Amaç ve Kapsam

Dergi ulusal ve uluslararası alanda nitelikli bir dergi olmak hedefiyle yayın hayatına devam etmektedir.

Sosyal Bilimler ve İktisadi Bilimler kapsamında olan güncel konularda yazılmış olan bilimsel makalelere yer verilmektedir.