Dergi Kurulları

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editör

Yayına Hazırlama Sorumlusu

Yayın Kurulu

Danışma Kurulu

Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Cenap İLTER California State University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Erdinç ALTAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Risk Yönetimi, Finansal Tahmin ve Modelleme, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Prof. Dr. Esin CAN Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 0000-0003-1754-4867
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Feroz AHMAD Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Nilüfer NARLI Bahçeşehir University
Sosyoloji
Prof. Dr. F. Ömer GÖKAY Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ramazan SARI Middle East Technical University 0000-0002-8276-7648
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Serdar MONGAN Istanbul University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Yelena KALYUZHNOVA Henley Business School
Siyaset Bilimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ali Erkan EKE Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ali ERGUR Galatasaray Üniversitesi 0000-0001-8510-4287
Sosyoloji
Prof. Dr. Aslı Zeynep ALICI Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Cengiz OKMAN Yeditepe University
Siyaset Bilimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Feroz AHMAD Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. İdil UZ Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Jale F. CİVELEK Yeditepe University
Siyaset Bilimi
Prof. Dr. M. Fazıl GÜLER Yeditepe University
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel Hukuk
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Ankara Üniversitesi
Kamu Yönetimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ugur SOYTAŞ Technical University of Denmark 0000-0002-6143-289X
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Prof. Dr. Rıfat Barış TEKİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Demet LÜKÜSLÜ Yeditepe University
Sosyoloji
Doç. Dr. Didem DANIŞ Galatasaray Üniversitesi
Sosyoloji
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Beşeri ve İktisadi coğrafya
Doç. Dr. Arif Orçun SÖYLEMEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Şirin DİLLİ Giresun Üniversitesi
Sosyoloji
Ekonometri, Makro İktisat, Büyüme, Para Politikası
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKARÇAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler