Current Research in Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-6285 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aizonia Publishing |


Current Research in Education Dergisi eğitim bilimleri alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi 2019 itibariyle Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanacaktır. 


Editörler

Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu TÜRKOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Yer Aldığı İndeksler

 • J-Gate 
 • Advanced Science Index
 • Türk Eğitim İndeksi
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
 • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi -  ASOS Index
 • Directory of Research Journals Indexing
 • Research Bible
 • Eurasian Scientific Journal Index
 • Rootindexing

Current Research in Education dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır. Aizonia Publishing bünyesindeki dergiler iThenticate programını kullanmaktadır.


Dergi İstatistikleri (2015 ve 2016 yılı verileri)

Kabul Oranı: %62.5 (Kabul/Değerlendirmeden Geçmiş: 20/32)

Değerlendirme süresi (gün): 67

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 72

Yayın sayısı: 31 (Eylül 2017 verisi)

Atıf sayısı: 12 (Eylül 2017 verisi)Dergimizde Mayıs 2016'dan itibaren yayınlanan eserler Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Arşivleme

Current Research in Education dergisinde katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılıyor ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin veriliyor. Daha Ayrıntılı bilgi için yandaki linki tıklayınız. LOCKSS

Current Research in Education

ISSN 2149-6285 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Aizonia Publishing |
Kapak Resmi


Current Research in Education Dergisi eğitim bilimleri alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi 2019 itibariyle Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanacaktır. 


Editörler

Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu TÜRKOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Yer Aldığı İndeksler

 • J-Gate 
 • Advanced Science Index
 • Türk Eğitim İndeksi
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
 • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi -  ASOS Index
 • Directory of Research Journals Indexing
 • Research Bible
 • Eurasian Scientific Journal Index
 • Rootindexing

Current Research in Education dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır. Aizonia Publishing bünyesindeki dergiler iThenticate programını kullanmaktadır.


Dergi İstatistikleri (2015 ve 2016 yılı verileri)

Kabul Oranı: %62.5 (Kabul/Değerlendirmeden Geçmiş: 20/32)

Değerlendirme süresi (gün): 67

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 72

Yayın sayısı: 31 (Eylül 2017 verisi)

Atıf sayısı: 12 (Eylül 2017 verisi)Dergimizde Mayıs 2016'dan itibaren yayınlanan eserler Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Arşivleme

Current Research in Education dergisinde katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılıyor ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin veriliyor. Daha Ayrıntılı bilgi için yandaki linki tıklayınız. LOCKSS