol. 18, No. 4, 2002, s. 107-114.
 • Lamartina, Serena and Andrea Zaghini. ‘Increasing Public Expenditure: Wagner’s Law in OECD Countries’, German Economic Review, Vol. 12, No. 2, 2011, s. 149-164.
 • Magazzino, Cosimo, Lorenzo Giolli and Marco Mele. ‘Wagner’s Law and Peacock and Wiseman’s Displacement Effect in European Union Countries: A Panel Data Study’, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 5, No. 3, 2015, s. 812-819.
 • Oates, Wallace E., Fiscal Federalism, (New York: Harcourt-Brace, 1972).
 • Oktayer, Asuman ve Nagihan Oktayer. ‘Testing Wagner’s Law for Turkey: Evidence From a Trivariate Causality Analysis’, Prague Economic Papers, Vol. 2, 2013, s. 284-301.
 • Pesaran, Hashem , Yongcheol Shin ve Richard J. Smith. ‘Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships’, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, No. 3, 2001, s. 289-326.
 • Phillips, Peter C. B. and Pierre Perron. ‘Testing for a Unit Root in Time Series Regression’, Biometrica, Vol. 75, No. 2, 1988, s. 335-46.
 • Ram, Rotti. ‘Wagner’s Hypothesis in Time Series and Cross Section Perspectives: Evidence from ‘Real’ Data for 115 Countries’, Review of Economics and Statistics, Vol. 69, No. 2, 1987, s. 194-204.
 • Rodriguez-Pose, Andres and Roberto Ezcurra. ‘Is Fiscal Decentralization Harmful for Eco- nomic Growth? Evidence from the OECD Countries’, Journal of Economic Geography, Vol. 11, 2011, s. 619–643.
 • Sancar, Canan. ‘Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Wagner Yasası ve Keynesyen Görüş Çerçevesinde Teorik Bir Yaklaşım: Türkiye Örneği (2000-2011)ı, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 1, No. 2, 2012, s. 1-19.
 • Selen, Ufuk ve Kadir Eryiğit. ‘Yapısal Kırılmaların Varlığında Wagner Kanunu Türkiye İçin Geçerli mi?’, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009, s. 177-198.
 • Tiebout, Charles Mills. ‘A Pure Theory of Local Expenditures’, The Journal of Political Eco- nomy, Vol. 64, No. 5, 1956, s. 416–424.
 • Tuna, Kadir. ‘Türkiye’de Wagner Kanunu’nun Geçerliliğinin Test Edilmesi’, İşletme ve İkti- sat Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2013, s. 54-57.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü, muhasebat.gov.tr. (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2016).
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), evds.tcmb. gov.tr. (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2016).
 • Ulucak, Recep ve Zübeyde Ş. Ulucak. ‘Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasın- daki Nedensellik’, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014, s. 81-98.
 • Verma, Satish ve Raul Arora. ‘Does the Indian Economy Support Wagner’s Law? An Eco- nometric Analysis’, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 3, No. 5, 2010, s. 77-91.
 • Wagner, Adolph. (der.) Three Extracts on Public Finance, in R.A. Musgrave and A.T. Pea- cock, (London: Macmillan, 1958 (1883)), Classics in the Theory of Public Finance.
 • Yuk, Wing. ‘Government Size and Economic Growth: Time Series Evidence for the United Kingdom, 1830-1993’, Econometric Working Paper, No. EWP0501, 2005, Department of Economics, University of Victoria (UVic).
 • Zivot, Eric ve Donald W. K. Andrews. ‘Further Evidence on the Great Crash, The Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis’, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 10, No. 3, 1992, s. 251-270.
Diğer ID JA89HY76JD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hale AKBULUT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2017
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Bibtex @ { comuybd534281, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {9 - 23}, doi = {}, title = {Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {AKBULUT, Hale} }
APA AKBULUT, H . (2017). Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi , 15 (29) , 9-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43627/534281
MLA AKBULUT, H . "Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (2017 ): 9-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43627/534281>
Chicago AKBULUT, H . "Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (2017 ): 9-23
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği AU - Hale AKBULUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 23 VL - 15 IS - 29 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği %A Hale AKBULUT %T Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği %D 2017 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 15 %N 29 %R %U
ISNAD AKBULUT, Hale . "Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 15 / 29 (Haziran 2017): 9-23 .
AMA AKBULUT H . Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2017; 15(29): 9-23.
Vancouver AKBULUT H . Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2017; 15(29): 23-9.